STUKKEN GEMEENTEBIJEENKOMSTEN 15 en 16 februari 2022

Hier vindt u de presentatie en de schriftelijke stukken die horen bij de gemeentebijeenkomsten van 15 en 16 februari 2022.
U kunt tot en met maandag 28 februari reageren op de inhoud ervan. Stuur uw reactie naar interimpredikant Marcel Zijlstra: m.zijlstra@protestantsekerk.nl en de praeses van de kerkenraad, Remco van Donk: praeses@pglochem.nl.
Wilt u uw reactie liever telefonisch geven, neem dan op dinsdag 22 of woensdag 23 februari contact op met interimpredikant Marcel Zijlstra: 06-365 33 786.
U kunt dan ook een afspraak met hem maken, om uw gedachten over het voorgenomen besluit (de gemeente beroept 1 predikant voor 80-100%) met hem te delen. Hij geeft e.e.a. dan door aan de kerkenraad.