Berichten van onze kerk


 • Aankomende Diensten

  ! Bij ons is iedereen Welkom !
  Online diensten
  waarbij u helaas niet aanwezig mag zijn vanwege de coronacrisis tot nader bericht:
  Alle diensten zullen worden uitgezonden via internet:
  Deze kunt U volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
  Én via de Kerkdienstgemist App
  De diensten beginnen om 10.00 uur.
  Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u misschien ook meezingen!


  Online dienst:
  Zondag 31 mei Pinksteren 10.00 uur ds. L. van Wijk
  2020-05-31-1000-Pinksterdienst-31-mei-2020
  2020-05-31-Zondagsbrief 31 mei 2020


  Online dienst: Zondag 7 juni 10.00 uur: ds. F. Smit
  Op deze eerste zondag waarop ik (Froukien Smit) in uw midden zal voorgaan klinken prachtige Bijbelwoorden. Mozes heeft een indrukwekkende Godsontmoeting (Exodus 34:4 – 9).
  In de slotverzen van het Mattheüsevangelie zegt Jezus: “lk ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Mattheüs 28:16-20).
  God die ons rakelings nabij is, Jezus die met ons meetrekt en de Geest die ons in beweging zet: mooie beelden op deze Zondag van de Drie-eenheid.
  Mag God ook met u en mij mee trekken, de komende anderhalf jaar en alle dagen van ons leven!


  Online dienst: Zondag 14 juni 10.00 uur: ds. L. van Wijk


  Online dienst: Zondag 21 juni 10.00 uur: ds. J. van Pijkeren
  De lezingen volgens het Oecumenisch leesrooster van de sectie Eredienst van de Raad van Kerken in Nederland op deze 1e zondag van de zomer zijn Jeremia 20:7-13 en Mattheüs 10:16-33.
  Twee lezingen die ons zomaar op het verkeerde been kunnen zetten en de revisie van de NBV 2004 zal er zeker op een paar punten anders uitzien dan de huidige vertaling.
  En verder raken we aan #MeToo op een heel bijzondere manier.


  Online dienst: Zondag 28 juni 10.00 uur: pastor J. van Dop, ruimteviering
  Op het rooster staat voor deze zondag een ruimteviering. We zullen deze dienst wel samen voorbereiden, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid een online viering zijn. Een uitdaging om er dan toch een interactieve viering van te maken, maar wellicht kunnen we met whatsapp toch iets bedenken. Het thema van deze dienst is nog niet bekend. Dat laten we u weten via de zondagsbrief.


  Online dienst: Zondag 5 juli 10.00 uur: ds. L. van Wijk


  Zondag 25 oktober 2020 Oosters-orthodoxe muziek
  Vespers bij kaarslicht; orthodoxe muziek, met iconen.
  Aanvang vespers 19.00. Duur: 45 min.


  Na de dienst is er meestal voor iedereen koffie, thee en limonade.

  Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

  Bij alle diensten is kerktv – kerktelefoon aanwezig, tenzij anders aangegeven.
  Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
  Dan grijpen onze gasten niet mis!
  GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


  Praktische hulp in verband met het corona-virus

  Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

  De contactpersonen zijn:

  De werkwijze is als volgt:
  De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of vrouw krijgt die u gaat helpen.


  Wij werken ook samen met Niet alleen:

  Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

  Vanwege de Corona crisis houden we ‘online’ diensten zonder gemeenteleden.
  Deze kunt U volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
  Én via de Kerkdienstgemist App
  De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur
  In de kerk zullen alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn voor het verzorgen van deze dienst, een vertegenwoordiger van de kerkenraad, de voorganger, de organist, de koster en iemand voor beeld en geluid.

  U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
  Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

  Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
  Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
  Ga met God, en Hij zal met je zijn…

  Ds. Corien Veenhuizen
  tel: 0573-769 013 of 06-30 445 725
  Pastor Jacqueline van Dop
  tel: 06-25 012 653

  Lees meer hierover in deze brief:
  2020-03-16-Melding gemeenteleden 16 maart 2020 vanwege corona

  Voor pastorale contacten blijven ds. Corien Veenhuizen en pastor Jacqueline van Dop gewoon bereikbaar via Telefoon, WhatsApp en Mail. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

  Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
  GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


  St.-Gudulakerk en St.-Josephkerk in Lochem open voor iedereen.

  In de komende weken, zolang als de coronamaatregelen duren, zullen de Gudulakerk aan de Markt in Lochem en de St. Josephkerk aan de Nieuweweg op bepaalde tijden open zijn om even naar binnen te lopen, rustig in stilte te zitten of een kaarsje aan te steken.

  Op zondag zijn alle kerken dicht, maar vanaf woensdag 8 april a.s. zal de Gudulakerk open zijn op alle woensdagen van 11.00-12.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
  De Mariakapel van de St.-Josephkerk zal extra worden opengesteld op zaterdagen en zondagen van 10.00 -16.00 uur. De gewone openstelling op dinsdag- en donderdagochtenden van 8.45- 11.45 uur blijft bestaan.

  Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden. De ruimte is groot genoeg om voor iedereen anderhalve meter afstand te houden en in de Gudulakerk er is altijd iemand aanwezig als gastheer of gastvrouw. Deze informatie is ook te vinden op www.kerklochem.nl

  Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

  Lees verder

Font Resize