Berichten van onze kerk


 • Aankomende Diensten

   

  Bij ons is iedereen Welkom

   


  De kerkenraad heeft besloten, gezien de nieuwe richtlijnen, dat aanmelden voor de kerkdienst niet meer nodig is. Er worden maximaal 100 gemeenteleden toegestaan.

  De namen van de aanwezigen worden geregistreerd bij binnenkomst. Tevens bestaat er weer de mogelijkheid om na de dienst koffie te drinken, vanzelfsprekend op 1,5 meter afstand.

  Thuis online de kerkdienst volgen blijft mogelijk.
  Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl:

  Deze kunt U volgen op:

  Én via de Kerkdienstgemist App
  Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!

  Én de nieuwe samenspraak staat online, zie hier


  Zondag 19 september, 10.00 uur, Gudulakerk
  Voorganger: ds. A. Wieringa, oecumenische viering

  Dit is de startzondag van de Vredesweek, die als thema heeft ‘inclusief samenleven’. Hoe kunnen we eraan bijdragen dat iedereen een volwaardige plek krijgt in onze samenleving, waarin groepsdenken en uitsluiting normaal lijken te zijn? In Marcus 9:30-37 twisten de leerlingen er over wie het belangrijkst is. Jezus zegt dan: “Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar”. Dat is een spannende opdracht. We willen ons hierop bezinnen, mede geïnspireerd door stemmen uit andere religies en culturen. Ook dat is inclusief samenleven.
  2021-09-19-1000-Orde van dienst 19 september 2021
  2021-09-19-1000-Poster Interrel viering 19 september 2021
  2021-09-19-Zondagsbrief 19 september 2021


  Lees verder

  Lees verder

 • Diepgeworteld

  Diepgeworteld

  Deze zomer bezocht ik in het Dordrechts Museum de tentoonstelling Diepgeworteld, met schilderijen van bomen uit zes eeuwen Nederlandse schilderkunst. Een grote verscheidenheid aan schilderingen was er te zien: van heel gedetailleerde landschappen uit de zeventiende eeuw tot abstracte werken uit recentere tijden. Mijn oog werd bij ieder schilderij getrokken naar al die vormen en kleuren: uitbundig bloeiende en verdorde bomen, kaarsrechte en scheefgegroeide exemplaren, eenzame losstaande bomen en stammen met allerlei knoesten. ledere boom met een eigen karakter, door de schilder knap gevangen.

  Wat me vooral trof was de kracht van die bomen. Dat begint al bij de wortels. Diepgeworteld heette de tentoonstelling niet voor niets. In een ander museum, het MuseOnder op de Hoge Veluwe, zag ik ooit het hele wortelstelsel van een boom. Mijn toen nog kleine kinderen raakten er niet op uitgekeken, die indrukwekkende wortels die net zo groot zijn als de kruin.

  Bomen komen we ook in de Bijbel tegen. lk moet denken aan Psalm 1. De psalmdichter schetst het beeld van de mens als een boom. Een boom geplant, geworteld aan stromend water. Een mooi beeld vind ik dat.

  Allereerst zijn er die stevige wortels; daar kunnen we niet zonder. Je wortels, je afkomst en geschiedenis maken je tot wie je bent. De een heeft van huis uit veel stevigheid meegekregen; een ander is zich gaandeweg meer gaan wortelen. In de psalm denkt de dichter bij die wortels vooral aan de Tora, de geloofstraditie die mensen meekrijgen van hun voorouders. Leefregels van God, die het leven leefbaar houden.

  En dan is er het stromende water. ledere dag weer heeft de boom water nodig. Een dynamisch beeld, naast die stevigheid van de wortels. Voor mij een beeld van  de Geest, die mij in allerlei situaties in beweging zet of kracht geeft.

  Die stevigheid van de wortels en de beweging van de voedende stroom zeggen mij iets over ons mensen. We hebben vastheid nodig, traditie en geschiedenis. Zo is het niet gek als we vasthouden of teruggrijpen op oude vertrouwde patronen, gewoontes of geloofsbeelden. En tegelijk is het goed om je open te stellen voor nieuw sap en stromend water tot je te nemen. Dan blijf je als persoon en als gelovige in ontwikkeling en in beweging.

  Stevig geworteld en gevoed door stromend water wordt ieder van ons gevormd tot net zo’n kunstwerk als die prachtig geschilderde bomen. leder van ons een uniek persoon met eigen vorm en kleur, met vrolijk bloeiende takken én stevige oude knoesten.

  Ds. Froukien Smit

  Lees verder

 • Huub Oosterhuis komt !

  Heel blij zijn wij dat wij u mogen aankondigen dat de bekende dichter-theoloog

  HUUB OOSTERHUIS op maandagavond 25 oktober 2021 in de Gudulakerk onze gast zal zijn!

   Iedereen is die avond welkom

  Doordat hij op 17 oktober 2019 op het laatste moment op doktersadvies thuis moest blijven, moest de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ worden omgezet in een ‘Avond over Huub Oosterhuis’. Theoloog Kees Kok, al bijna 60 jaar de rechterhand van Huub Oosterhuis, verving hem op fenomenale wijze, zo werd het toch een hele mooie avond.

  Wij zijn verheugd dat wij op maandag 25 oktober 2021 alsnog de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ kunnen organiseren. Antoine en Heleen Oomen, die toen ook een belangrijk aandeel hadden, zullen er ook weer bij zijn. Tijdens deze avond zullen wij met Huub Oosterhuis kennismaken. Ook zullen wij een paar mooie liederen van hem zingen.

  AbrahamcyclusBelangrijkste onderdeel van de avond zal de uitvoering van de “Abrahamcyclus” zijn door Huub Oosterhuis (spreekstem en toelichting), Antoine Oomen (vleugel), Heleen Oomen en Mark Walter (zang).

  Antoine Oomen, componist van veel liederen van Huub Oosterhuis, geeft de volgende toelichting: “Huub Oosterhuis en ik hebben samen de Abrahamcyclus geschreven. Tien gedichten over Abraham, Isaäk, Ismaël, Sara, Hagar, door mij op muziek gezet voor twee zangstemmen, spreekstem en piano. We hebben dit al twee keer gedaan, één keer in de Bavo in Haarlem en één keer in de Zijp in Arnhem.”

  Tip: zet in uw agenda! Iedereen is van harte welkom. Zet deze avond nu al in uw agenda, want het wordt een unieke avond.

  De avond begint om 20.00 uur precies, de inloop is vanaf 19.30 uur. Wij vragen u om ruim op tijd aanwezig te zijn. Na afloop is er voor iedereen wijn en fris.

  HEEL BELANGRIJK is dat de meest actuele informatie over deze avond hier op deze website zal komen te staan. Kijkt u daarom vooral hier voor de nieuwste “updates” van dit bericht! (www.kerklochem.nl)

  Met vriendelijke groet, Wim Boelens, contactpersoon Protestantse Gemeente Lochem
  tel. 0575-491123  wjboelens@boelens.net

  Lees verder

 • Volgende diensten

  Zondag 19 sepember, 10.00 uur, Gudulakerk
  Voorganger: ds. A. Wieringa, oecumenische viering

  Dit is de startzondag van de Vredesweek, die als thema heeft ‘inclusief samenleven’. Hoe kunnen we eraan bijdragen dat iedereen een volwaardige plek krijgt in onze samenleving, waarin groepsdenken en uitsluiting normaal lijken te zijn? In Marcus 9:30-37 twisten de leerlingen er over wie het belangrijkst is. Jezus zegt dan: “Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar”. Dat is een spannende opdracht. We willen ons hierop bezinnen, mede geïnspireerd door stemmen uit andere religies en culturen. Ook dat is inclusief samenleven.
  2021-09-19-1000-Orde van dienst 19 september 2021
  2021-09-19-1000-Poster Interrel viering 19 september 2021
  2021-09-19-Zondagsbrief 19 september 2021


  Zondag 26 september, 10.00 uur, Gudulakerk
  Dienst van Gebed en heelheid en afsluiting van de Vredesweek
  Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen

  In deze dienst zullen we de mogelijkheid geven om een persoonlijke zegen te krijgen. De teksten zijn nog niet helemaal duidelijk, omdat het ook het einde van de vredesweek is en we nog moeten afstemmen met degenen die de week openen.
  U kunt namen doorgeven van mensen voor wie we een kaarsje zullen opsteken in de dienst aan corienveenhuizen@gmail.com of via een van de telefoonnummers van de pastores in het colofon.


  Zondag 3 oktober Heilig Avondmaal, 10.00 uur, Gudulakerk
  Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen, Heilig Avondmaal

  In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, hopen wij twee theologiestudenten te ontvangen, de een uit India en de ander uit Indonesië. Zij studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en volgen daar een programma dat ‘Bridging the gap’ heet, het overbruggen van de kloof. Ze willen graag Nederlandse christenen ontmoeten. Het kan zijn dat we u daarvoor vragen om een ontmoeting met hen te hebben. Lijkt u dat interessant, dan kunt u contact opnemen met ds Corien Veenhuizen, contactgegevens zie het colofon.
  We lezen: Exodus 34:4-9, waar het gaat over de twee stenen tafels die Mozes voor de tweede keer uithakt en waarbij God zijn naam uitroept. En Johannes 8:1-11 , over de vrouw die op overspel betrapt is en die niet veroordeeld wordt… Hoe zou er tegen deze teksten worden aangekeken in India of Indonesië?


  Op 3 oktober is ook de Simon en Sara-viering, die dan gehouden wordt op een andere locatie. De ouders worden er apart voor benaderd. Hier is het thema nog niet van bekend.


  Zondag 10 oktober, 10.00 uur, Gudulakerk
  Voorganger: ds. L. van Wijk

  “Bezit bezet – bezeten”. Dit heerlijke woordspelinkje kwam ik tegen bij de tekst voor deze zondag: Marcus 10:17-31. Over de rijke jongeling die aan Jezus vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. “Dat weet je toch wel? Volg de 10 geboden”. “Ja dat doe ik al.” “O, nou geef dan alleen nog even al je bezit weg”. Jongeling druipt depressief af. Zo. De samenvatting heeft u alvast. De spannende vraag is natuurlijk: en jij? Hoe ga jij met je bezit om? Mooie startvraag: wat is jouw dierbaarste bezit? Wees niet bang. Ik ga niet zeggen dat u alles moet gaan weggeven (dat zou u toch niet doen overigens). Maar bezit, bezet, bezeten — wat zegt jou dat? Wat maakt je nou echt vrij? De 2e lezing is Deuteronomium 15:1-1 1 – oeioeioei, geen bank zal dit willen praktiseren: “elk 7e jaar kwijtschelding van alle schulden.” Spannend boekje, die bijbel hoor. …


  Zondag 10 oktober, 19.00 uur, Gudulakerk
  Taizéviering
  25 oktober 2021 19:00 uur Gudulakerk: nuziek net Huub Oosterhuis
  “INHAALAVOND” met Huub Oosterhuis

  Het is mij een genoegen u na de Avond met Huub Oosterhuis in oktober 2019 waar Huub op het
  allerlaatste moment op doktersadvies verstek moest laten gaan (maar het werd wél een mooie
  avond!) nu het volgende te kunnen aankondigen: MAANDAGAVOND 25 OKTOBER 2021
  AVOND MET HUUB OOSTERHUIS in de Gudulakerk te Lochem. Tijdens die avond zal de
  “Abrahamcyclus” worden uitgevoerd door Huub Oosterhuis (spreekstem en toelichting), Antoine
  Oomen (vleugel) en Heleen Oomen en Mark Walter (zang). Antoine Oomen is componist van veel
  liederen van Huub Oosterhuis. Hij geeft de volgende toelichting op de Abrahamcyclus: “Huub
  Oosterhuis en ik hebben sa men de Abrahamcyclus geschreven. Tien gedichten over Abraham,
  Isaäk, Ismaël, Sara, Hagar, door mij op muziek gezet voor twee zangstemmen, spreekstem en
  piano.” Tip: zet deze avond nu al in uw agenda. Het is fijn én bijzonder dat Huub Oosterhuis naar
  ons toe komt! De Abrahamcyclus is nog maar twee keer eerder uitgevoerd.
  Iedereen, jong en oud, uit Lochem tot ver daar buiten, is welkom! Meer informatie volgt nog,


  Collecte (GIVT)
  GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


  Praktische hulp in verband met het corona-virus

  Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

  De contactpersonen zijn:

  Hanneke Brinkhuis,  telefoon: 06-57331958 E-mail: hbrinkhuis@pglochem.nl
  Harm Wesselink, telefoon: 06-11005221 E-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl

  De werkwijze is als volgt:
  De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of vrouw krijgt die u gaat helpen.


  Wij werken ook samen met Niet alleen:

  Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

  Vanwege de Corona crisis kunnen er maar een beperkt aantal mensen in de kerk op 1,5 meter.
  Als U thuisblijft kunt U de dienst volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
  Én via de Kerkdienstgemist App
  De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur

  U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
  Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

  Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
  Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
  Ga met God, en Hij zal met je zijn…

  Ds. Corien Veenhuizen
  tel: 0573-769 013 of 06-30 445 725
  Pastor Jacqueline van Dop
  tel: 06-25 012 653

  Voor pastorale contacten blijven ds. Corien Veenhuizen en pastor Jacqueline van Dop gewoon bereikbaar via Telefoon, WhatsApp en Mail. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

  Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
  GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


  St.-Josephkerk in Lochem is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45- 11.45 uur.

  Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden.

  Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

  Lees verder

  Lees verder

Grotere letter