Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals een geboorte, huwelijk of overlijden wil de kerk graag meeleven. U kunt in die gevallen altijd contact leggen via pastoraat@pglochem.nl – zie ook onder Pastoraat.

Voor het leiden van uitvaartdiensten (begrafenissen en crematies) kan een beroep worden gedaan op de “werkgroep uitvaartdiensten”, bestaande uit de predikanten, de pastorale werker en een aantal vrijwilligers. In overleg met de coördinator van de werkgroep (uitvaart@pglochem.nl) worden de nodige afspraken gemaakt.