Aankomende Diensten

! Bij ons is iedereen Welkom !


Zondag 17 november Witte Kerk 10.00 uur: ds. R. Vedders-Dekker
2019-11-17-1000-Liturgie 17 november 2019 grote letter
2019-11-17-1000-Liturgie 17 november 2019
2019-11-17-Zondagsbrief 17 november 2019

Zondag 17 november Hooiplukker 10.00 uur: Kinderviering


Zondag 24 november Gudulakerk 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen, pastor J. van Dop

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. We doen dat door hun namen te noemen en een kaars aan te steken. Wie dat wil, kan in de dienst een lichtje aansteken voor eigen overledenen. We lezen: Jesaja 60:1-11 Mattheüs 5:1-12, over zaligsprekingen en de troost van het visioen van het nieuwe Jeruzalem.


Zondag 24 november Gudulakerk 19.00 uur: Vespers

 


Zondag 1 december, 1e Advent Witte Kerk 10.00 uur: ds. J. van Pijkeren

Advent is kijken naar twee kanten
We zijn het zé gewend: Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. Natuurlijk zitten we de eerste week nog met de verwarring van een dubbele verwachting. Het wordt ook nog Sinterklaas (misschien zingen we wel ons kerkelijk Sint Nicolaaslied, lied 745). Maar die dubbele verwachting, van hoop op beter, geldt voor de hele Adventstijd. Wij zien uit naar de komst van de Heer die gekomen is en die komen zal. In dit licht staat ook de evangelielezing voor deze zondag volgens het oecumenisch leesrooster: Mattheüs 24:32-44. Dit is een passage uit de rede van Jezus over de laatste dingen. De profetenlezing is uit Micha 2, over Amsterdamse toestanden’ in het Beloofde Land, of is het een soort ‘Franse revolutie avant la lettrel ? In ieder geval is het een levendig en beeldend geschreven hoofdstuk over verleden en toekomst. Dat past mooi bij wat Advent ten diepste is: kijken naar twee kanten!


Zondag 8 december, 2e Advent Gudulakerk 10.00 uur: pastor J. van Dop, Top 2000

2e zondag van Advent
Top2000 kerkdienst
In de Adventstijd zijn we onderweg, onderweg naar het feest van kerst. Maar zijn we niet altijd onderweg? Het leven is immers één grote reis. In deze Top2000 kerkdienst reizen we langs verschillende steden in de wereld. Iedereen is van harte welkom!


Zondag 8 december, Gudulakerk 19.00 uur: Rev. drs. Alja Tollefsen,
A Festival oflessons and carols
Onze prachtige traditie om op de tweede adventszondag de Lessons and Carols in de Gudulakerk te houden, is weer op handen. Ook dit jaar zal er weer op de tweede adventszondag een Engelstalig Festival ofnine lessons and caro/s worden gehouden in samenwerking met de Anglican Church Twente. Met een serie van negen lezingen en sfeervolle christmascarols leven we toe naar het Kerstfeest. Voorganger is Rev. Drs. Alja Tollefsen, de lectoren komen weer uit de Anglicaanse kerk bij Huize Weldam. Capella Gudula werkt als koor mee en organist Wilbert Berendsen zal de carols begeleiden. Het geheel duurt een klein uur.


Zondag 15 december, 3e Advent Witte Kerk 10.00 uur: drs. L. van Wijk,
Heilig Avondmaal
3e zondag van Advent

Zondag “Gaudete” – verheug je! Waarop dan? Om te beginnen: “Het verstand kan alleen maar praten, maar de liefde zingt”. Waar de moed ons in de schoenen kan zinken, helpt zingen om de vreugde van God weer te voelen. We lezen Jesaja 35:1-10, waar de profeet het verdrukte volk moed inspreekt: “Wees sterk en vrees niet”. Want “jullie God komt met. .. zijn wraak.” Huh, met zijn wraak? Dat verwacht je toch niet? En in Mattheüs 11:2-11 zien we de twijfel van Johannes de Doper die zich afvraagt “Bent U hem, de Messias?” Jezus’ reactie daarop luidt:  ‘Gelukkig is wie aan mij geen aanstoot neemt.” Dat laatste kan dus ook? Nou, genoeg vragen.

Wat verwachten we eigenlijk van Jezus, van God?


Zondag 22 december, 4e Advent Witte Kerk 10.00 uur: pastor J. van Dop
4e zondag van Advent

We lezen uit de profeet Micha (Micha 7: 1-7, 18-20) over de onuitputtelijke vergeving van God. Maar hoe lastig is het soms om een ander te vergeven. Hoe doen we dat eigenlijk? Hoe ontvangen we vergeving van de ander, en van God?


Zangers voor Taizéproject 2020

Op zondag 16 februari 2020 zal er een vesper in de stijl van Taizé worden gehouden in de St. Gudulakerk. Voor deze viering wordt een Taizékoor met orkest geformeerd dat de muziek zal verzorgen. De meditatieve ervaring zal centraal staan. Dit proberen we te realiseren door aankleding als kaarslicht, meditatiematten/kleden en teksten en gebeden uit Taizé. Ook komen er gastgroepen die elders in Nederland Taizévieringen organiseren, zodat de kerk gevuld zal zijn met mensen die zich met Taizé bezighouden. Zo hopen we met onze viering de vieringen in Taizé zo dicht mogelijk te benaderen

Het orkest is al geformeerd. Dit zal de liederen begeleiden als in Taizé. Mensen die willen meezingen in het koor kunnen zich vanaf nu per mail opgeven bij Els. We zingen vierstemmig. Nodig zijn: tenoren, bassen, alten, sopranen. De muziek is totaal niet moeilijk, wel is het belangrijk dat je stem in conditie is.

Repeteren doen we in de St. Gudulakerk op maandagavonden in januari 2020 (6-13-20-27) en februari (3-10) van 20.00 – 21.30. De generale met orkest is op za 15 februari 10-12 uur.

Janneke Koornstra, Melita Lever, Annet Schoenmaker, Els Dijkerman: elsdijkerman@gmail.comNa de dienst is er meestal voor iedereen koffie, thee en limonade.

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Bij alle diensten is kerktv – kerktelefoon aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!

Schrijf uw naam personen