De werkgroep Dienen (voorzitter.diaconie@pglochem.nl) stimuleert de gemeente tot barmhartigheid, gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping en coördineert daarvoor de activiteiten. We verlenen hulp aan individuen en partnerorganisaties en stellen waar mogelijk onrechtvaardige structuren aan de kaak. De aandacht blijft daarbij niet beperkt tot de eigen gemeente.

Ook zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking behoort tot het aandachtsgebied van de Diaconie. Samen met partnerkerken wereldwijd willen we inhoud geven aan de betekenis van het evangelie voor de kerkgemeenschap en voor de hele samenleving. We ondersteunen het missionaire werk en de theologische toerusting van partnerkerken wereldwijd. Deze relatie is wederkerig; we luisteren naar en leren van elkaar.