Aankomende Diensten

! Bij ons is iedereen Welkom !


 

Zondag 13 oktober Witte Kerk 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen,
 Heilig Avondmaal
We lezen: 2 Koningen 17:5-7; 24:29-34, waar uitgelegd wordt hoe het ging in de ballingschap. En Lucas 17:11-19 over tien melaatsen die genezen worden en een van hen die gered wordt.
2019-10-13-1000-Liturgie 13 oktober 2019
2019-10-13-Zondagsbrief 13 oktober 2019

Zondag 13 oktober 15 uur Stadshuus, Markt 3 te Lochem Lezing: De kracht van TROOST – reserveren zie hier :
2019-10-13-1500-De kracht van troost – Lezing door Hella van der Wijst

Zondag 13 oktober Witte Kerk 19.00 uur: Taizé-viering
2019-10-13-1900-Liturgie taize 13-10-2019


 


Donderdag 17 oktober  19:45 Gudulakerk – KEES KOK – thema Huub Oosterhuis

U bent hartelijk welkom! 

Componist Antoine Oomen en zijn dochter Heleen komen ook.

Komt allen!

De Avond met Huub Oosterhuis op donderdag 17 oktober 2019 in de Gudulakerk in Lochem krijgt een andere invulling

Op doktersadvies moet Huub Oosterhuis (85) nu rust houden, hij kan daarom donderdagavond helaas niet komen. Gelukkig heeft hij KEES KOK  bereid gevonden om hem te vervangen.

Kees Kok, theoloog, specialist in de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis, is al meer dan vijftig jaar zijn “rechterhand”. Kees kent Huub, zijn werk en zijn gedachtegoed als geen ander.

Het programma blijft gaan over Huub Oosterhuis, zijn liedjes en zijn gedachtegoed en heeft als titel: “DE VLEUGELS VAN EEN LIED”.

Componist ANTOINE OOMEN (vleugel) en zijn dochter HELEEN OOMEN (zang) maken die avond HUN DEBUUT met het vertolken van liedjes van Huub Oosterhuis.

De aangekondigde medewerking van het Twents Liturgie Koor gaat niet door. GERT BOERSMA, cantor organist in Den Haag, die de afgelopen dertig jaar al aan acht Avonden met Huub Oosterhuis heeft meegewerkt, begeleidt het zingen en bespeelt het monumentale orgel.

Komt u donderdagavond naar de Gudulakerk in Lochem, en hoor alles van Huub Oosterhuis en zing als u dat wilt mee!

De avond begint om 19.45 uur. Na afloop is er voor iedereen wijn en fris. De toegang is vrij, bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de kosten. U kunt ook pinnen.

Het wordt ook zonder de persoonlijke aanwezigheid van Huub Oosterhuis beslist een prachtige en inhoudsvolle avond, waarop wij ons allen verheugen!

WIE IS KEES KOK, DE RECHTERHAND VAN HUUB OOSTERHUIS?

Kees Kok (71) maakte al begin jaren zestig op het seminarie kennis met ‘liedjes uit Amsterdam’ van Huub Oosterhuis. In 1967 ging hij in Amsterdam theologie studeren en werd dirigent van een kerkkoor, dat hij alles liet zingen wat van Oosterhuis en ‘zijn’ componisten loskwam. Na zijn doctoraal examen ging hij in 1980 met Huub Oosterhuis samenwerken in de door hen opgerichte Stichting Leerhuis & Liturgie, ook werd hij lid van het liturgisch team van de Amsterdamse Studenten-Ecclesia (nu Ecclesia Amsterdam). Hij produceerde tientallen cd’s en verspreidde het almaar groeiende liedrepertoire via ‘lieddagen’ in Nederland en daarbuiten. Ook schreef hij boeken over de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis.

Graag tot donderdag 17 oktober!
2019-10-17-1940-Informatie over de aangepaste invulling Avond zonder Huub Oosterhuis


Zondag 20 oktober Witte Kerk 10.00 uur: ds. J. van Pijkeren

Voor deze 5e zondag van de herfst reikt het oecumenisch leesrooster (alternatief spoor) ons als lezingen 2 Samuël 5:6-16 en Lucas 1 8:1-8 aan. De eerste lezing gaat over een rare intocht in de hofstad, een curieuze prinsjesdag dus, van een vreemde koning. Zo iemand zouden wij niet moeten als koning, vermoed ik. Wat David zegt is meer dan “een beetje dom”. Maar in de Bijbel telt niet alleen wat wij vinden. Een vreemde koning dus, maar de Eeuwige stond hem, David, terzijde. In onze wereld staan in verschillende landen vreemde vogels aan het roer. In die zin is er niets nieuws onder de zon. Hoe zal het tegen die tijd met de Brexit en premier Boris zijn?


Zondag 27 oktober RK Kerk 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen,
Oecumenische viering: voorbereid door een oecumenische groep uit verschillende kerkgenootschappen. Thema “Het leven als een Godsgeschenk”. We lezen: Exodus 19:3-5 en Lucas 1 8:15-18. In Exodus lezen we over God die het volk op adelaarsvleugels gedragen heeft en in Lucas over de kinderen die Jezus bij zich riep en tegen wie hij zei: “het koninkrijk van God behoort aan hen.”

Zondag 27 oktober Gudulakerk 19.00 uur: Vespers


Zondag 3 november Witte Kerk 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen, Doopdienst

In deze dienst wordt Larissa Romy Dijkerman gedoopt. We lezen uit Genesis 12:1-8, waar Abraham geroepen wordt om weg te trekken uit zijn land en zo een zegen te zijn, en uit Lucas 19:1-10, over Zacheus die Jezus op bezoek krijgt.
Het is ook werelddiakonaatszondag.


Zondag 10 november 2019 Witte Kerk 10.00 uur:

Zondagochtend Ruimteviering in de geest van Taizé
Thema: “Nemen we Gods gastvrijheid aan?”

Ruimteviering in de sfeer van Taizé, met als thema “Nemen wij Gods gastvrijheid aan”?
De Taizévieringen zijn ontstaan uit een behoefte naar meer innerlijke verdieping.

Kenmerken van deze vieringen zijn dat er veel gezongen wordt met begeleiding van piano, de liederen zijn meerstemmige meditatieve herhalingsliederen.

Naast het zingen zijn er vaste momenten zoals de stilte en het aansteken van de kaarsen.

De regelmatige stiltes zijn bedoeld om wat gezongen en gelezen wordt te overwegen, de kans te geven bij u binnen te komen, u op adem te laten komen en de gevoelens in u zelf toe te laten. De grote stilte is bedoeld als meditatie.


Zondag 17 november Witte Kerk 10.00 uur: ds. R. Vedders-Dekker

Zondag 17 november Hooiplukker 10.00 uur: Kinderviering


Na de dienst is er meestal voor iedereen koffie, thee en limonade.

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Bij alle diensten is kerktv – kerktelefoon aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!

Schrijf uw naam personen