CvK, voorheen: Beheer

De zorg voor de materiële zaken: personeel, gebouwen en financiën is toevertrouwd aan het CvK. Daarmee is het verantwoordelijk voor de zakelijke continuïteit van de PGL. Het CvK beheert de twee kerkgebouwen en een pastorie. Daarnaast houdt het college zich bezig met de werving en het beheer van de geldmiddelen, onder andere door het organiseren van de jaarlijkse actie Kerkbalans (penningmeester@pglochem.nl). Ook het opstellen van de begroting en de jaarrekening, het voeren van de ledenadministratie en het uitvoeren van het personeelsbeleid behoort tot zijn taken.

2022-11-28-Begroting CvK PGL 2023
2022-12-01-toelichting begroting 2023 CvK