Berichten van onze kerk


 • Aankomende Diensten

   

  Bij ons is iedereen Welkom

   


  Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl:

  Deze kunt U volgen op:

  Én via de Kerkdienstgemist App
  Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!

  Én de nieuwe samenspraak staat online,


  Maandag 25 oktober 2021 Gudulakerk Lochem 20.00 uur precies

  In dit bericht treft u de meest actuele informatie aan over de komende bijzondere Avond met Huub Oosterhuis.

  Achtergrond
  Doordat hij op 17 oktober 2019 op het laatste moment op doktersadvies thuis moest blijven, moest de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ worden omgezet in een ‘Avond over Huub Oosterhuis’. Het werd overigens dankzij Keek Kok, de “rechterhand” van Huub Oosterhuis, toch een hele mooie avond.

  Nu een “inhaalavond” met Huub Oosterhuis
  Het is fijn dat wij op maandag 25 oktober 2021 alsnog de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ kunnen organiseren.

  Programma
  De komende Avond met Huub Oosterhuis speelt zich af rond de door hem (tekst) gemaakte en Antoine Oomen (muziek) gecomponeerde Abrahamcyclus: liederen en gesproken woord over het leven van aartsvader Abraham.

  Huub Oosterhuis zal dit werk zelf toelichten, waarna hij (spreekstem), Antoine Oomen (vleugel), zijn dochter Heleen Oomen (mezzosopraan) en Mark Walter (bariton) het zullen uitvoeren.

  Via een kennismakingsinterview kunnen wij met Huub kennismaken. Ook zullen wij als gemeente samen een paar liederen van hem zingen.

  Praktische informatie
  De avond wordt in de Gudulakerk gehouden en begint om 20.00 uur precies, de inloop is vanaf 19.30 uur. Wij vragen u om ruim op tijd aanwezig te zijn. Neemt u enige extra tijd om uw eventuele auto te parkeren?
  Tevoren opgeven is niet nodig.  QR code kan worden gevraagd

  De toegang is gratis. Wij vragen u wel om een bijdrage in de kosten via de collecte bij de uitgang. U kunt ook uw bijdrage in de kosten overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO0373711530 ten name van de Protestantse Gemeente Lochem onder vermelding van “Huub Oosterhuis”, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

  Ten slotte: houd u deze site in de gaten voor eventuele nieuwe informatie over de avond.

  Iedereen is uitgenodigd en welkom om deze avond mee te maken.

   Met vriendelijke groet, Wim Boelens, contactpersoon, tel. 0575-491123, wjboelens@boelens.net, bij wie u, als u dat wilt, meer informatie kunt krijgen.

  Lochem, 14 oktober 2021

   Lees verder

  Lees verder

 • ‘Afscheid nemen bestaat niet’ ….. Nou het is best lastig hoor!

  ‘Afscheid nemen bestaat niet’ ….  Nou het is best lastig hoor!

  Je kunt natuurlijk ontkennen dat afscheid nemen bestaat, maar dat helpt niet echt. Want eens komt er een eind aan, aan veel, zo niet aan alle dingen. In dit geval is het simpel, er komt een eind aan mijn arbeidzame leven. Niet dat ik niks ga doen (mensen stellen steevast de vraag: wat ga je nu doen?), maar het zullen andere dingen zijn. De gemeente gaat gewoon door op haar weg, alleen mijn plaats daarin is veranderd. We blijven ook gewoon in Exel wonen, mocht u zich dat afvragen.

  In de Bijbel wordt op vele manieren afscheid genomen. Sommige verhalen zijn spectaculair zoals het afscheid van Mozes of Elia. Mozes die het beloofde land niet in mocht, maar wel door God zelf begraven werd (Deut. 34). En Elia die met een vurige wagen in de hemel opgenomen werd (2 Kon. 2).

  Maar niet alleen de geschiedenissen van grote leiders en koningen worden in de Bijbel verhaald. Het gaat ook over het volk dat bevrijd wordt uit Egypte. Wat een afscheid! Of over de ballingschap, waarbij er een moeizaam nieuw begin kan worden gemaakt nadat de ballingen zijn teruggekeerd (zie Ezra en Nehemia).

  Afscheid gaat gepaard met veranderingen en dat is niet voor iedereen prettig. Maar afscheid opent ook perspectieven en nieuwe mogelijkheden. In de achterliggende tijd hebben we veel aanpassingen gekend in ons leven door het corona-virus. Hopelijk kunnen we daar afscheid van nemen. Het lijkt erop dat er nu van alles weer anders kan. Het roept op dat we ons bezinnen op wat er wel weer kan, maar óók op de vraag of dingen op dezelfde manier moeten als vroeger.

  Gaan we niet te snel terug naar oude manieren van omgaan met elkaar? Ik denk aan lange vergaderingen. Of is het niet een goed idee om online te blijven vieren? In onze gemeente hebben we even tijdelijk afscheid genomen van een gebouw, wat geeft dat voor mogelijkheden? We komen nu bij elkaar in gebouwen van andere organisaties, zien wat die wel en niet doen en wat onze plaats daartussen is. Wat brengen wij als PGL in Lochem, samen met anderen? De manier om zoutend zout te zijn wordt ons zo aangeboden, lijkt mij. Ik denk dat het jammer zou zijn als we ons straks terugtrekken op één plek. Maar gelukkig heb ik dat niet voor het zeggen. Het is mooi dat er een kerkenraad is die daarin beslissingen neemt en de geluiden die zij in de gemeente hoort vertaalt in beleid. Ik denk zeker dat er in Lochem nog veel mooie uitdagingen zijn voor de PGL en hoop dat we met elkaar meemaken dat het leidt tot het waaien van de Geest met mooie vruchten tot gevolg. Het ga u allen goed, Gode bevolen!

  ds. Corien Veenhuizen

  Lees verder

 • Huub Oosterhuis komt !

  Meer informatie over de Avond met Huub Oosterhuis !

   Maandag 25 oktober 2021 Gudulakerk Lochem 20.00 uur precies

  In dit bericht treft u de meest actuele informatie aan over de komende bijzondere Avond met Huub Oosterhuis.

  Achtergrond
  Doordat hij op 17 oktober 2019 op het laatste moment op doktersadvies thuis moest blijven, moest de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ worden omgezet in een ‘Avond over Huub Oosterhuis’. Het werd overigens dankzij Keek Kok, de “rechterhand” van Huub Oosterhuis, toch een hele mooie avond.

  Nu een “inhaalavond” met Huub Oosterhuis
  Het is fijn dat wij op maandag 25 oktober 2021 alsnog de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ kunnen organiseren.

  Programma
  De komende Avond met Huub Oosterhuis speelt zich af rond de door hem (tekst) gemaakte en Antoine Oomen (muziek) gecomponeerde Abrahamcyclus: liederen en gesproken woord over het leven van aartsvader Abraham.
  Huub Oosterhuis zal dit werk zelf toelichten, waarna hij (spreekstem), Antoine Oomen (vleugel), zijn dochter Heleen Oomen (mezzosopraan) en Mark Walter (bariton) het zullen uitvoeren.

  Via een kennismakingsinterview kunnen wij met Huub kennismaken. Ook zullen wij als gemeente samen een paar liederen van hem zingen.

  Praktische informatie
  De avond wordt in de Gudulakerk gehouden en begint om 20.00 uur precies, de inloop is vanaf 19.30 uur. Wij vragen u om ruim op tijd aanwezig te zijn. Neemt u enige extra tijd om uw eventuele auto te parkeren?

  Tevoren opgeven is niet nodig.

  De toegang is gratis. Wij vragen u wel om een bijdrage in de kosten via de collecte bij de uitgang. U kunt ook uw bijdrage in de kosten overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO0373711530 ten name van de Protestantse Gemeente Lochem onder vermelding van “Huub Oosterhuis”, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

  Ten slotte: houd u deze site in de gaten voor eventuele nieuwe informatie over de avond.

  Iedereen is uitgenodigd en welkom om deze avond mee te maken.

   Met vriendelijke groet, Wim Boelens, contactpersoon, tel. 0575-491123, wjboelens@boelens.net, bij wie u, als u dat wilt, meer informatie kunt krijgen.

  Lochem, 14 oktober 2021

  Lees verder

 • Diepgeworteld

  Diepgeworteld

  Deze zomer bezocht ik in het Dordrechts Museum de tentoonstelling Diepgeworteld, met schilderijen van bomen uit zes eeuwen Nederlandse schilderkunst. Een grote verscheidenheid aan schilderingen was er te zien: van heel gedetailleerde landschappen uit de zeventiende eeuw tot abstracte werken uit recentere tijden. Mijn oog werd bij ieder schilderij getrokken naar al die vormen en kleuren: uitbundig bloeiende en verdorde bomen, kaarsrechte en scheefgegroeide exemplaren, eenzame losstaande bomen en stammen met allerlei knoesten. ledere boom met een eigen karakter, door de schilder knap gevangen.

  Wat me vooral trof was de kracht van die bomen. Dat begint al bij de wortels. Diepgeworteld heette de tentoonstelling niet voor niets. In een ander museum, het MuseOnder op de Hoge Veluwe, zag ik ooit het hele wortelstelsel van een boom. Mijn toen nog kleine kinderen raakten er niet op uitgekeken, die indrukwekkende wortels die net zo groot zijn als de kruin.

  Bomen komen we ook in de Bijbel tegen. lk moet denken aan Psalm 1. De psalmdichter schetst het beeld van de mens als een boom. Een boom geplant, geworteld aan stromend water. Een mooi beeld vind ik dat.

  Allereerst zijn er die stevige wortels; daar kunnen we niet zonder. Je wortels, je afkomst en geschiedenis maken je tot wie je bent. De een heeft van huis uit veel stevigheid meegekregen; een ander is zich gaandeweg meer gaan wortelen. In de psalm denkt de dichter bij die wortels vooral aan de Tora, de geloofstraditie die mensen meekrijgen van hun voorouders. Leefregels van God, die het leven leefbaar houden.

  En dan is er het stromende water. ledere dag weer heeft de boom water nodig. Een dynamisch beeld, naast die stevigheid van de wortels. Voor mij een beeld van  de Geest, die mij in allerlei situaties in beweging zet of kracht geeft.

  Die stevigheid van de wortels en de beweging van de voedende stroom zeggen mij iets over ons mensen. We hebben vastheid nodig, traditie en geschiedenis. Zo is het niet gek als we vasthouden of teruggrijpen op oude vertrouwde patronen, gewoontes of geloofsbeelden. En tegelijk is het goed om je open te stellen voor nieuw sap en stromend water tot je te nemen. Dan blijf je als persoon en als gelovige in ontwikkeling en in beweging.

  Stevig geworteld en gevoed door stromend water wordt ieder van ons gevormd tot net zo’n kunstwerk als die prachtig geschilderde bomen. leder van ons een uniek persoon met eigen vorm en kleur, met vrolijk bloeiende takken én stevige oude knoesten.

  Ds. Froukien Smit

  Lees verder

Grotere letter