PROTESTANTSE GEMEENTE LOCHEM

Predikanten:
Ds. Corien Veenhuizen,
’t Veld 13, 7245 XA Laren,
tel. 0573-76 90 13, mobiel 06-30 445 725
e-mail: cmveenhuizen@pglochem.nl
Werkdagen: dinsdagmiddag,  woensdag, donderdagmiddag, vrijdag

Ouderenpastor/Gemeente-opbouwwerker:
Pastor Jacqueline van Dop,
Zutphenseweg 16, 7241 KR Lochem.
tel. 06-25 012 653
e-mail: jvandop@pglochem.nl
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ambulant predikant:
Ds Froukien Smit,
Arnhem, tel. 06-11 18 42 85
email:fsmit@pglochem.nl
Werkdagen: dinsdag en donderdag.

Penningmeester Protestantse Gemeente:
Dhr. H. Dettmers, tel. 0573-84 38 03
bank: NL29 RABO 0373 7115 30 tnv PG Lochem,
e-mail: penningmeester@pglochem.nl
2020-04-04-2007-GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)

PGL Taakgroep dienen (Diakonie):
Dhr. H. Wesselink, voorzitter, tel 0573-25 64 63
bank: NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem.
e-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl

Coördinator werkgroep uitvaartdiensten:
Dhr. E. te Loo, tel 25 03 12 of mobiel 06-51 896 797 .
e-mail: uitvaart@pglochem.nl

Kerkenraad:
Dhr. R.A. van Donk, voorzitter, tel. 0573-45 95 14,
e-mail: praeses@pglochem.nl

Mw. D. Pruijsers-Lamers, scriba, tel. 0573-25 97 89
Postadres: Achterstraat 5, 7241 AV Lochem,
e-mail: scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:
Via het Digitaal loket van de gemeente kunt u zich inschrijven, mutaties doorgeven of uitschrijven.
Ook kunt u de mutaties afgeven op het Kerkelijk bureau PGL
of bij Wim Knapen, Stiggoor 20, 7241 LA Lochem, tel. 0573-25 06 03,
bij voorkeur via e-mail: wknapen@pglochem.nl

Kerkelijk bureau PGL: Open: woensdag 10.00-12.00 uur.
Voor o.a. Financiële administratie, abonnementen/bezorging Samenspraak, collectebonnen.

Dhr. K. Klein Geltink, Achterstraat 5, 7241 AV Lochem, tel. 0573-25 01 02
e-mail: kerkelijkbureau@pglochem.nl
Open: woensdag 10.00-12.00 uur !

Cantor-organist/cantorij:
Mw. E. Dijkerman, Levenkamp 6, 7245 Laren Gld., tel. 06-39 147 782
e-mail: edijkerman@pglochem.nl

Gemeentecentrum “De Hooiplukker”:
Achterstraat 5, 7241 AV Lochem, tel. 0573-25 17 68, e-mail: hooiplukker@pglochem.nl

Koster:
Gudulakerk en Witte kerk: dhr. K. Klein Geltink,
Paul Krugerstraat 6, 7241 DW, Lochem,
tel. 0573-25 01 02, prive: 0573-25 27 12, mobiel 06-38 911 243, e-mail: kerkelijkbureau@pglochem.nl

ICT en KerkTV:
Dhr. P.B. ter Maat, tel. 0573-25 08 76, e-mail: pbtermaat@pglochem.nl

Webmaster:
Dhr. G. Wiselius, e-mail: webmaster@pglochem.nl

KerkdienstGemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem/events
Android App 
iPad-iPhone App

Autopool kerkbezoek:
Dhr. H. van de Kolk, Rembrandtlaan 131, 7242 DB Lochem, tel. 0573-25 40 47
e-mail: autopool@pglochem.nl

Redactie leden Samenspraak:
Dhr. J.H. Breukelman, Poorters Janlaan 7, 7242 AH Lochem, tel. 0573-25 28 88.
Dhr. J.A. Nijland, Rembrandtlaan 108, 7242 DE Lochem, tel. 0573-25 44 09.
Mw. T. de Zeeuw (hoofdredacteur)
Mw. I. Vreemann
Dhr. J. Dinkelman
e-mail:samenspraak@pglochem.nl

Inzending zondagsbrief uiterlijk donderdagavond: e-mail: zondagsbrief@pglochem.nl.