Binnen de gemeente en naar buiten toe communiceren we op verschillende manieren:

Samenspraak
Samenspraak is een het glossy-light kerkblad van onze gemeente. De redactie probeert interviews en artikelen op te nemen die voor een breder publiek dan alleen de kerkgemeenschap interessant zijn. Maar u vindt er natuurlijk ook een agenda in met toelichting op de vieringen en andere activiteiten voor de komende maand. Daarnaast informeert Samenspraak over lief en leed in de gemeente en bevat het berichten over pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting, beleid en jeugd. De redactie bestaat op dit moment uit 6 leden. Voor contact met de redactie: samenspraak@pglochem.nl. Een link naar de online-Samenspraak vindt u onder het kopje ‘media’.

Zondagsbrief
De Zondagsbrief (wordt tijdens de ochtendvieringen) bij de ingang van de kerk uitgereikt. Deze brief bevat korte berichten over de vieringen en over het gemeenteleven en verschijnt iedere week. U kunt zich ook aanmelden om de zondagsbrief per e-mail te ontvangen: zondagsbrief@pglochem.nl.

Website
De website www.pglochem.nl bevat actuele informatie over de gemeente en is bedoeld voor gemeenteleden als geïnteresseerden van buiten de Protestantse Gemeente. De basisinformatie over de gemeente kunt u er op vinden, maar ook een agenda, de live-stream van de kerkdienst op zondag en een archief van diensten die achter de rug zijn (KerkTV). De uitzendingen zijn te bekijken op een computer, laptop, tablet of mobiel. Voor mensen die een computer ongemakkelijk vinden, is er een KerkTV-kastje dat wordt aangesloten op de TV. Voor meer informatie over KerkTV kunt u contact opnemen met jvaags@pglochem.nl. Voor vragen over de website kunt u terecht bij webmaster@pglochem.nl.