Berichten van onze kerk


 • Aankomende Diensten

   

  Bij ons is iedereen Welkom

   


  Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl:

  Deze kunt U volgen op:

  Én via de Kerkdienstgemist App
  Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!

  Én de nieuwe samenspraak staat online,

  Stukken van de gemeenteavond 18 november j.l. vindt U hier


  Zondag 5 december 10.00 uur Gudulakerk

  Voorganger: ds. van Wijk 2e Advent

  Thema vanmorgen is Moed. Jaja, het is natuurlijk ook Sinterklaas. Dus lied 745 over Nicolaos mag niet ontbreken. Maar de Bijbelteksten hebben Adventskleur: de Annunciatie door de engel aan Maria in Lukas 1:16-38. Waarop zij moedig antwoordt: “De Heer wil ik dienen kome wat komt.” En we lezen Maleachi 3:1-4, waarin de komst van ‘de bode’ wordt aangekondigd, hij die de weg zal effenen. Dit wordt geïllustreerd met ambachtelijke beelden die met zuivering te maken hebben. Het is niet zomaar dat Johannes de Doper later mensen doopt om te zuiveren: om de weg in jezelf te effenen, ruimte te maken om God binnen te laten in je leven. Ook dit vraagt moed. ..
  2021-12-05-1000-Orde van dienst 5 december 2021
  2021-12-05-Zondagsbrief 5 december 2021


  Naar volgende diensten

  kerk-in-beweging

  Lees verder

 • Stukken van de gemeentebijeenkomst 18 november 2021  j.l.

  STUKKEN GEMEENTEBIJEENKOMST 18 november 2021  j.l.
  De stukken van de gemeentebijeenkomst kunt u hier vinden:

  Stukken_Gembijeenkomst 18 nov 21 PGLochem

  Gemeentebijeenkomst 18 nov 21 web

  Niet alle dia’s van de presentatie zijn tijdens de uitzending vertoond. Maar het geeft wel een compleet overzicht.
  De profielschetsen van de gemeente en een toekomstige predikant hebben de status: concept Graag verneemt interimpredikant Marcel Zijlstra jullie reactie op deze stukken. Indienen kan tot en met 23 december a.s. via m.zijlstra@protestantsekerk.nl

  Lees verder

 • Met elkaar en voor elkaar

  Met elkaar en voor elkaar

  We leven in een tijd waarin spanningen lijken toe te nemen, of zich sneller en heftiger lijken te ontladen. Berichten over supportersgeweld tijdens en na een voetbalwedstrijd zijn er een voorbeeld van. Maar ook de nog steeds doorgaande discussie over je wel of niet laten vaccineren en de gevolgen die zo’n keuze zou moeten hebben voor iemands mogelijkheden om aan allerlei activiteiten (werk, sport, ontspanning) deel te nemen. Het valt mij en anderen op dat hierdoor de tegenstellingen en het wij-zij-denken toenemen. Het vertrouwen in elkaar en de overheid bloeit er ook niet echt van op. En het gaatje als kerkelijke gemeente niet voorbij. Misschien gelden er alweer allerlei strengere overheidsmaatregelen op het moment dat je deze Samenspraak leest.

  Omdat ik waarneem dat het daardoor ook wel eens spannend kan worden in de gemeente, deel ik een gedachte die mijzelf steeds tot nadenken stemt. Als er in de Bijbel namelijk over de gemeente wordt gesproken, dan is dat nadrukkelijk in termen van ‘wij: Heel vaak kom je dan ook het woord ‘elkaar’ in teksten tegen. En in de brieven van Paulus kom ik dan zelfs inclusief denken tegen. Bijvoorbeeld in het beeld van de gemeente als lichaam van Christus, met al die verschillende ledematen, die hun eigen en soms zelfs voor het oog tegengestelde functies hebben. Maar ze horen bij elkaar. Ze hebben elkaar nodig om goed te kunnen functioneren. En tegen het onderscheid dat zo in de toenmalige maar op zoveel andere of zelfs soortgelijke manieren ook in de huidige samenleving aanwezig is: tussen vrije en tot slaaf gemaakte mensen, mannen en vrouwen, wijzen en dwazen, betoogt Paulus dan dat er in de gemeente Christus geen onderscheid meer is tussen vrijen en slaven, Joden en Grieken. In Christus zijn zij één.

  In de praktijk schuurt dat ook. Is dat regelmatig zo spannend dat de vonken ervan af vliegen. Maar door de vrucht van de Geest te laten werken, lukt het om elkaar vast te houden. De vrucht van de Geest is namelijk liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22). Het is de verbinder en de emotieregulator, die het mogelijk maakt om bij alle verschillen ook vandaag met elkaar en voor elkaar te leven. En zou die vrucht dan ook niet smakelijk kunnen zijn voor ons totale samenleven vandaag?

  Wat mij betreft: proef en deel er maar van!

  Ds. Marcel Zijlstra

   

  Lees verder

 • Activiteiten Kalender

  Voor details, kijk op de Activiteiten Pagina

  Dinsdag 9 nov, 10.00 – 12.00 uur
     In Gesprek op dinsdag
  Dinsdag 9 nov, 20.00 – 21.30 uur
     Bij ons thuis
  Woensdag 10 nov, 10.00 – 11.30 uur
     Inloop Huiskamer
  Woensdag 10 nov, 14.30 – 16.30 uur
  Voorbereiding op de viering
  Donderdag 11 nov, 14.30 – 16.00 uur
  Insteken en aanhaken
  Maandag 15 nov, 15.00 – 16.30 uur
  Bij ons thuis
  Dinsdag 16 nov, 10 – 12.00 uur,
  Hoe maak je dood gewoon bespreekbaar?
  Woensdag 17 nov, 10.00 – 11.30 uur
  Inloop Huiskamer
  Donderdag 18 nov, 15.00 – 16.00 uur
  Thee met een thema, zie Zondagsbrief (* hierover staat niets in folder; dus er is geen doorklikmogelijkheid; vandaar de verwijzing naar de Zondagsbrief)
  Woensdag 24 nov, 10 – 11.30 uur
  Inloop Huiskamer
  Donderdag 25 nov, 14.30 – 16.00 uur
  Insteken en aanhaken
  Vrijdag 26 nov, 10.00 – 11.30 uur
  Bij ons thuis
  Woensdag 1 dec, 10.00 – 11.30 uur
  Inloop Huiskamer
  Woensdag 1 dec, 14.30 – 16.30 uur
  Voorbereiding op de viering
  Dinsdag 7 dec, 19.30 – 21.30 uur
  30+ Kamerkring
  Woensdag 8 dec, 10.00- 11.30 uur
  Inloop Huiskamer
  Donderdag 9 dec, 14.30 – 16.00 uur
  Insteken en aanhaken
  Dinsdag 14 dec, 10.00 – 12.00 uur
  In Gesprek op dinsdag
  Woensdag 15 dec, 10.00 – 11.30 uur
  Inloop Huiskamer
  Woensdag 15 dec, 14.30 – 16.30 uur
  Voorbereiding op de viering

  Lees verder

Grotere letter