Berichten van onze kerk


 • Aankomende Diensten

   

  Bij ons is iedereen Welkom

   


  Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl:

  Deze kunt U volgen op:

  Én via de Kerkdienstgemist App
  Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!

  Én de nieuwe januari 21 samenspraak staat online,

  Stukken van de gemeenteavond 18 november 2021 vindt U hier


  Zondag 16 januari 10.00 uur Gudulakerk
  Voorganger: ds. M. Zijlstra

  Deze dienst zal een bijzonder karakter hebben omdat daarin enerzijds het terugtreden van en anderzijds de (her)bevestiging van enkele ambtsdragers zal plaatsvinden. Op het Oecumenisch Leesrooster staan de volgende lezingen: Jesaja
  62:1-5; Johannes 2:1-11 en 1 Korinthiërs 12:1-1 1. Laatste lezing over de verschillende gaven die de Heilige Geest aan mensen schenkt, ten dienste van de gemeente, lijkt mij heel passend voor zo’n dienst. Welke gaven heb jij om in te zetten?
  2022-01-16-1000-Orde van dienst 16 januari 2022
  2022-01-16-Zondagsbrief 16 januari 2022
  2022-01-16-Inspiratie brief nr 1 2022


  Naar volgende diensten

  kerk-in-beweging

  Lees verder

 • Jezelf geven

  De laatste maand van het jaar wordt het nodige aan anderen gegeven: Sinterklaas en tegenwoordig ook steeds vaker met Kerst. We zijn daarbij in goed gezelschap. De magiërs (of: wijzen) uit het Oosten komen volgens Mattheüs 2:1-12 ook niet met lege handen bij Jezus en Maria. Ze brengen schatkistjes met goud, wierook en mirre mee. Maar voordat ze die overhandigen, aanbidden ze Jezus. Je kunt dat laatste uitleggen als: iemand vereren, terwijl je je voorover werpt, een diepe buiging voor iemand maken. Dat kan ook in onze dagen heel extreme vormen aannemen. Mensen die een bepaald persoon of bepaalde prestaties zo hoog waarderen, dat ze niet meer staande kunnen blijven wanneer bijvoorbeeld die bewuste sporter, pop- of filmster bij hen in de buurt komt. Voor iemand die veel minder heeft met sport die bepaalde pop- of filmster vaak niet te begrijpen.

  Hoe kan het toch dat iemand zo in die ander of die prestatie opgaat? Blijkbaar vinden die magiërs Jezus de moeite waard om voor te buigen. En hebben ze er ook kostbare zaken voor over om Hem hun eerbied te tonen. In de aanbidding geven ze zichzelf. En dat werkt ook door in hun bereidheid om iets van hun rijkdom te delen.

  Bij mij roept het de vraag wakker: wat wil ik dan zelf geven als mens die deel uitmaakt van de beweging van Jezus? Er is weer de actie Kerkbalans.

  Geloofsgemeenschappen leven niet van geld alleen, maar het blijft nodig om alle activiteiten en faciliteiten in stand te houden. En tijd is voor heel wat mensen een schaars goed. Toch, ik zou de indeling van mijn agenda best eens tegen het licht kunnen houden om te wegen wat nu zinvolle tijdsbesteding is en wat daar minder aan voldoet. Misschien schept dat wel ruimte om een taak op te pakken in dienst van de Heer, of de taken van anderen te verlichten. Om mijn waardevolle talenten binnen de gemeente in te zetten.

  En (iets van) jezelf geven in de beweging van Jezus Messias beperkt zich uiteraard ook niet tot activiteiten binnen een geloofsgemeenschap. Daar kunnen we je inzet en hulp overigens wel goed gebruiken(!), maar hoeveel mensen zijn ook dit jaar weer actief op allerlei maatschappelijk vlak, gemotiveerd door de levenswijze van Jezus. Omzien naar anderen. Helpen, waar anders geen helper is. Midden in de wereld aandacht, geloof, hoop, liefde en sjaloom verspreiden. Jezelf op een zinvolle manier geven, het kan ook vandaag op vele manieren.

  Marcel Zijlstra

  Lees verder

 • Licht-dragers

  “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen” (Johannes 1:5). Nu we een tweede kerst in coronatijd tegemoet gaan, vielen deze woorden uit het kerstevangelie mij te binnen. Moedeloos, boos, gelaten, verdrietig kun je je voelen nu weer van alles niet kan en nog steeds zovelen te lijden hebben onder de pandemie. Voor negatieve gevoelens is alle reden. Hoezo: het licht schijnt in de duisternis?

  En toch zijn ze ons gegeven, deze aloude woorden van geloof en hoop. Klein en kwetsbaar kwam Jezus in ons midden, een tere vlam in een duistere wereld. Gekoesterd door Maria en Jozef groeide dat licht. Goddelijk licht, dat zich de eeuwen door heeft verspreid, in lichte en duistere tijden. Licht dat verder gedragen werd door mensen die zich niet lieten ontmoedigen, maar bleven zoeken naar wat hoop en moed geeft. Mensen die hun geloof koesterden in de God die met ons meetrekt, in weer en wind.

  Twee eeuwen geleden dichtte de Amerikaanse dichter Walt Whitman:

  Waar wij in geloven

  wacht in het verborgene

  altijd, in alle werelddelen,

  dwingt niemand, belooft niets,

  maar rust kalm in licht,

  onverstoorbaar, beslist,

  en kent geen ontmoediging,

  wacht in geduld,

  wacht op haar uur.

   

  Wij, in onze tijd, proberen dat vertrouwen verder te dragen. Het vertrouwen in het onverstoorbare licht, ook als het zwak lijkt te schijnen. We zijn, zou je kunnen zeggen, ‘licht-dragers’. Aangestoken aan het Licht van Christus, kunnen we juist nù vlammetjes van hoop en vonken van vrede verspreiden. Zodat de duisternis ons en onze wereld niet in haar macht krijgt.

  Licht-dragers, ik vind het een mooie term. In de afgelopen anderhalf jaar heb ik in Lochem vele licht-dragers mogen ontmoeten. In de kerkenraad en taakgroepen, in kerkdiensten en gespreksgroepen, bij wandelingen en persoonlijke ontmoetingen, via Zoom en in het echt. Trouw en met creativiteit, zorgzaam en betrokken zetten velen zich in om het licht van Christus brandend te houden en te verspreiden. Ook in deze lastige coronatijden. En ja, er leven zorgen over de toekomst van de gemeente. Zorgen of er voldoende licht-dragers blijven, ook bij de volgende generaties. En toch… ik wens u als gemeente vertrouwen toe. Het vertrouwen dat het Licht altijd weer zijn weg vindt, onverstoorbaar en beslist. Een ieder van u wens ik een gezegende en ‘lichte’ Kerst.

  Ds. Froukien Smit

   

  Lees verder

 • Stukken van de gemeentebijeenkomst 18 november 2021  j.l.

  STUKKEN GEMEENTEBIJEENKOMST 18 november 2021  j.l.
  De stukken van de gemeentebijeenkomst kunt u hier vinden:

  Stukken_Gembijeenkomst 18 nov 21 PGLochem

  Gemeentebijeenkomst 18 nov 21 web

  Niet alle dia’s van de presentatie zijn tijdens de uitzending vertoond. Maar het geeft wel een compleet overzicht.
  De profielschetsen van de gemeente en een toekomstige predikant hebben de status: concept Graag verneemt interimpredikant Marcel Zijlstra jullie reactie op deze stukken. Indienen kan tot en met 23 december a.s. via m.zijlstra@protestantsekerk.nl

  Lees verder

Grotere letter