Berichten van onze kerk


 • Keuzes maken om te groeien

  Als het grootste deel van de zomer voorbij is, als Open Monumentendag weer bezoekers trekt en de sportvelden op zaterdag weer het domein zijn van gezinnen, weet iedere vrijwilliger: ook het kerkelijk leven begint weer. De vergaderingen staan in de agenda’s, de werkgroepen komen op gang. Met vaak dezelfde vrijwilligers die steeds ouder worden, bestuurders die met moeite de vacatures in werkgroepen vullen, en kerkgangers die in verminderd aantal naar de vieringen gaan en het wel prima vinden dat ze via digitale middelen bij de kerk betrokken zijn.
  En toch willen we allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd een nieuwe bezieling geven. Maar hoe kun je andere zielen inspireren als je eigen ziel steeds harder moet werken? Daar is slechts één antwoord op: maak keuzes in wat je wilt doen. Daarom hier een paar tips om zo te kunnen groeien als een bezielende gemeenschap:

  – De kernopdracht van je kerk is om het geloof te delen en mensen een gevoel van thuiskomen te geven. Wees actief met die werkgroepen die hierin onmisbaar zijn.
  – Alles wat niet tot de kernopdracht hoort, hoef je niet te doen. Wees zuinig op je vrijwilligers en zet die in voor de kernopdracht.
  – Heb de moed om werkgroepen te laten stoppen en/of samen te voegen. Alleen zo behoud je het plezier: één sterke werkgroep geeft meer voldoening dan plukjes mensen die te veel op hun bordje hebben.
  – Maak ook duidelijk in je communicatie waarom je inzet op werkgroepen en vrijwilligers die de bezieling kunnen terugbrengen in de hele gemeenschap. – Vergeet nooit dat iedere kerk een diaconaal gezicht naar buiten heeft. Toon dat gezicht en vraag daar doeners voor die graag de boer op gaan.

  Als je zo het nieuwe seizoen begint, kan het zomaar gebeuren dat je als kerk meer missionair bent dan je zelf had gedacht. Als je goede keuzes maakt, mag je blijven hopen op groei. Ook in deze tijd.
  Leo Fijen

  Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisie-programma’s over kerk en klooster. In de kerken in het land komt hij hoopvolle tekenen tegen, waar hij in deze column graag over schrijft

  Lees verder

 • Trek weg…

  Elke twee maanden ben ik een weekend gastheer in de Norbertijnen-abdij van Berne. Sinds in het voorjaar van 2021 ‘Ons Kloosterpad’ is geïntroduceerd, verblijven er regelmatig wandelaars in de abdij. Het kloosterpad is een wandeling van 330 kilometer langs kloosters en abdijen in Noord-Brabant. In verschillende van die kloosters en abdijen kunnen de wandelaars overnachten.

  Ook vanmorgen staan na het ontbijt twee wandelaars met hun rugzak klaar om op weg te gaan. De ene rugzak wat groter, de andere kleiner. ‘Wat je inpakt, is je eigen onzekerheid zo luidt een gezegde dat vaak door pelgrims wordt gebruikt wanneer het gaat over het inpakken van je rugzak. lk herken dat: sinds ik in 2016 begon aan de Camino naar Santiago de Compostella stop ik elk jaar minder in mijn rugzak. lk weet steeds beter wat ik wel en niet nodig heb wanneer ik op reis ga.

  In de Bijbel is Abraham de pelgrim bij uitstek. God zegt tegen hem: ‘verlaat je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga… Zonder doel en zonder zekerheid gaat Abraham op pad. Hij weet niet waar de reis heen gaat en ook niet hoe lang die zal duren. Hij weet niet waar hij zal overnachten, welke uitrusting hij nodig heeft en of het einddoel wel de moeite waard is. Twee beloftes doet God: ‘lk zal je zegenen… een bron van zegen zul je zijn’. Wat Abraham wel meeneemt, zijn al zijn bezittingen. Denkt ook hij dat zijn bezit hem zekerheid biedt?

  Van hedendaagse pelgrims is bekend dat ze, wanneer ze voor langere tijd onderweg zijn, tijdens de reis regelmatig ‘ont-spullen’. Dat betekent: kritisch de inhoud van de rugzak bekijken en alle overbodige dingen weggooien of per post naar huis sturen. Door de opgedane ervaringen zijn ze zekerder geworden over wat echt nodig is. Door hun rugzak leger te maken, verlichten ze de last die ze moeten dragen. Niet voor niets is ons woord vakantie afgeleid van vacare, dat leegmaken betekent.

  In de dienst op 31 juli meer over op reis gaan en het dragen van je last.

  Erik te Loo

  Lees verder

 • Protestantse Gemeente Lochem zoekt een

  Predikant(e) (dienstverband 0,8-1,0fte)

  Voel je je aangesproken door:

  • Richting, moed, ambitie
  • Benutten van capaciteiten
  • Bouwen aan en met teams
  • Actueel en motiverend preken
  • Warme ontmoeting

  Kijk dan op www.kerklochem.nl/vacature

  Lees verder