Volgende diensten

Alle diensten worden uitgezonden via  
Én via de Kerkdienstgemist App -> Hiermee kunt U via Smart TV of Chromecast op Uw TV ‘streamen’.
Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!


Zondag 1 oktober 2023 10.00 uur Witte Kerk ds. P. Wansink
Mijn eerste dienst van gebed en heelheid. We gaan de voorbereiding nog ter hand nemen, dus ik kan er op dit moment nog niet heel veel over zeggen. lk ken diensten van heling en gebed uit de Anglicaanse traditie. Mooi als mensen vanuit een brede kring (niet alleen de kerk) naar voren kunnen komen om een zegen of een gebed te vragen. Lezing deze zondag is Mattheüs 21, 23-32, de vraag naar waar het gezag’ van Jezus vandaan komt. Toepasselijk genoeg als het gaat om gebed en heelheid. De eerste zondag van oktober is sinds 1949 in de kerk ook Israëlzondag. Als we bidden om heelheid is de relatie tussen kerk en Israël een wezenlijk thema. Juist het joodse volk heeft zoveel geleden, helaas ook door de kerk.
2023-10-01-1000-Orde van dienst – Gebed en Heelheid
2023-10-01-Zondagsbrief 1 oktober 2023


Zondag 8 oktober 2023 10.00 uur Witte Kerk ds. P. Wansink
Deze zondag lezen we een gedeelte uit het evangelie van Mattheüs dat ik moeilijk vind. Het gaat om Mattheüs 21:33-43 de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Bijna onvoorstelbaar hoe ondankbaar de pachters in dit verhaal zijn. Dat is moeilijk te begrijpen. Misschien is dat een spiegel voor ons. Helaas is het in de kerkgeschiedenis nogal eens zo uitgelegd dat de pachters de leiders van het volk Israël zijn. Dan wordt het nog moeilijker, want dan zou Jezus’ gelijkenis veel ellende betekenen voor het Joodse volk. Helaas is dat in de geschiedenis ook zo gebleken, dus dat vraagt om een kritische blik. Ik hoop dat we de woorden op een nieuwe manier kunnen horen. Deze zondag zal een aantal nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. De kerkenraad heeft 4 nieuwe ouderlingen verkozen, die bereid zijn hun verkiezing te aanvaarden: Ineke Vreemann, Yvonne Lamberts, Erik te Loo en Melita Lever. Het is nog niet zeker dat Erik te Loo kan op zondag 8 oktober, maar de anderen worden bevestigd. We zullen tevens enkele oud ambtsdragers bedanken.


Zondag 8 oktober 2023 19.00 uur Witte Kerk, Taizé-viering


Zondag 15 oktober 2023 10.00 uur Witte Kerk ds. P. Wansink, Heilig Avondmaal
De laatste drie zondagen geeft het door de landelijke raad van kerken aangedragen rooster ons lezingen uit de brief van Titus. Deze zondag Titus 1:1-16. Ik heb eerlijk gezegd weinig uit de brief aan Titus gepreekt. Het is een van de zogenaamde ‘pastorale brieven’ waarvan betwijfeld wordt of ze van Paulus zijn. Een twijfel die ik deel. Het zijn brieven geschreven in een tijd dat de kerk langzaam een plek kreeg in het Romeinse rijk. Dat is een boeiend gegeven, want vandaag de dag is de kerk net als in die tijd een minderheid in een niet (meer) christelijke omgeving. De brief aan Titus geeft vooral praktische aanwijzingen. Benieuwd wat we daar nog mee kunnen. In elk geval is de beginzin een prachtige. Over Gods weg door heel de geschiedenis.


Zondag 22 oktober 2023 10.00 uur RK Kerk ds. P. Wansink, Oecumenische viering
Nog een keer een gedeelte uit de brief aan Titus. We raken nu in huiselijke sfeer: de relatie tussen vrouwen en mannen en de houding van slaven komt aan bod. Op het eerste gezicht misschien niet al te diepgaande kost, maar tegelijk wel heel praktisch en waar het om de slavernij gaat uiterst actueel. Hopelijk laat u zich niet afschrikken door wat op het eerste gezicht vrij brave ethiek’ lijkt te zijn. Misschien dat het ons wel degelijk te denken kan geven.


Zondag 29 oktober 2023 10.00 uur Witte Kerk ds. L van Wijk
Het goede doen. Ik volg tegenwoordig niet vaak meer het Leesrooster, maar vandaag een buitenkansje: een lezing uit Paulus’ brief aan Titus! Die hoor je niet zo vaak. “Zij die op God vertrouwen, moeten zich erop toeleggen om het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij.” (Titus 3:1-11) Logisch toch? Maar wat is vandaag de dag ‘het goede doen?’ De brief noemt wat platitudes: niet kwaadspreken, vredelievend, vriendelijk en zachtmoedig zijn. Tja. Maar ook: overheid en gezag gehoorzamen. Oh echt? Ook als jouw overheid het vertrouwen van ons burgers verspeeld heeft… ? En niet de juiste dingen doet om de aarde leefbaar te houden ? De andere lezing is Mattheüs 22:34-40, waarin Jezus de vraag beantwoordt wat het grootste gebod (de grondslag) in de Wet is: God en je naaste liefhebben. Hoe verhoudt ‘gebod’ zich tot ‘het goede doen’? Genoeg om over na te denken met elkaar.


29 oktober 2023 19.00 uur Gudulakerk, Vespers: Slavische muziek met ikonen


Zondag 5 november 2023 10.00 uur Witte Kerk ds. P. Wansink, Oogstdienst
In november gaan de zondagen van het kerkelijk jaar wat meer in het teken staan van het einde van het kerkelijk jaar. De thematiek wordt ernstig en raakt aan de vragen van leven en dood. Wie de media heeft gevolgd heeft misschien gemerkt dat er een discussie aan de gang is in kerkelijke kring of de hel niet meer aan de orde zou moeten komen. Ik ben daar niet zo zeker van, maar de lezingen in november staan wel altijd in het teken van het einde der tijden en van ons leven. Deze zondag de gelijkenis van dwaze en wijze meisjes: Mattheüs 25:1-13. Een stevig verhaal met diepe lagen.


Zondag 12 november 2023 10.00 uur Witte Kerk ds. P. Wansink


Vespers Gudulakerk 2023:
25 juni 2023: Dieuwertje ten Brinke, saxofoon, basklarinet
24 september 2023: Jeanette Pol, dwarsfluit
29 oktober 2023: Slavische muziek met ikonen
26 november 2023: Evensong, Capella Gudula
11 december 2023: Festival of nine lessons and carols


Als u van plan bent te kijken, leg dan uw liedboek klaar, zodat u kunt meezingen.


Collecte (GIVT)
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


Wij werken ook samen met Niet alleen:

Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

Als U thuisblijft kunt U de dienst volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
Én via de Kerkdienstgemist App
De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur

U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Voor pastorale contacten zie CONTACT. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


St.-Josephkerk in Lochem is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45- 11.45 uur.

Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden.

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

Lees verder

Schrijf uw naam personen