Volgende diensten

Zondag 19 sepember, 10.00 uur, Gudulakerk
Voorganger: ds. A. Wieringa, oecumenische viering

Dit is de startzondag van de Vredesweek, die als thema heeft ‘inclusief samenleven’. Hoe kunnen we eraan bijdragen dat iedereen een volwaardige plek krijgt in onze samenleving, waarin groepsdenken en uitsluiting normaal lijken te zijn? In Marcus 9:30-37 twisten de leerlingen er over wie het belangrijkst is. Jezus zegt dan: “Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar”. Dat is een spannende opdracht. We willen ons hierop bezinnen, mede geïnspireerd door stemmen uit andere religies en culturen. Ook dat is inclusief samenleven.
2021-09-19-1000-Orde van dienst 19 september 2021
2021-09-19-1000-Poster Interrel viering 19 september 2021
2021-09-19-Zondagsbrief 19 september 2021


Zondag 26 september, 10.00 uur, Gudulakerk
Dienst van Gebed en heelheid en afsluiting van de Vredesweek
Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen

In deze dienst zullen we de mogelijkheid geven om een persoonlijke zegen te krijgen. De teksten zijn nog niet helemaal duidelijk, omdat het ook het einde van de vredesweek is en we nog moeten afstemmen met degenen die de week openen.
U kunt namen doorgeven van mensen voor wie we een kaarsje zullen opsteken in de dienst aan corienveenhuizen@gmail.com of via een van de telefoonnummers van de pastores in het colofon.


Zondag 3 oktober Heilig Avondmaal, 10.00 uur, Gudulakerk
Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen, Heilig Avondmaal

In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, hopen wij twee theologiestudenten te ontvangen, de een uit India en de ander uit Indonesië. Zij studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en volgen daar een programma dat ‘Bridging the gap’ heet, het overbruggen van de kloof. Ze willen graag Nederlandse christenen ontmoeten. Het kan zijn dat we u daarvoor vragen om een ontmoeting met hen te hebben. Lijkt u dat interessant, dan kunt u contact opnemen met ds Corien Veenhuizen, contactgegevens zie het colofon.
We lezen: Exodus 34:4-9, waar het gaat over de twee stenen tafels die Mozes voor de tweede keer uithakt en waarbij God zijn naam uitroept. En Johannes 8:1-11 , over de vrouw die op overspel betrapt is en die niet veroordeeld wordt… Hoe zou er tegen deze teksten worden aangekeken in India of Indonesië?


Op 3 oktober is ook de Simon en Sara-viering, die dan gehouden wordt op een andere locatie. De ouders worden er apart voor benaderd. Hier is het thema nog niet van bekend.


Zondag 10 oktober, 10.00 uur, Gudulakerk
Voorganger: ds. L. van Wijk

“Bezit bezet – bezeten”. Dit heerlijke woordspelinkje kwam ik tegen bij de tekst voor deze zondag: Marcus 10:17-31. Over de rijke jongeling die aan Jezus vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. “Dat weet je toch wel? Volg de 10 geboden”. “Ja dat doe ik al.” “O, nou geef dan alleen nog even al je bezit weg”. Jongeling druipt depressief af. Zo. De samenvatting heeft u alvast. De spannende vraag is natuurlijk: en jij? Hoe ga jij met je bezit om? Mooie startvraag: wat is jouw dierbaarste bezit? Wees niet bang. Ik ga niet zeggen dat u alles moet gaan weggeven (dat zou u toch niet doen overigens). Maar bezit, bezet, bezeten — wat zegt jou dat? Wat maakt je nou echt vrij? De 2e lezing is Deuteronomium 15:1-1 1 – oeioeioei, geen bank zal dit willen praktiseren: “elk 7e jaar kwijtschelding van alle schulden.” Spannend boekje, die bijbel hoor. …


Zondag 10 oktober, 19.00 uur, Gudulakerk
Taizéviering




25 oktober 2021 19:00 uur Gudulakerk: nuziek net Huub Oosterhuis
“INHAALAVOND” met Huub Oosterhuis

Het is mij een genoegen u na de Avond met Huub Oosterhuis in oktober 2019 waar Huub op het
allerlaatste moment op doktersadvies verstek moest laten gaan (maar het werd wél een mooie
avond!) nu het volgende te kunnen aankondigen: MAANDAGAVOND 25 OKTOBER 2021
AVOND MET HUUB OOSTERHUIS in de Gudulakerk te Lochem. Tijdens die avond zal de
“Abrahamcyclus” worden uitgevoerd door Huub Oosterhuis (spreekstem en toelichting), Antoine
Oomen (vleugel) en Heleen Oomen en Mark Walter (zang). Antoine Oomen is componist van veel
liederen van Huub Oosterhuis. Hij geeft de volgende toelichting op de Abrahamcyclus: “Huub
Oosterhuis en ik hebben sa men de Abrahamcyclus geschreven. Tien gedichten over Abraham,
Isaäk, Ismaël, Sara, Hagar, door mij op muziek gezet voor twee zangstemmen, spreekstem en
piano.” Tip: zet deze avond nu al in uw agenda. Het is fijn én bijzonder dat Huub Oosterhuis naar
ons toe komt! De Abrahamcyclus is nog maar twee keer eerder uitgevoerd.
Iedereen, jong en oud, uit Lochem tot ver daar buiten, is welkom! Meer informatie volgt nog,


Collecte (GIVT)
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


Praktische hulp in verband met het corona-virus

Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

De contactpersonen zijn:

Hanneke Brinkhuis,  telefoon: 06-57331958 E-mail: hbrinkhuis@pglochem.nl
Harm Wesselink, telefoon: 06-11005221 E-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl

De werkwijze is als volgt:
De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of vrouw krijgt die u gaat helpen.


Wij werken ook samen met Niet alleen:

Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

Vanwege de Corona crisis kunnen er maar een beperkt aantal mensen in de kerk op 1,5 meter.
Als U thuisblijft kunt U de dienst volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
Én via de Kerkdienstgemist App
De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur

U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Ds. Corien Veenhuizen
tel: 0573-769 013 of 06-30 445 725
Pastor Jacqueline van Dop
tel: 06-25 012 653

Voor pastorale contacten blijven ds. Corien Veenhuizen en pastor Jacqueline van Dop gewoon bereikbaar via Telefoon, WhatsApp en Mail. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


St.-Josephkerk in Lochem is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45- 11.45 uur.

Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden.

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

Lees verder

Schrijf uw naam personen

Grotere letter