De Protestantse Gemeente te Lochem is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Zij wil, in navolging van Jezus Christus, een bron van inspiratie en bemoediging zijn, voor ieder die zoekt naar zingeving en welzijn. Zij wil in de wereld een bijdrage leveren aan vrede en gerechtigheid.

 

Toen en nu
De wortels van de huidige Protestantse Gemeente te Lochem liggen, zoals ‘overal’ in Nederland in de late middeleeuwen. Rond 1580 kwam de Rooms-Katholieke kerk in Hervormde handen. Vanaf 1850 waren er diverse afsplitsingen binnen de Nederlands-Hervormde kerk. In 1984 besluiten de beide kerkenraden om toe te werken naar een federatie. in 1997 ontstaat die federatie onder de naam Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap Lochem. Vanaf 27 mei 2011 zijn beide gemeenten herenigd tot Protestantse Gemeente. De gemeente heeft op dit moment twee part-timepredikanten en een pastor voor ouderenwerk en gemeente-opbouw. De Protestantse Gemeente Lochem (PGL) bestaat uit ongeveer 1550 leden. Ongeveer een kwart daarvan neemt deel aan erediensten en/of andere kerkelijke activiteiten. Wekelijks bezoeken tussen de 100 en de 150 mensen de erediensten.

Wat we willen betekenen
In ons denken en doen hebben we de volgende uitgangspunten voor ogen:
Wij zien de zondagse vieringen als het hart van onze gemeente en putten bij onze gemeente-activiteiten uit de bron van bijbel en traditie, waarbij we ons laten inspireren door Jezus Christus. Hij leert ons wat er van zijn volgelingen in deze wereld verwacht wordt. Wij willen als kerk midden in de samenleving staan en zoeken daarbij verbinding met andere kerkgenootschappen, maar ook met organisaties buiten de kerk. We zoeken daarbij met elkaar naar een vertaalslag van de bijbelse boodschap in deze tijd. Wij stellen ons open voor wie bij ons aanklopt. Wij willen actief bijdragen aan vrede en gerechtigheid.

BeleidsplanBeleidsplan PGL 2021 – 2025_def 

Organisatiestructuur: Organisatiestructuur PG Lochem-v2022-mei-03

Geografische grenzen
Wie lid wil worden van onze gemeente, hoeft overigens niet binnen de gemeente grenzen te wonen. Bij alle kerkelijke gemeenten, dus ook bij de onze, kunt u gastlid worden.