Huub Oosterhuis komt !

Heel blij zijn wij dat wij u mogen aankondigen dat de bekende dichter-theoloog HUUB OOSTERHUIS op maandagavond 25 oktober 2021 in de Gudulakerk onze gast zal zijn!  Iedereen is die avond welkom Doordat hij op 17 oktober 2019 op het laatste moment op doktersadvies thuis moest blijven, moest de ‘Avond

Lees verder

Volgende diensten

Zondag 19 sepember, 10.00 uur, Gudulakerk Voorganger: ds. A. Wieringa, oecumenische viering Dit is de startzondag van de Vredesweek, die als thema heeft ‘inclusief samenleven’. Hoe kunnen we eraan bijdragen dat iedereen een volwaardige plek krijgt in onze samenleving, waarin groepsdenken en uitsluiting normaal lijken te zijn? In Marcus 9:30-37

Lees verder