PROTESTANTSE GEMEENTE LOCHEM

Predikant: Paul Wansink
Email: pwansink@pglochem.nl
tel. 06-520 522 43
Liever niet op donderdag.

Kosters:
Coördinatie: Jan en Els Breukelman,
tel. 0573-25 01 02
Email: koster@pglochem.nl

Pastorale team
Coördinator: Amanda Jansen
e-mail: pastoraat@pglochem.nl
tel. 0573 250 603 of 06 387 166 17.
Spreek a.u.b. uw naam in op de voicemail indien u niet direct verbinding krijgt.
U wordt dan teruggebeld en in contact gebracht met de pastoraal ouderenwerker of een bezoekmedewerker.

College van Kerkrentmeesters
Gerard Doornbos, voorzitter
e-mail: voorzitter.kerkrentmeesters@pglochem.nl
bank: NL 29 RABO 0373 7115 30 t.n.v. PG Lochem
Guus Wiselius, interim-penningmeester
bank: NL 29 RABO 0373 7115 30 t.n.v. PG Lochem
ook voor Kerkbalans en Collectes
e-mail: penningmeester@pglochem.nl

College van Diakenen
Harm Wesselink, voorzitter, tel. 0573-25 64 63
e-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl
bank: NL 63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PG Lochem

Kerkenraad
Paul Wansink, voorzitter
e-mail: praeses@pglochem.nl
Marian de Hoop, scriba
e-mail: scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie
Via het digitaal loket [link] van de gemeente kunt u zich inschrijven, wijzigingen doorgeven of uitschrijven. Dit kan ook per e-mail: ledenadministratie@pglochem.nl
Eventueel kun u uw bericht afgeven bij Wim Knapen, Stiggoor 20, 7241 LA Lochem, tel. 06-363 896 99

Kerkelijk bureau – gesloten
te bereiken via e-mail: kerkelijkbureau@pglochem.nl
tel 0573-25 01 02
postadres: Paul Krugerstraat 8
7241 DW Lochem

Werkgroep uitvaartdiensten
Coördinator: Erik te Loo, tel. 0573-25 03 12 of 06-518 967 97
E mail: uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist en cantorij
Els Dijkerman, tel 06-391 477 82
e-mail: edijkerman@pglochem.nl

Bloemen
e-mail: bloemen@pglochem.nl. Via dit adres kunt u namen doorgeven van gemeenteleden die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk.

KerkTV en ICT
Jeroen Vaags
e-mail: jvaags@pglochem.nl

Webmasters
Guus Wiselius en Sander van Voorst
e-mail: webmaster@pglochem.nl

Kerkdienst gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem/events
Android App (Play Store)
iPad-iPhone App (App Store)

Zondagsbrief
Inzending kopij uiterlijk woensdagavond
e-mail: zondagsbrief@pglochem.nl
Inzending zondagsbrief uiterlijk woensdagavond.

Samenspraak
e-mail: samenspraak@pglochem.nl

Onze kerken:
Gudula kerk: Markt 1, 7241 AA Lochem
Witte kerk: Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

Contactformulier