In navolging van Jezus Christus, die kinderen in het midden zette, vinden wij het belangrijk dat aan onze jonge gemeenteleden extra aandacht wordt geschonken. We beschouwen het als een belangrijke taak om de geloofsbeleving van kinderen en jongeren te stimuleren en vorm te geven.

Het jeugdbeleid richt zich met allerlei activiteiten op jonge gemeenteleden in de leeftijd tussen 0 tot 18 jaar. Belangrijk is daarbij dat ook de ouders op belangrijke momenten worden betrokken bij de fases die de kinderen doorlopen: de ontmoeting met de ouders van dopelingen, het voorbereiden van een doopviering, de Simon en Saravieringen voor kinderen tussen 4 en 12 en de jeugdkerk.

Een doorsnede van activiteiten gericht op kinderen en jongeren:

  • Oppasdienst tijdens de kerkdiensten
  • Kindernevendienst: tijdens elke viering op zondag gaan de kinderen naar hun eigendienst, en luisteren daar naar een verhaal en/of werken samen aan een verwerking van het bijbelse thema
  • De Ark van Simon en Sara: vijf keer in het kerkelijk seizoen is er een speciale kinderdienst buiten de kerk, die toegankelijk is voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het zijn speelse vieringen met liedjes, spelletjes, filmpjes, een verhaal en een verwerking op onder-, midden- en bovenbouwniveau .
  • Jeugdkerk voor jongeren van 12 tot 17 jaar. Tijdens de kerkdienst komen de jongeren tweewekelijks bij elkaar en spreken over het thema van de kerkdienst.
  • Er kan altijd belijdenis gedaan worden. Vraag daarover informatie bij een van de predikanten.