Werkgroepen

Voor taken binnen de kerkgemeenschap die bijzondere aandacht vereisen, wijst de Kerkenraad de verantwoordelijkheid toe aan werkgroepen:

College van Kerkrentmeesters (voorheen Taakgroep Beheer) beheert de materiële zaken van onze gemeente zoals financiën, gebouwen, rechten en plichten van beroepskrachten.
Werkgroep Scribaat & Communicatie
Werkgroep Pastoraat stimuleert en begeleidt de gemeente bij het omzien naar elkaar.
Werkgroep Leren draagt zorg voor vorming en toerusting voor geïnteresseerden zowel binnen als buiten de gemeente.
Werkgroep Vieren geeft invulling aan vieringen passend bij de veelkleurigheid van de gemeente.
Werkgroep Jeugd coördineert de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen jeugd.
Werkgroep Nieuwe initiatieven begeleidt/stimuleert nieuwe activiteiten.
College van Diakenen