Berichten van onze kerk


 • Aankomende Diensten

  ! Bij ons is iedereen Welkom !

   


   

  Zondag 26 mei Gudulakerk 10.00 uur: drs. L. van Wijk
  2019-05-26-1000-Liturgie 26 mei 2019
  2019-05-26-Zondagsbrief 26 mei 2019

  Zondag 26 mei Gudulakerk 19.00 uur: Vespers
  2019-05-26-1900-Vesper-Dwarsfluit


  Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag Zwiepse Molen 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
  We lezen 2 Koningen 2:1-15 en Lucas 24:46-53: Elia wordt opgevolgd door Elisa, en vraagt daarbij moeilijke dingen; Jezus zegent zijn leerlingen terwijl hij wordt opgenomen in de hemel.

  En Handelingen 1:1-11, het verhaal van de hemelvaart. Twee keer horen we het, zodat we het beter begrijpen? We zijn buiten, is het daarom dat het evangelie ondanks de zware woorden luchtiger klinkt?


  Zondag 2 juni Witte Kerk 10.00 uur: ds. J.W. Drost
  We lezen vandaag Johannes 14:15-24. In de laatste verzen komt de ‘andere’ Judas naar voren met een wezenlijke vraag. Daar zullen we vandaag onze gedachten over laten gaan, als opmaat naar Pinksteren.


  Zondag 9 juni, Pinksteren Gudulakerk 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
  Thema: De Geest verbindt!
  We lezen Joël 3:1-5 en Handelingen 2:1-1 1. Op dit prachtige feest van de heilige Geest horen we over dromen en visioenen, over de wind die waait en mensen die elkaar begrijpen.

  Wat zou dat mooi zijn als dat nu ook kon! De Geest leert ons dat het kan.

  In deze dienst zingt een gospel-projectkoor liederen uit de evangelische traditie.


  Zondag 16 juni Openluchttheater 13.30 uur: ‘Koester hem als een kroon’
  Oikodienst in het Openluchttheater. Deze theaterviering begint om 13.30 uur. Rodebeij, het aardbeiendorp van Nederland, houdt de jaarlijkse taartenwedstrijd. Over hoe de verliezer winnaar wordt. Met o.a. ‘Alles is liefde’ van Bløf, ‘No mercy’ van Racoon en een aardbeienversie van ‘Nothing really matters’ van mr. Propz.


  Na de dienst is er meestal voor iedereen koffie, thee of limonade.

  Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

  Bij alle diensten is kerktv – kerktelefoon aanwezig, tenzij anders aangegeven.
  Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
  Dan grijpen onze gasten niet mis!

  Lees verder