Taak- en werkgroepen

Voor taken binnen de kerkgemeenschap die bijzondere aandacht vereisen, wijst de Kerkenraad de verantwoordelijkheid toe aan taak- of werkgroepen:

College van Kerkrentmeesters (voorheen Taakgroep Beheer) beheert de materiële zaken van onze gemeente zoals financiën, gebouwen, rechten en plichten van beroepskrachten.
Taakgroep Dienen gaat de gemeente voor in haar roeping tot dienstbaarheid en rechtvaardigheid.
Taakgroep Pastoraat stimuleert en begeleidt de gemeente bij het omzien naar elkaar.
Taakgroep Vieren geeft invulling aan vieringen passend bij de veelkleurigheid van de gemeente.
Taakgroep Leren draagt zorg voor vorming en toerusting voor geïnteresseerden zowel binnen als buiten de gemeente.
Werkgroep Jeugd coördineert de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen jeugd.