Gudulakerk

Markt 4, 7241 AA Lochem

De eerste sporen van de Gudulakerk gaan terug naar het jaar 950: een houten “schuurkerk” van 12 bij 4 meter. Door de jaren heen werd deze uitgebreid en rond 1500 ontstond de huidige hallenkerk. De grote pilaren stonden er al in 1300. De laatste grote restauratie dateert van 1976. Toen is veel in de oorspronkelijke staat hersteld, waaronder het koor, de grafkelders, wandschilderingen en de Mariakapel. In deze kapel werden tevens gebrandschilderde ramen aangebracht. Op één daarvan is de Heilige Gudula afgebeeld, met haar dienstmaagd op weg naar de kerk. Volgens de legende gebeurde er onderweg een Godswonder met een gedoofde lamp die weer ging branden. In de Mariakapel, die gebruikt wordt als stiltecentrum, hangen nu ook enkele iconen. Naast de Mariakapel is er nog de Trouwkapel, die in die hoedanigheid niet meer in gebruik is. Op één van de grote gebrandschilderde ramen in de linkerzijbeuk is het in 1617 vastgestelde kerkzegel van de Hervormde Gemeente Lochem te zien: “Ovis Inter Lupos” (een schaap te midden van wolven).In de Gudulakerk bevinden zich 2 orgels: het grote Gilman-orgel op het balkon en een kleiner koororgel, gebouwd door de Nederlander Quelhorst. Het grote orgel is door Johann Theodor Gilman (1714- ca. 1790) uit St. Cornelis-Munster gebouwd en in 1758 opgeleverd in de Dominicuskerk aan de Baangracht in Alkmaar. In 1897 werd het orgel verkocht aan de Gereformeerde kerk aan de Torenlaan in Hilversum. Vanwege een verbouwing van de kerk paste het orgel daar niet meer. In 1969 wordt het orgel door de Fa. Flentrop aangekocht, gedemonteerd en opgeslagen, waarna Monumentenzorg bepaalt dat het orgel geplaatst moet worden in een passende kerk. Dat werd de Gudulakerk in Lochem. Na een ingrijpende restauratie en uitbreiding wordt het orgel in 1978 opgeleverd.

In de zomermaanden is de kerk dagelijks (behalve op maandag) geopend voor bezichtiging, bezinning en boekenmarkt. Vrijwilligers zijn dan aanwezig om u rond te leiden en eventueel koffie te schenken..

Op woensdagmorgen en zaterdagmiddag kan de toren beklommen worden. De toren bevat een carillon dat regelmatig bespeeld wordt. De toren is tegenwoordig overigens eigendom van de burgerlijke gemeente Lochem.

Veiligheid: ontruimingsplan Gudula kerk


Witte Kerk

Paul Krugerstraat 8, Lochem

De Gereformeerde Kerk Lochem is in 1895 gesticht. Het witte kerkgebouw aan de Graaf Ottoweg werd in 1905 in gebruik genomen. Door groei van de gemeente werd de kerk in meerdere fases uitgebreid. Het gebouw zoals het er nu staat, kwam in 1986 gereed. De Witte Kerk is een typisch Protestants kerkgebouw, sober maar functioneel. De grootste blikvangers staan voor in de kerk op het podium: doopvont, avondmaalstafel, bloemenstandaard, standaards voor de collectezakken, knielbank en standaard voor de paaskaars. Het zijn kunstwerken vol symboliek van smeedwerk en hout, vervaardigd door kunstsmid Han Jansen uit Doetinchem. Voor een kerkdienst is er plaats voor ongeveer 300 personen. De diverse zaaltjes worden verder gebruikt voor repetities van zangkoren, vergaderingen, cursussen, lezingen, kerkcafé etc. Daarnaast zijn er ruimtes geschikt gemaakt voor het kerkelijk jeugdwerk. In de Witte Kerk werd april 2004 een Reil-orgel geplaatst.


Renovatie en verbouwing Witte Kerk

De Kerkenraad heeft besloten, na reeds in 2017 de gemeente gehoord te hebben, om de Witte Kerk inclusief nevenruimten te gaan renoveren en verbouwen met als doel het gehele gebouw klaar te maken voor de toekomst.

Inmiddels is de verbouwing gereed. voor archief zie Verbouw Witte Kerk


Kerkelijk Bureau

In de Witte Kerk is ook het Kerkelijk Bureau gevestigd. Hier kunt u terecht bij de administrateur voor de ledenadministratie, financiële administratie, abonnementen/bezorging Samenspraak, collectebonnen etc.
Adres: zie Witte Kerk Contact: kerkelijkbureau@pglochem.nl
Openingstijden: woensdag 10:00 – 12:  00 uur.