Aankomende Diensten

 

Bij ons is iedereen Welkom

 


In verband met het landelijk Corona advies heeft de kerkenraad besloten dat er tot nader order geen gemeenteleden bij de (zondagse) vieringen kunnen zijn. Dus voorlopig alleen online vieringen.  Mochten er weer meer mogelijkheden zijn dan wordt het op deze pagina aangegeven.
Alle diensten in de witte kerk worden ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl: (klik hieronder)
Deze kunt U volgen op:

Én via de Kerkdienstgemist App
Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!

Én de nieuwe samenspraak staat online, zie hier


Zondag 7 maart 10.00 uur, Witte Kerk Voorganger: ds. J.W. Drost

Op deze zondag richten we ons op de Tempelreiniging zoals die door Johannes beschreven wordt (Johannes 2:13-22). Het is heel vroeg in het Evangelie dat Johannes dit verhaal vertelt, het vormt bijna de toonzetting van zijn verhaal over Jezus. Bovendien verbindt hij die reiniging met Jezus’ voorzegging dat Hij de Tempel in drie dagen zal herbouwen. We zitten daarmee in het hart van het Evangelie dat Jezus ons volgens Johannes wil brengen. We kijken naar de context waarin Johannes zijn woorden schrijft, een situatie die in veel opzichten op onze tijd lijkt. lk verheug me erop weer een dienst in Lochem te doen, al is het dan via het scherm.
2021-03-07-1000-Liturgie 7 maart 2021
2021-03-07-Zondagsbrief 7 maart 2021


Zondag 14 maart 10.00 uur
lees verder…..

Schrijf uw naam personen

Grotere letter