Aankomende Diensten

 

Bij ons is iedereen Welkom

 


Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl:

Deze kunt U volgen op:

Én via de Kerkdienstgemist App
Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u meezingen!

Én de nieuwe januari 21 samenspraak staat online,

Stukken van de gemeenteavond 18 november 2021 vindt U hier


Zondag 16 januari 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra

Deze dienst zal een bijzonder karakter hebben omdat daarin enerzijds het terugtreden van en anderzijds de (her)bevestiging van enkele ambtsdragers zal plaatsvinden. Op het Oecumenisch Leesrooster staan de volgende lezingen: Jesaja
62:1-5; Johannes 2:1-11 en 1 Korinthiërs 12:1-1 1. Laatste lezing over de verschillende gaven die de Heilige Geest aan mensen schenkt, ten dienste van de gemeente, lijkt mij heel passend voor zo’n dienst. Welke gaven heb jij om in te zetten?
2022-01-16-1000-Orde van dienst 16 januari 2022
2022-01-16-Zondagsbrief 16 januari 2022
2022-01-16-Inspiratie brief nr 1 2022


Naar volgende diensten

kerk-in-beweging

Schrijf uw naam personen

Grotere letter