De Werkgroep Vieren geeft vorm en inhoud aan verschillende wijzen van vieren verdeeld over het kerkelijk jaar. Ze geeft daarbij een plaats zowel aan het vieren van de traditionele christelijke feesten als aan de gevarieerde wensen vanuit de gemeente om bijeen te komen. De kern van de werkgroep wordt gevormd door de predikant en de cantor-organist. Vaak worden vieringen in samenwerking met gemeenteleden of georganiseerd.

De bloemengroep maakt liturgische bloemschikkingen voor gebruik in de eredienst aan de hand van een thema, een speciale zondag of een Bijbeltekst. Het bewust zoeken van bloemen, takken en ander materiaal die de inhoud van een tekst(gedeelte) ondersteunen en accentueren, maakt een bloemschikking symbolisch of liturgisch. Iedere week staan er in de kerkdienst vazen met bloemen die na de dienst naar gemeenteleden gebracht worden als blijk van bemoediging en meeleven.