Volgende diensten

Alle diensten worden uitgezonden via  

Én via de Kerkdienstgemist App
Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!


Zondag 3 juli 2022 10.00 uur Gudulakerk ds. J.W. Drost, Heilig Avondmaal

Deze zondag staat de lezing centraal waarin Jezus 72 leerlingen het land door stuurt om de boodschap te gaan brengen in dorpen en steden: het verkondigen van de nabijheid van Gods heerschappij. Het is een marketingactie avant la lettre die ook nog eens in het oog springt door de bijzondere randvoorwaarden.

Er mag niets mee! Ze gaan op weg op grond van vertrouwen. Alleen zo zal duidelijk zijn waar en bij wie de boodschap landt. Of.. .. is het bedoeld om daarmee de boodschap te ondersteunen? En wat is dan eigenlijk die boodschap? U kunt het verhaal vast lezen    in Lucas 10:7-20. We vieren deze zondag ook het Avondmaal.
2022-07-03-1000-Orde van dienst
2022-07-03-Zondagsbrief 3 juli 2022

10.00 uur Gudulakerk Kinderviering


Zondag 10 juli 2022 10.00 uur Witte Kerk of Gudulakerk ds. M. Zijlstra, afscheidsdienst

Houd deze zondag in de gaten: als alles meezit hopen we dan de Witte Kerk weer in gebruik te kunnen nemen. Daarvoor zal dan een speciale viering worden gehouden. Een algemene opening zal later plaatsvinden. Mocht dat nog niet zo kunnen zijn, dan houden we een reguliere viering in de Gudulakerk. Op het rooster staan deze vierde zondag van de zomer: Deuteronomium 30:9-14 en Lucas   In de slotrede van Mozes beveelt hij het volk aan om dicht bij God en zijn geboden te blijven. Het doen van Gods geboden is namelijk niet te moeilijk voor een mens. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zien we dit ook. Er is voor een ieder de mogelijkheid om iets goeds te doen voor een ander. De priester en de Leviet maken de ander (in nood, in kwetsbare omstandigheden) schokkend genoeg tot iemand die op grote afstand is (‘aan de overkant’). Ze willen zich niet verontreinigen. Jezus benadrukt echter dat de liefde tot de (kwetsbare) naaste boven alles gaat. Wat onmogelijk lijkt, wordt door de Samaritaan wel gedaan.
2022-07-10-1000-Orde van dienst 10 juli 2022


Zondag 17 juli 2022 10.00 uur Gudulakerk ds. Nicoline Swen, Oecumenische viering


Collecte (GIVT)
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


Wij werken ook samen met Niet alleen:

Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

Als U thuisblijft kunt U de dienst volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
Én via de Kerkdienstgemist App
De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur

U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Voor pastorale contacten zie CONTACT. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


St.-Josephkerk in Lochem is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45- 11.45 uur.

Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden.

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

Lees verder

Schrijf uw naam personen