Volgende diensten

Alle diensten worden uitgezonden via  
Én via de Kerkdienstgemist App -> Hiermee kunt U via Smart TV of Chromecast op Uw TV ‘streamen’.
Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!


 

Zondag 11 december 2022 3e Advent 10.00 uur Gudulakerk ds. F.W. Brandenburg, Heilig Avondmaal
Het is de derde zondag waarin we ons voorbereiden op het kerstfeest. Zondag Gaudete is het; zondag ‘Verheugt U! We lezen van Rachab die de verkenners van Jozua in huis nam. De sfeer in het verhaal is benauwend en gespannen; angst voor de ondergang van het vertrouwde is overal aanwezig. Toch past het juist op deze zondag waarin de liturgische kleur paars wordt vervangen door roze. In het duister schijnt door de barsten waarin het vertrouwde bestaan uiteenvalt het licht van kerst.
2022-12-11-1000-Orde van dienst 11 december 2022
2022-12-11-Zondagsbrief 11 december 2022


Zondag 11 dec 2022 1900 Gudula: Festival of lessons and carols en Alja Tollefsen
Onze mooie traditie om in de adventstijd een Festival of Lessons and Carols in de St. Gudulakerk te houden, wordt dit jaar op 11 december weer opgepakt! Op het allerlaatste moment kon het in december vorig jaar niet doorgaan, maar dit jaar gaan we er weer voor en zal er dus weer een Engelstalig Festival of nine Lessons and Carols worden gehouden in samenwerking met onze ‘buren’, de Anglican Church Twente! Hun kerkje staat bij huize Weldam in Diepenheim. Met een serie van negen lezingen en sfeervolle Christmas Carols, om mee te zingen en om naar te luisteren, leven we toe naar het Kerstfeest. Voorganger is Rev. Drs. Alja Tollefsen, de lectoren komen weer uit de Anglicaanse kerk. Capella Gudula werkt als koor mee en organist Wilbert Berendsen zal de Carols begeleiden. Het geheel duurt een klein uur. Datum: zondag 11 december, derde adventszondag, om 19.00 in de St. Gudulakerk. Welkom!
2022-12-11-1900-Festival of nine lessons and carols 2022


Zondag 18 dec 2022 4e Advent 10.00 uur Witte Kerk Voorganger: ds. A. Boezewinkel


Zaterdag 24 december 2022 22.00 uur Gudulakerk Voorganger: ds. N. Swen, Kerstnachtdienst
m.m.v. Muziekvereniging Advendo
Al zo’n 7000jaar komen erop deze plek op kerstavond mensen bij elkaar om stil te staan bij de geboorte van Jezus. Zoveel verschillende mensen, allemaal met hun eigen dromen, verlangens en (eigen)aardigheden. Ditmaal zijn wij het die in de donkere kerstnacht door de grote deuren naar binnen gaan en een plekje zoeken in deze kerk. Wat zoeken we? De warmte en gezelligheid? De mooie muziek (van o.a. Advendo Lochem) en de oude verhalen ? Het is er allemaal! En nog meer. Want we zoeken ook naar wat dit verhaal ons wil zeggen in deze tijd. lk vind het een mooi idee dat wij ons, op ons moment in de tijd, scharen in die lange stoet van mensen die al eeuwenlang inspiratie vinden in de komst van dit kind en alles waar hij voor staat. ‘One-Love: om in voetbaltermen te spreken. Want het verhaal van kerst vraagt erom om in het gewone, dagelijks leven vorm te krijgen. De woorden van Amanda Gorman gaan deze dienst met ons mee: ‘Het licht blijft altijd schijnen
Als je maar de moed hebt het te zien Als je maar de moed hebt het te zijn’


Zondag 25 december 2022 10.00 uur Gudulakerk Voorganger: ds. l. de Zwart, Kerstfeest
Kerstviering voorjong en oud met het thema: ‘Een groot geschenk’ Lezing: Joh. 1: 1-15. We maken er een feestelijke dienst van met elkaar vandaag. Samen met de kinderen luisteren we voorafgaand aan de evangelielezing naar een korte bewerking van een traditioneel kerstverhaal; het verhaal van de kleine trommelaar. De kinderen gaan daarmee verder aan de slag in hun eigen ruimte. Maar eerst hebben ze mee kunnen zingen en spelen met de bekende christmascarol, die bij het verhaal van de trommelaar hoort. De zanggroep o.l.v. Els Dijkerman zal ons daarin enthousiast voorgaan. Voor de volwassenen klinkt na het verhaal de traditionele tekst voor eerste kerstdag uit het Johannes evangelie.


Zondag 25 december 2022 10.00 uur Witte Kerk Simon en Sara viering


Zaterdag 31 december 2022 Oudejaarsdag 15.30 uur Witte Kerk Middaggebed: dhr. Z. Vis


Zondag 1 januari 2022 10.00 uur Witte Kerk Voorganger: ds. l. de Zwart


Zondag 8 januari 2022 10.00 uur Witte Kerk Voorganger: ds. R. van Oosten
Op deze laatste dag van de kerstperiode lezen we uit het begin van het Evangelie naar Mattheüs. Dat heeft iets van het Evangelie in een notendop. We staan met name stil bij het verhaal over de drie koningen. Zij staan in alle kerststallen met hun kamelen.
Later zeiden mensen: ze kwamen van over de hele wereld, uit Afrika, uit Europa en uit Azië. Ze hebben, tot op vandaag, iets heel verrassends te bieden, waar we als gelovigen en kerkgemeenschap, aan het begin van dit nieuwejaar van mogen leren.


Zondag 8 januari 2022 19.00 uur Witte Kerk Taizéviering 


Zondag 15 januari 2022 10.00 uur Witte Kerk Voorganger: ds. R. Vedders-Dekker, Heilig Avondmaal
Water wordt wijn! Johannes 2: 1-11 De evangelist Johannes vertelt over het eerste wonderteken dat Jezus deed. Er is een bruiloft en er is wijn; op het leven. De weg door het leven, onze levensweg, is soms een waterweg. We moeten soms door het water heen, door het dreigende water heen. Dit kan dubbelzinnig zijn, zoals het leven ook dubbelzinnig kan zijn. We kunnen er blijdschap uithalen. De momenten waarop je kunt genieten van al het mooie en liefdevolle om je heen. Het leven is dan goed en mooi. Het leven kan jou ook verdriet brengen. Het kan ook bedreigend zijn. Je kunt erin meegesleurd worden alsof je in een duistere overvloed wordt opgeslokt en in een draaikolk naar beneden wordt getrokken. Het gebeurt allemaal ‘op de derde dag’


Zondag 22 januari 2022 10.00 uur RK kerk Voorganger: ds. A. Wieringa, Oecumenische Viering

Als u van plan bent te kijken, leg dan uw liedboek klaar, zodat u kunt meezingen.


Als u van plan bent te kijken, leg dan uw liedboek klaar, zodat u kunt meezingen.


Collecte (GIVT)
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


Wij werken ook samen met Niet alleen:

Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

Als U thuisblijft kunt U de dienst volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
Én via de Kerkdienstgemist App
De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur

U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Voor pastorale contacten zie CONTACT. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


St.-Josephkerk in Lochem is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45- 11.45 uur.

Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden.

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

Lees verder

Schrijf uw naam personen