In het pastoraat is het van groot belang dat we onderling naar elkaar omzien. De PGL is vrij groot en zeer divers. Het is bijna niet mogelijk dat iedereen elkaar kent. We streven er naar dat iedereen in onze gemeente contact heeft met anderen.

De gemeente is opgedeeld in wijken. Elke wijk heeft een wijkhoofd en een aantal pastorale wijkmedewerkers. Met nieuwe leden wordt contact gezocht en zij worden bezocht door een wijkmedewerker. In het kennismakingsgesprek zal de bezoeker vragen waar behoefte aan is. Er zijn activiteiten in de verschillende wijken en bijeenkomsten die wijk-overstijgend zijn.

In een aantal wijken vindt Groot Huisbezoek plaats. U wordt hiervoor uitgenodigd. Een goede manier om andere gemeenteleden uit uw eigen wijk te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan.