Op deze pagina staan filmpjes met activiteiten die gepland staan voor het komende seizoen. Klik op onderstaande links.

Als u ideeën heeft voor andere activiteiten, meldt het ons graag. Gedurende het jaar zullen we u op de hoogte houden van extra activiteiten en actuele ontwikkelingen via Samenspraak, Zondagsbrief, de website www.kerklochem.nl en op www.facebook.com/ProtestantseGemeenteLochem

Kerk-in-Beweging aflevering 5 2022-2023

Kerk in beweging Aflevering 4: Communicatie

Kerk in Beweging Aflevering 3: voortgang Verbouwing Witte Kerk

Kerk in Beweging Aflevering 2: Interview Corien Veenhuizen

Kerk in Beweging Aflevering 1: Maal en Verhaal

Zang voor Corien

Activiteiten 2021-2022 – Protestantse Gemeente Lochem

Na een lange periode kunnen gelukkig allerlei bestaande groepen binnen de gemeente weer opstarten en nieuwe initiatieven een kans krijgen. Met deze folder willen we u informeren over de activiteiten in de Protestantse Gemeente Lochem, en daarbuiten. U bent van harte uitgenodigd om aan één of meer daarvan mee te doen.

Hieronder de activiteiten die nu bekend zijn. We zullen u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en bijeenkomsten over actuele thema’s. U kunt deze informatie vinden in de Samenspraak, de Zondagsbrief, op  de website www.kerklochem.nl  en op www.facebook.com/ProtestantseGemeenteLochem.

We hopen zo bij te dragen aan een levend(ig)e gemeente, kerk-in-beweging, in verbinding met anderen in de Lochemse samenleving.

Inloop Huiskamer
U bent van harte uitgenodigd om op woensdagochtend aan te schuiven in onze gezellige Inloop Huiskamer in het BIC-gebouw voor een kopje koffie of thee met wat lekkers.
De Inloop Huiskamer is een initiatief van de Protestantse Gemeente Lochem (PGL) en het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC). Beide organisaties organiseerden afzonderlijk een ‘moment-voor-jezelf-en-de-ander’ en gaan dit seizoen samen verder. In een prettige sfeervolle omgeving nemen wij (gastvrouwen en -heren) de tijd om naar u te luisteren en het voor u gezellig en aangenaam te maken. Kom even bij ons binnen, drink een kopje koffie of thee, geniet van de gezelligheid en ga met energie en een blij gemoed de deur weer uit. Graag tot ziens!

Data: iedere woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur
Plaats: BIC-gebouw, Noorderwal 17, tegenover de Lidl
Contactpersoon: Annie Lubbers, activiteiten@pglochem.nl.

In Gesprek op dinsdag – Over van alles en nog wel meer
Een gespreksgroep van 10-12 deelnemers – vogels van verschillende pluimage – gaat op de tweede dinsdag van de maand met elkaar in gesprek over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van ethiek, levenskunst en zingeving. Normen, waarden en ervaringen die ons hebben gevormd spelen een rol bij het respectvol kennisnemen van elkaars standpunten. Als uitgangspunt voor onze gesprekken is vooraf materiaal beschikbaar.
In Gesprek – Over van alles en nog wel meer wil dit seizoen o.a. spreken over kwetsbaarheid, verwarring, troost en geluk. Interesse om mee te denken, mee te spreken of om te luisteren?  U bent hartelijk welkom in onze kring.

Data:     2e dinsdagochtend in de maand (t/m april 2022) van 10.00 – uiterlijk 12.00 uur
Plaats:   BIC, Noorderwal 17
Info en aanmelding bij Jo Nelisse, activiteiten@pglochem.nl.

30+ Kamerkring……….voor alle leeftijden
Deze kring bestaat al 20 jaar en voorziet nog steeds in een behoefte! Er is ruimte voor gesprek over geloofsvragen, zingeving, de verbinding tussen wat je dagelijks doet en beleeft en je geloofsachtergrond. De avonden worden meestal voorbereid door één of twee deelnemers en soms is er een spreker. Het is een kring die wordt, wat je er zelf van maakt. Wij komen 1 keer per maand bij elkaar op een maandag, dinsdag of woensdagavond. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Contact en opgave: Amanda Jansen, activiteiten@pglochem.nl.

Voorbereiding op de viering
Graag bereiden de voorgangers samen met gemeenteleden een kerkdienst voor. We buigen ons over de bijbeltekst(en) die op het rooster staan voor de betreffende zondag en bespreken wat die oproepen bij een ieder. Ook delen we ideeën voor de rest van de liturgie, zoals de liederen. Iedereen is welkom, of je nu veel of weinig van de Bijbel weet! U kunt alle keren komen of aan één bijeenkomst meedoen. De Bijbelteksten waarover we spreken staan vermeld in Samenspraak (‘Bij de diensten’).

Data:
Plaats:  Parochiezaal, ingang Kastanjelaan
Aanmelden: uiterlijk twee dagen voor de bijeenkomst op activiteiten@pglochem.nl  of per tel. bij de betreffende voorganger.

Insteken en aanhaken
Breien en/of haken voor het stadsdiaconaat Haarlem. Namens de diaconie nodigen wij u uit om samen met ons te haken of te breien. Het gaat met name om sjaals, mutsen en truien voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar uit minima gezinnen in de regio Haarlem. We willen 1 keer per 14 dagen samenkomen. En natuurlijk mag u een buurvrouw/vriendin meenemen om zo met elkaar een gezellige middag te hebben.

Plaats: Parochiezaal, ingang Kastanjelaan; of – bij een kleine groep-  aan huis bij een van de organisatoren
Data: vanaf 28 oktober, donderdag van 14.30 – 16.00 uur, eens per 14 dagen
Organisatie: Francien van Pijkeren en Hanneke Brinkhuis
Aanmelden en contact: Francien van Pijkeren, activiteiten@pglochem.nl.

Bij ons thuis
Elkaar ontmoeten was lastig het afgelopen anderhalf jaar. Fijn dat er nu weer meer mogelijk is en we elkaar in kleine groepen weer kunnen treffen. Bij deze activiteit willen we de kerk als het ware een beetje bij u thuis brengen. Hoe?
Op 3 momenten in november en op 3 adressen stellen gemeenteleden hun huiskamer beschikbaar om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie/thee te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.
Gespreksthema kan dan zijn ‘alledaags geloven’. In ons dagelijks leven zijn we ons er misschien niet eens van bewust dat van de dingen die we doen, denken, voelen, horen en zien, geloof de basis vormt. Hoe ervaren we dat?
Maar misschien komen er heel andere dingen ter sprake…
Contactpersoon: Janny Gerritsen
Opgeven voor een ontmoetingsmoment dat u past kan tot 2 dagen voor de datum van uw keuze, via activiteiten@pglochem.nl.

Maal & Verhaal
Een groep van 6/7 personen eet 1 x per 6 weken met elkaar en gaat tijdens die maaltijd in gesprek over een onderwerp. De maaltijd bestaat uit 3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht) en bij elke gang is er een verdiepende vraag over het onderwerp.
Maal & Verhaal vindt beurtelings bij de deelnemers thuis plaats. De maaltijd mag eenvoudig zijn en kan bereid worden door de gastheer/vrouw, of er kan voor gekozen worden dat ieder iets meeneemt.
Er kunnen nog 2 deelnemers aanschuiven bij de bestaande groep, maar bij voldoende aanmeldingen kan ook een nieuwe groep gestart worden.
Data: in overleg
Tijd: 18.00-20.00 uur
Informatie en aanmelding bij Marian de Hoop, activiteiten@pglochem.nl.

Gluren bij de buren
Gezamenlijk bezoeken we een kerk of klooster in de regio waarbij we rondkijken, snuffelen, vergelijken maar ook het gesprek met elkaar aangaan. We starten in januari met een reeks van ‘Gluren bij de buren’ steeds op de derde zaterdag van de maand. Het uitgewerkte programma volgt spoedig.
Informatie: Dienke Geurtz en Sander van Voorst, activiteiten@pglochem.nl.

Keek op de preek
Sinds ongeveer 10 jaar komt een groep gemeenteleden, meestal 1 x per 6 weken, na de kerkdienst bij elkaar om over de kerkdienst te praten. Het gesprek gaat over de viering. We beginnen altijd met een rondje ‘hoe vond je het vanmorgen en wat heeft je geraakt of gestoord?’  Soms raakt een zin uit een gebed of uit een lied, soms iets wat er in de kerkdienst gebeurt of uit de preek. We praten door over wat is blijven hangen. Het gaat over: ‘wat kun je ermee in je leven’ en ‘wat wil je delen met elkaar’. Met maximaal 12 mensen is het goed om te praten in een kring. Bij interesse kan er een nieuwe groep gestart wordt met hulp van deze groep.
Contactpersonen: Johan en Janneke Koornstra, activiteiten@pglochem.nl.

Mannenapp-groep
Sinds een paar jaar is er een ‘mannenapp’ waarop de deelnemers onderling berichten uitwisselen. Die gaan over serieuze en minder serieuze zaken (hulp bij activiteiten, elkaar attent maken op interessante onderwerpen, activiteiten). De app is het meest interessant voor ‘jongere’ mannen. Er zijn spontane activiteiten op de app die door iedereen kunnen worden ingebracht met de bedoeling om elkaar te inspireren. Of dat lukt hangt van de deelnemers af.
Deelname en opgave via de beheerder van de app: Erik te Loo, activiteiten@pglochem.nl.

Op bezoek bij ReubeZorg Lochem, een kleinschalige zorgomgeving
ReubeZorg heeft van de diaconie een schenking uit een legaat ontvangen. Deze wordt ingezet voor de inrichting van de nieuwbouw waar de dagbesteding plaatsvindt. Volwassenen met een zorgvraag kunnen daar gebruik van maken zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. ReubeZorg heet ons van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Hun kleinschalige zorginitiatief is volop in ontwikkeling. Naast een logeerhuis is er ook een start gemaakt met zorg en onderwijs.
Wie wil komen kennismaken met ReubeZorg en zich wil laten informeren kan zich aanmelden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden groepjes gemaakt voor een bezoek.
Plaats: Reubezorg Lochem
Dag en tijd: najaar en voorjaar
Aanmelden en contact: Hanneke Brinkhuis en Francien van Pijkeren, activiteiten@pglochem.nl.

Namens Werkgroep Nieuwe Initiatieven en Werkgroep Pastoraat,
Dienke Geurtz, Janny Gerritsen, Johan Koornstra, Jo Nelisse, Sander van Voorst

Pinksteren

Pasen