Volgende diensten

Zondag 16 januari 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra

Deze dienst zal een bijzonder karakter hebben omdat daarin enerzijds het terugtreden van en anderzijds de (her)bevestiging van enkele ambtsdragers zal plaatsvinden. Op het Oecumenisch Leesrooster staan de volgende lezingen: Jesaja
62:1-5; Johannes 2:1-11 en 1 Korinthiërs 12:1-1 1. Laatste lezing over de verschillende gaven die de Heilige Geest aan mensen schenkt, ten dienste van de gemeente, lijkt mij heel passend voor zo’n dienst. Welke gaven heb jij om in te zetten?
2022-01-16-1000-Orde van dienst 16 januari 2022
2022-01-16-Zondagsbrief 16 januari 2022
2022-01-16-Inspiratie brief nr 1 2022


Zondag 23 januari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. van Pijkeren, Oecumenische viering
Deze zondag vormt de afsluiting van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Suggesties voor de liturgie in deze week en dus ook voor deze zondag zijn dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Zij hebben zich laten inspireren door het bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning, zoals beschreven in het Evangelie volgens Mattheüs: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’
Deze christenen behoren tot de oudste christelijke kerken, want daar in het Midden-Oosten is het ooit allemaal begonnen. Zij reiken hun medechristenen wereldwijd, en dus ook ons in Lochem, dit jaar als thema aan: Licht in het duister. De lezingen zijn Jesaja 9:1-6, Efeziërs 5:8-14 en uit het evangelie Mattheüs 2:1-72. Laten we hopen dat we echt samen kunnen vieren.


Zondag 30 januari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. H.E. Wevers
Op de vierde zondag na Epifanie volgen we dit jaar op deze zondag het alternatieve leesrooster. We lezen uit 1 Koningen 8:27-30, 1 Korintiërs 3:16-77 en Johannes 2:13-25. We nemen ons vertrekpunt in de lezing uit het evangelie van Johannes. Wat meteen opvalt, is dat Johannes het heftige verhaal over de tempelreiniging door Jezus in tegenstelling tot de andere evangelies meteen aan het begin van Jezus’ optreden vertelt. Direct na het verhaal over de bruiloft te Kana. Een groot contrast is dat. Waarom doet hij dat en wat wil hij ons daarmee vertellen?


Zondag 6 februari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J.W. Drost
Dit is de zondag van het werelddiaconaat. We lezen in Jesaja 6:1-8 over de roeping van Jesaja in een mythische taal. Er kwamen woorden uit de mond van Jesaja die Gods woord niet waard waren, maar door een gloeiende kool wordt zijn mond gereinigd. Ook in Lucas 5:1-71 gaat het over ‘geroepen worden’ en ook dit verhaal kent een mysterieus detail. Wanneer de leerlingen ‘out of the box’ durven handelen omdat Jezus dat van hen vraagt, blijkt er een nieuwe wereld voor hen open te liggen. Als leerlingen van Hem. Hoe ‘out of the box’ is onze Heer? En heeft Werelddiaconaat ook niet iets met dat ‘out of the box’ te maken?


Zondag 13 februari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. B. Bootsma-Gerritsen
Vandaag is het de zesde zondag na Epifanie. We leven in de tijd tussen Kerst en Pasen. Het is echter ook de dag voor Valentijnsdag, de dag van de liefde. Een mooie aanleiding om eens te mijmeren over wat de Bijbel over liefde te zeggen heeft. We lezen een gedeelte uit het gebed van Jezus voor zijn leerlingen, Johannes 17:20-26. Als tweede lezing pakken we de brief van Johannes, Johannes 7:7-21. Twee prachtige Bijbelgedeelten over Gods liefde die via Jezus te zien en voelen is.


Zondag 20 februari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra
De achtste zondag van Epifanie, (Sexagesima) – Zelfreflectie
De beide lezingen: Jeremia 7:1-75 en Lukas 6:39-49 roepen op tot reflectie op je levenswandel. Een mens kan God niet behagen als er geen goede en rechtvaardige omgang met de naaste is. De profeet Jeremia schrijft kritisch over mensen die onheus met hun naasten omgaan, maar denken God in de eredienst wel goed te kunnen dienen. In de evangelielezing roept Jezus ieder mens op om kritisch op zichzelf te blijven. Je kunt de splinter bij een ander opmerken, maar voorbijzien aan de balk in je eigen oog.
En de boom herkent men aan zijn vruchten. Een uitnodiging en aanmoediging om door zelfreflectie heen het goede te zoeken en te leven.


Zondag 27 februari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: S. Bijzet

 


Collecte (GIVT)
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


Praktische hulp in verband met het corona-virus

Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

De contactpersonen zijn:

Hanneke Brinkhuis,  telefoon: 06-57331958 E-mail: hbrinkhuis@pglochem.nl
Harm Wesselink, telefoon: 06-11005221 E-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl

De werkwijze is als volgt:
De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of vrouw krijgt die u gaat helpen.


Wij werken ook samen met Niet alleen:

Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

Vanwege de Corona crisis kunnen er maar een beperkt aantal mensen in de kerk op 1,5 meter.
Als U thuisblijft kunt U de dienst volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
Én via de Kerkdienstgemist App
De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur

U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Voor pastorale contacten zie CONTACT. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


St.-Josephkerk in Lochem is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45- 11.45 uur.

Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden.

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

Lees verder

Schrijf uw naam personen

Grotere letter