PROTESTANTSE GEMEENTE LOCHEM

Predikanten:
Ds. Corien Veenhuizen,
’t Veld 13, 7245 XA Laren, tel. 76 90 13, mobiel 06-30 445 725,
e-mail: cmveenhuizen@pglochem.nl
Werkdagen: dinsdagmiddag,  woensdag, donderdagmiddag, vrijdag

Ouderenpastor/Gemeente-opbouwwerker:
Pastor Jacqueline van Dop,
Zutphenseweg 16, 7241 KR Lochem. tel. 06-25 012 653.
e-mail: jvandop@pglochem.nl
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Penningmeester Protestantse Gemeente:
Dhr. H. Dettmers, tel. 84 38 03
bank: NL29 RABO 0373 7115 30 tnv PG Lochem,
e-mail: penningmeester@pglochem.nl

PGL Taakgroep dienen (Diakonie):
Dhr. H. Wesselink, voorzitter, tel 25 64 63
bank: NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem.
e-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl

Coördinator werkgroep uitvaartdiensten:
Dhr. E. te Loo, tel 25 03 12 of mobiel 06-51 896 797 .
e-mail: uitvaart@pglochem.nl

Kerkenraad:
Dhr. R.A. van Donk, voorzitter, tel. 45 95 14,
e-mail: praeses@pglochem.nl

Mw. D. Pruijsers-Lamers, scriba, tel. 25 97 89
Postadres: Achterstraat 5, 7241 AV Lochem,
e-mail: scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:
Via het Digitaal loket van de gemeente kunt u zich inschrijven, mutaties doorgeven of uitschrijven.
Ook kunt u de mutaties afgeven op het Kerkelijk bureau PGL
of bij Wim Knapen, Stiggoor 20, 7241 LA Lochem, tel. 25 06 03,
bij voorkeur via e-mail: wknapen@pglochem.nl

Kerkelijk bureau PGL: Open: woensdag 10.00-12.00 uur.
Voor o.a. Financiële administratie, abonnementen/bezorging Samenspraak, collectebonnen.

Dhr. K. Klein Geltink, Achterstraat 5, 7241 AV Lochem, tel. 25 01 02
e-mail: kerkelijkbureau@pglochem.nl
Open: woensdag 10.00-12.00 uur !

Cantor-organist/cantorij:
Mw. E. Dijkerman, Levenkamp 6, 7245 Laren Gld., tel. 06-39 147 782
e-mail: edijkerman@pglochem.nl

Gemeentecentrum “De Hooiplukker”:
Achterstraat 5, 7241 AV Lochem, tel. 25 17 68, e-mail: hooiplukker@pglochem.nl

Koster:
Gudulakerk en Witte kerk: dhr. K. Klein Geltink,
Paul Krugerstraat 6, 7241 DW, Lochem,
tel. 0573-25 01 02, prive: 25 27 12, mobiel 06-38 911 243, e-mail: kerkelijkbureau@pglochem.nl

ICT en KerkTV:
Dhr. P.B. ter Maat, tel. 25 08 76, e-mail: pbtermaat@pglochem.nl

Webmaster:
Dhr. G. Wiselius, e-mail: webmaster@pglochem.nl

Autopool kerkbezoek:
Dhr. H. van de Kolk, Rembrandtlaan 131, 7242 DB Lochem, tel. 25 40 47
e-mail: autopool@pglochem.nl

Redactie leden Samenspraak:
Dhr. J.H. Breukelman, Poorters Janlaan 7, 7242 AH Lochem, tel. 25 28 88.
Dhr. J.A. Nijland, Rembrandtlaan 108, 7242 DE Lochem, tel. 25 44 09.
Mw. T. de Zeeuw (hoofdredacteur)
Mw. I. Vreemann
Dhr. J. Dinkelman
e-mail:samenspraak@pglochem.nl

Inzending zondagsbrief uiterlijk donderdagavond: e-mail: zondagsbrief@pglochem.nl.