Volgende diensten

 

Zondag 18 april 10.00 uur Witte Kerk Voorganger: ds. J. van Pijkeren

Voor mij is Pasen het mooiste feest van de kerk en de Paastijd (van Pasen tot Pinksteren) de mooiste tijd in ons liturgisch jaar. Deze 3e zondag van Pasen draagt de mooie naam Misericordias Domini, de barmhartigheid/goedheid van de Heer. De lezingen volgens het oecumenisch leesrooster zijn Micha 4: 1-5 en Johannes 21: 15-24. En een lied dat we zeker zullen zingen is lied 650: De aarde is vervuld van goedertierenheid.
2021-04-18-1000-Liturgie 18 april 2021
2021-04-18-Zondagsbrief 18 april 2021


Zondag 25 april 10.00 uur Gudulakerk Voorganger: ds. L. van Wijk

We lezen Johannes 4, Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw. Twee mensen uit andere leefwerelden, die langs elkaar heen praten — spraakverwarring dus. Had zomaar in onze tijd kunnen spelen. Maar prachtige beeldtaal, over ‘dorst hebben’ en ‘levend water’ — waar zit jouw verlangen als mens? Uiteindelijk: de vrouw die zich gezien en gehoord weet. En waar verlangen wij naar?


Zondag 2 mei 10.00 uur Witte Kerk Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen

We lezen Deuteronomium 4:32-40 en Johannes 15:1-8. Vlak voor de viering van 4 en 5 mei hebben we het over God die dient of goden die overheersen. We leren hoe de wijnstok groeit door het snoeiproces. Jezus is de wijnstok, wij zijn de ranken: blijven we in hem?


Dinsdag 4 mei 19.30 uur Gudulakerk Voorganger: apost. Wagenaar, Dodenherdenking


Zondag 9 mei 10.00 uur Witte Kerk Voorganger: ds. J. Jonk

In deze dienst wil ik nadenken over het thema Vrijheid en dienstbaarheid aan de hand van Johannes 1 5 vers 9 t/m 17. Dit is de week van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

Dat heeft voor ons een belangrijke betekenis, niet alleen politiek, maar zeker ook religieus. Over de kern van de verkondiging: dienstbaarheid aan elkaar is een teken van de vrijheid. Als  je dienstbaar durft te zijn, heb je geen valse macht nodig. Zoals Jezus dienstbaar was, had Hij geen macht nodig. Hij heeft zo laten zien hoe dienstbaarheid juist kracht kan geven. Dat is voor ons een inspiratie om bij de bevrijding van ons land te bedenken dat het altijd om de bevrijding van het kwaad gaat, niet om landen, niet om aantallen, niet om heldenverhalen, maar dat het uiteindelijk gaat om de bevrijding van al die afgoden die de wereld altijd weer willen gaan beheersen. Daarom is het nodig om aan de bevrijding te denken, en die iedere keer weer opnieuw te her-denken.


Donderdag 13 mei 10.00 uur Zwiepse Molen (onder voorbehoud) Voorganger: ds. J. Kool

Hemelvaart wordt wel het stiefkind onder de feesten genoemd. Het is eerder een dag voor op de fiets of in de file dan voor kerkgang, als er trouwens al een dienst aan gewijd wordt. In Lochem dus wel en hopelijk nemen velen van u de moeite om de dienst (eventueel digitaal) mee te vieren. Vanuit de visie van Lucas, zowel zijn evangelie als het boek Handelingen, staan we stil bij dit ‘in wezen heel kalme feest’ (Eugen Drewermann). Even rust op de plaats. De rust die ontstaat wanneer we weten waar het ook alweer om gaat in dit leven. Vandaar het thema: Het leven heeft toekomst. Ook na een uitgesproken Adieu.


Zondag 16 mei 10.00 uur Witte Kerk


Collecte (GIVT)
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


Praktische hulp in verband met het corona-virus

Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

De contactpersonen zijn:

Hanneke Brinkhuis,  telefoon: 06-57331958 E-mail: hbrinkhuis@pglochem.nl
Harm Wesselink, telefoon: 06-11005221 E-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl

De werkwijze is als volgt:
De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of vrouw krijgt die u gaat helpen.


Wij werken ook samen met Niet alleen:

Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

Vanwege de Corona crisis houden we ‘online’ diensten zonder gemeenteleden.
Deze kunt U volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
Én via de Kerkdienstgemist App
De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur
In de kerk zullen alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn voor het verzorgen van deze dienst, een vertegenwoordiger van de kerkenraad, de voorganger, de organist, de koster en iemand voor beeld en geluid.

U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Ds. Corien Veenhuizen
tel: 0573-769 013 of 06-30 445 725
Pastor Jacqueline van Dop
tel: 06-25 012 653

Lees meer hierover in deze brief:
2020-03-16-Melding gemeenteleden 16 maart 2020 vanwege corona

Voor pastorale contacten blijven ds. Corien Veenhuizen en pastor Jacqueline van Dop gewoon bereikbaar via Telefoon, WhatsApp en Mail. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


St.-Josephkerk in Lochem is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45- 11.45 uur.

Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden.

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

Lees verder

Schrijf uw naam personen

Grotere letter