Berichten van onze kerk


 • Aankomende Diensten

   

  Bij ons is iedereen Welkom

   

   


  In verband met het landelijk Corona advies heeft de kerkenraad besloten dat er tot nader order geen gemeenteleden bij de (zondagse) vieringen kunnen zijn. Dus even alleen online vieringen.  Mochten er weer meer mogelijkheden zijn dan wordt het op deze pagina aangegeven.
  Alle diensten in de witte kerk worden ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl: (klik hieronder)
  Deze kunt U volgen op:

  Én via de Kerkdienstgemist App
  Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u misschien ook meezingen!

  Én de nieuwe samenspraak staat online, zie hier


  Zondag 17 januari 2021 Witte Kerk 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
  Op deze dag nemen we afscheid van Klaas Klein Geltink. We doen dat voor zover de maatregelen het toelaten in aandacht na de dienst. In de dienst lezen we: Psalm 134 en Johannes 2:1-11. Het gaat over zegenen en de vrolijkheid van het feest. Valt er iets te vieren?
  2021-01-17-1000-Liturgie 17 januari 2021-v2
  2021-01-17-Zondagsbrief 17 januari 2021


  Zondag 24 januari 10.00 uur: ds. F. Smit , oecumenische viering vanuit de Witte Kerk
  Deze oecumenische dienst volgt het thema van de Week van gebed voor eenheid van christenen: ‘Blijf in mijn liefde’. Dit thema is ontleend aan Johannes 15:1-17. Zusters van de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland hebben voor deze week materiaal samengesteld waaruit we zullen putten. Jezus gebruikt het beeld van zichzelf als wijnstok en God als wijnbouwer.
  Wij zijn de ranken, die vrucht mogen dragen in verbinding met Christus, met elkaar en met christenen wereldwijd. Zijn liefde is het die ons verbindt en ons uitnodigt tot eenheid.


  30 januari: in verband met Corona gaat de retraite dag voorlopig niet door!


  Zondag 31 januari 10.00 uur: ds. L. van Wijk vanuit de Witte Kerk
  Het thema is ‘gezag’: we lezen Marcus 1:21-28, waar Jezus in de synagoge de kerkgangers “toespreekt met gezag — niet zoals de schriftgeleerden”. Waar zit ‘m dat nou in? Daarna doet Jezus er nog een schepje bovenop, door een ‘onreine geest’ uit een man te verdrijven. “Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag!” — is de reactie.
  Aan wie kennen wij gezag toe? Wie mag ons leiden of onderwijzen? Of zijn wij teveel die moderne autonome mens, die voor niets of niemand ontzag meer heeft?
  We lezen ook Psalm 111: die laat het gezag beginnen bij “ontzag voor God”. Dat daagt wel uit…


  Zondag 7 februari 10.00 uur: ds. J. van Pijkeren vanuit de Witte Kerk
  Het is de vijfde zondag na Epifanie. Volgens het oecumenisch leesrooster zijn de lezingen 2 Koningen 4:18-21, 32-37 en Marcus 1:29-39. Het gaat over twee sterke vrouwen en de ervaring van ziekte, koorts, angst en dood. De parallel met vandaag ligt voor het grijpen. Zou er dan al iemand uit ons midden ingeënt zijn? En het is nog werelddiaconaatszondag bovendien. Dat komt heel goed uit bij deze lezingen, vermoed ik zo.


  Zondag 14 februari 10.00 uur: pastor J. van Dop vanuit de Witte Kerk


  Collecte (GIVT)
  GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


  Praktische hulp in verband met het corona-virus

  Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

  De contactpersonen zijn:

  Hanneke Brinkhuis,  telefoon: 06-57331958 E-mail: hbrinkhuis@pglochem.nl
  Harm Wesselink, telefoon: 06-11005221
  E-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl

  De werkwijze is als volgt:
  De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of vrouw krijgt die u gaat helpen.


  Wij werken ook samen met Niet alleen:

  Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

  Vanwege de Corona crisis houden we ‘online’ diensten zonder gemeenteleden.
  Deze kunt U volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
  Én via de Kerkdienstgemist App
  De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur
  In de kerk zullen alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn voor het verzorgen van deze dienst, een vertegenwoordiger van de kerkenraad, de voorganger, de organist, de koster en iemand voor beeld en geluid.

  U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
  Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

  Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
  Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
  Ga met God, en Hij zal met je zijn…

  Ds. Corien Veenhuizen
  tel: 0573-769 013 of 06-30 445 725
  Pastor Jacqueline van Dop
  tel: 06-25 012 653

  Lees meer hierover in deze brief:
  2020-03-16-Melding gemeenteleden 16 maart 2020 vanwege corona

  Voor pastorale contacten blijven ds. Corien Veenhuizen en pastor Jacqueline van Dop gewoon bereikbaar via Telefoon, WhatsApp en Mail. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

  Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
  GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


  St.-Josephkerk in Lochem is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45- 11.45 uur.

  Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden.

  Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

  Lees verder

Grotere letter