PROTESTANTSE GEMEENTE LOCHEM

Predikanten:
Ds. Corien Veenhuizen,
’t Veld 13, 7245 XA Laren,
tel. 0573-76 90 13, mobiel 06-30 445 725
e-mail: cmveenhuizen@pglochem.nl
Werkdagen: dinsdagmiddag,  woensdag, donderdagmiddag, vrijdag

Ouderenpastor:
zie Pastoraat

Ambulant predikant:
Ds Froukien Smit,
Arnhem, tel. 06-11 18 42 85
email:fsmit@pglochem.nl
Werkdagen: dinsdag en donderdag.

Interim predikant:
Drs. Marcel Zijlstra
, tel. 06-365 33 786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl
Werkdagen: dinsdag en woensdag.

Penningmeester Protestantse Gemeente:
Dhr. H. Dettmers, tel. 0573-84 38 03
bank: NL29 RABO 0373 7115 30 tnv PG Lochem,
e-mail: penningmeester@pglochem.nl
2020-04-04-2007-GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)

PGL Taakgroep dienen (Diakonie):
Dhr. H. Wesselink, voorzitter, tel 0573-25 64 63
bank: NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem.
e-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl

Coördinator werkgroep uitvaartdiensten:
Dhr. E. te Loo, tel 25 03 12 of mobiel 06-51 896 797 .
e-mail: uitvaart@pglochem.nl

Kerkenraad:
Dhr. R.A. van Donk, voorzitter, tel. 0573-45 95 14,
e-mail: praeses@pglochem.nl

e-mail: scriba@pglochem.nl

College van Kerkrentmeesters:
Dhr. G.J. te Rietstap, voorzitter, tel. 06-22618589
e-mail: voorzitter.beheer@pglochem.nl

Ledenadministratie:
Via het Digitaal loket van de gemeente kunt u zich inschrijven, mutaties doorgeven of uitschrijven.
Ook kunt u de mutaties afgeven op het Kerkelijk bureau PGL
of bij Wim Knapen, Stiggoor 20, 7241 LA Lochem, tel. 0573-25 06 03,
bij voorkeur via e-mail: wknapen@pglochem.nl

Kerkelijk bureau PGL: Open: woensdag 10.00-12.00 uur.
Voor o.a. Financiële administratie, abonnementen/bezorging Samenspraak, collectebonnen.
Paul Krugerstraat 8, 7241 DW  Lochem
Tel. 0573-250102
e-mail: kerkelijkbureau@pglochem.nl

Cantor-organist/cantorij:
Mw. E. Dijkerman, Levenkamp 6, 7245 Laren Gld., tel. 06-39 147 782
e-mail: edijkerman@pglochem.nl

Koster:
Coördinatie: Jan en Els Breukelman, tel. 0573-250102
e-mail: koster@pglochem.nl

Bloemen:
Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van gemeenteleden die in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit de kerk.

ICT en KerkTV:
Dhr. P.B. ter Maat, tel. 0573-25 08 76, e-mail: pbtermaat@pglochem.nl

Webmaster:
Dhr. G. Wiselius, e-mail: webmaster@pglochem.nl
Dhr. S. van Voorst

KerkdienstGemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem/events
Android App 
iPad-iPhone App

Autopool kerkbezoek:
Dhr. H. van de Kolk, Rembrandtlaan 131, 7242 DB Lochem, tel. 0573-25 40 47
e-mail: autopool@pglochem.nl

Redactie leden Samenspraak:
Dhr. J.H. Breukelman, Poorters Janlaan 7, 7242 AH Lochem, tel. 0573-25 28 88.
Dhr. J.A. Nijland, Rembrandtlaan 108, 7242 DE Lochem, tel. 0573-25 44 09.
Mw. T. de Zeeuw (hoofdredacteur)
Mw. I. Vreemann
Dhr. S. van Voorst
Dhr.  J. Dinkelman
e-mail:samenspraak@pglochem.nl

Inzending zondagsbrief uiterlijk donderdagavond: e-mail: zondagsbrief@pglochem.nl.