Volgende diensten

Alle diensten worden uitgezonden via  
Én via de Kerkdienstgemist App -> Hiermee kunt U via Smart TV of Chromecast op Uw TV ‘streamen’.
Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!


Zondag 26 maart 2023 10.00 uur Witte Kerk ds. N. Swen
Ode aan de Omweg
Weerbaar, kwetsbaar en inefficiënt
We leven in een tijd waarin alles snel lijkt te moeten gaan en iedereen druk is.
Efficiëntie is het toverwoord. En dus stuurt de thuiszorgmedewerker een foto naar de huisarts, zodat die niet meer langs hoeft te komen. Daarom stoppen we mensen in hokjes nog voordat we ze echt kennen. En het maakt dat scholieren en studenten overspannen raken en uitvallen.
Die over-efficiënte wereld is verworden tot een systeem waar je makkelijk in verstrikt raakt. Toch maken we er ook deel van uit en kunnen (willen) we ons er niet aan onttrekken. Maar wat dan wel? Wat voedt onze weerbaarheid in een wereld die steeds doelmatiger wordt?
Waar kunnen we terecht met onze kwetsbaarheid? En is er nog ruimte voor spontaniteit, voor een ingeving, voor elkaar, voor ‘even-niks’ voor inefficiëntie?
In deze dienst brengen we, in navolging van Jezus, een Ode aan de Omweg!
2023-03-26-1000-Orde van dienst 26-3
2023-03-26-Zondagsbrief 26 maart 2023


Zondag 26 maart 2023 19.00 uur Gudulakerk Vespers
5e zondag van de veertig dagen
Judica
Liederen en poëzie van Huub Oosterhuis door Voca Lochem
2023-03-26-1900-Orde van dienst vespers 26-3


Zondag 2 april 2023 10:00, Palmzondag Witte Kerk pastor S. Bijzet
Deze zondag is het Palmpasen, we lezen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het blijft bijzonder dat Hij eerst juichend wordt binnengehaald en kort daarna wordt gekruisigd. In Mattheüs 27:1-17 wordt gesproken over een zachtmoedige koning; zachtmoedigheid, daar kunnen we wel wat meer van gebruiken in onze wereld. Waar sommigen het zien als zwak en kwetsbaar laat Jezus ons zien dat het krachtig en sterk is.


Donderdag 6 april 2023 19:30 Witte Donderdag Witte Kerk ds. EW. Brandenburg, Heilig Avondmaal
De viering van het Paasfeest zet in met Witte Donderdag. Voordat we ons richten op het duister van lijden en sterven van onze Heer vieren we hoe we met hem verbonden zijn. Al voor zijn dood mogen we elkaar eraan herinneren dat we altijd mogen hopen op het licht van de opstanding!


Vrijdag 7 april 2023 , Goede Vrijdag 19.30 uur Witte Kerk ds. N. Swen
Met stilte, woorden en muziek, gaan we de laatste weg van Jezus. We verbinden ons met al die mensen die de kruisweg van verdriet en rouw moeten gaan. We gaan die weg, opstandig in ons hart soms om zoveel verdriet, machteloos, ontredderd en leeg. Hopend op uitzicht, verlangend naar licht.
Pasen!
We lezen het lijdensverhaal en Capella Gudula zingt delen uit de Mattheüs- en Johannes Passie van J.S. Bach.


Zaterdag 8 april 2023 22:00, Stille Zaterdag 22.00 uur Witte Kerk ds. N. Swen
Op Stille Zaterdag wordt het leven gekenmerkt door het “niet meer’ en het ‘nog niet Op Goede Vrijdag hebben we Jezus zien sterven aan het kruis. Zijn vrienden en zijn moeder legden Hem in een graf. En toen werd het stil. In de Paaswake op deze stille zaterdag komen wij in het donker naar de stille kerk.
Alles in ons hunkert naar leven door de dood heen. Nog is de dood niet overwonnen. Maar dan! Het donker breekt, het licht begint te schijnen. Een Nieuwe Morgen!


Zondag 9 april 2023, 8.45 uur Pasen Paasontbijt (zie samenspraak blz 28)


Zondag 9 april 2023 10.00 uur Gudulakerk dhr. E. te Loo, gezinsviering
De lezingen voor deze zondag: Exodus 74:9-74 en Johannes 20:7-78.
Zondag Resurrexi! We beginnen de dag met een ontbijt in de Gudulakerk. U leest daar elders meer over. En zoals we gewend zijn, is het vanmorgen een gezinsdienst. Dus jongens en meisjes: sleep je ouders mee naar de kerk! Op deze Paasmorgen horen we twee verhalen waarin het draait om de ‘waarom-vraag: In Exodus stelt het volk die vraag aan Mozes. “Waarom heb je ons in Gods-naam naar hier gebracht?” En in de evangelielezing horen we twee keer de vraag “waarom huil je?” Iedereen die wel eens met peuters te maken heeft (gehad), weet dat een mens horendol kan worden van zo’n eindeloze reeks waarom-vragen. Met uw welnemen leg ik er op deze Paasmorgen nog eentje aan ons voor: we hebben de veertigdagentijd achter de rug, waarom zijn we hier eigenlijk?


Zondag 9 april 2023 10.00 uur Kinderviering


Zondag 16 april 2023 10.00 uur Witte Kerk ds. J. Kool
Op deze zondag is het de dubieuze taak van ds. Jan Kool om het al te zeer bekende fenomeen van de twijfel ter sprake te brengen. Soms is iets te mooi om waar te zijn. En dan is twijfel geboden. Eerst zien en dan geloven. Thomas is dan meteen de naam die ons te binnen schiet. De Evangelielezing op deze tweede zondag van Pasen is Johannes 20: 79-31, en we voegen er maar meteen de opmerkingen van Jakobus (Jak. 1:7-8) aan toe. Om zo hopelijk de twijfel te boven te komen. Of niet.


Zondag 23 april 2023 10.00 uur Witte Kerk ds. E. Diepeveen
We hebben inmiddels Pasen gevierd, het feest van nieuw leven en toekomst. We hoorden twee zondagen hiervoor het verhaal over het lege graf. Daarna is Jezus aan zijn leerlingen verschenen en heeft Hij hen op weg gezonden. Maar voor Johannes is het daarmee nog niet gedaan, in zijn evangelie vertelt hij verder, want nogmaals verschijnt Jezus aan — onder andere Petrus, aan de oever van het meer. Een bijzondere ontmoeting: we horen over tekort en overvloed, over vertwijfeling en vertrouwen. En misschien hangt de vraag die klinkt in Exodus 17: 7 Is de Heer nu in ons midden ofniet? hier wel onuitgesproken in de lucht. De vraag van alle tijden, dus wellicht ook onze vraag?


Zondag 30 april 2023 10.00 uur Gudulakerk dhr. E. te Loo
De lezingen voor deze zondag: Nehemia 9:6-15 en Johannes 10:7-70.
Zondag Jubilate: heel de aarde juich voor God! En dat gaan we deze zondag zeker doen. Zoals u in de vorige Samenspraak al kon lezen, wordt het een dienst in de traditie van Songs of Praise. Er is een gelegenheidskoor en we worden begeleid door blazers van de Chr. Muziekvereniging De Harmonie uit Gorssel-Eefde. In Nehemia wordt de Eeuwige toegejuicht en in Johannes gaat het over het luisteren naar de stem van de herder. Juichen en luisteren… dat gaat blijkbaar samen ?


Zondag 30 april 2023 19.00 uur Gudulakerk Vespers
o.a. Baldrick Deerenberg, blokfluit


Donderdag 4 mei 2023 19:30 Gudulakerk , Dodenherdenking


Zondag 7 mei 2023 10.00 uur Witte Kerk dhr. E. te Loo
De lezingen voor deze zondag: Deuteronomium 6:20-25 en Johannes 14:1-74.
Wanneer doe je het goed? Als je de regels volgt, of als je doet wat gedaan moet worden? Vanmorgen staat er ook zo’n spannende tegenstelling centraal in de lezingen: in de ene lezing draait het om het gehoorzamen aan de wet, in de andere gaat het juist om het vertrouwen op Jezus. Vind daar je weg maar eens in.


Zondag 14 mei 2023 10.00 uur Witte Kerk Voorganger: ds. J. Kool


Zondag 28 mei 2023 10:00, 1e Pinksterdag,  intrededienst Ds. Wansink


Vespers Gudulakerk 2023:
25 juni: Dieuwertje ten Brinke, saxofoon, basklarinet
24 september: Jeanette Pol, dwarsfluit
27 oktober: Slavische muziek met ikonen
26 november: Evensong, Capella Gudula
11 december: Festival of nine lessons and carols


Als u van plan bent te kijken, leg dan uw liedboek klaar, zodat u kunt meezingen.


Collecte (GIVT)
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


Wij werken ook samen met Niet alleen:

Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

Als U thuisblijft kunt U de dienst volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
Én via de Kerkdienstgemist App
De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur

U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Voor pastorale contacten zie CONTACT. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


St.-Josephkerk in Lochem is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45- 11.45 uur.

Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden.

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

Lees verder

Schrijf uw naam personen