Aankomende Diensten

! Bij ons is iedereen Welkom !


Praktische hulp in verband met het corona-virus

Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

De contactpersonen zijn:

De werkwijze is als volgt:
De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of vrouw krijgt die u gaat helpen.

Wij werken ook samen met Niet alleen:

Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

Vanwege de Corona crisis houden we vanaf zondag 22 maart korte diensten zonder gemeenteleden.
Deze kunt U via internet volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem

De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur
In de kerk zullen alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn voor het verzorgen van deze dienst, een vertegenwoordiger van de kerkenraad, de voorganger, de organist, de koster en iemand voor beeld en geluid.

De dienst wordt geleid door:
29 maart : ds. Corien Veenhuizen
2020-03-29-1000-Orde van dienst voor 29 maart (Kerkdienstgemist-dienst) 5e zondag van de 40

5 april  : ds. Ko Brevet

U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Ds. Corien Veenhuizen tel: 0573-769013 of 06-30445725
Pastor Jacqueline van Dop –  tel: 06-25 012 653

Lees meer hierover in deze brief:
2020-03-16-Melding gemeenteleden 16 maart 2020 vanwege corona

Voor pastorale contacten blijven ds. Corien Veenhuizen en pastor Jacqueline van Dop gewoon bereikbaar via Telefoon, WhatsApp en Mail. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!


Zondag 29 maart KerkDienstGemist-Dienst 5e zondag
Pasen komt dichterbij, en dat is te merken in de lezingen volgens het rooster: Ezechiël 37:1-10 waarin de profeet in ‘het knekeldal’ in Gods naam de botten van Israël doet herleven. Veel mensen vinden het maar een lugubere tekst – minstens zo erg als de evangelielezing deze dag: Johannes 11, waarin Lazarus door Jezus uit de dood wordt opgewekt. “Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!” roept zus Martha als zij de opdracht krijgt om de steen weg te rollen… Moet dit nou?
Nou ja, in elk geval wordt zo duidelijk dat we niet tot Pasen hoeven te wachten om in opstanding te geloven. Maar de sleutel zit vooral in de derde tekst: Romeinen 8:8-11 en 14-16. “God die Christus heeft opgewekt, zal ook u levend maken door de Geest, die in u leeft.” We ontkomen hierbij niet aan de vraag: gaan de teksten over ‘biologisch dood’ en herleven? Of gaat het over mensen die ‘doods’ leven (moedeloos, het zal mijn tijd wel duren, het heeft toch geen zin) en ‘nieuw leven’ ingeblazen krijgen? lk ga mijn best doen bij de overdenking om me niet te verliezen in exegese – maar vooral samen te zoeken naar: Wat betekent dit nu voor ons leven? “Door Gods Geest roepen wij Hem aan met: Papa, Vader.” (Romeinen 8:1 5)
2020-03-29-1000-Orde van dienst voor 29 maart (Kerkdienstgemist-dienst) 5e zondag van de 40


 

Stille Week en Pasen Zondag 5 april, Palmzondag
KerkdienstGemistDienst 10.00 uur: ds. L. Brevet.

De lezingen voor deze zondag, die in het kader staat van ZWO zijn: Exodus 11 :1-10 en Mattheüs 21:1-11. Pittige kost, want hoe vertaal je het verhaal naar de wereld, waarin wij nu leven. Het zit al die eerstgeborenen warempel niet mee. En waarom zulke wrede acties? Wie of wat is daarmee gediend?
Of zit er in de inhoud iets heel anders verborgen? Dat is te hopen!
Het intochtverhaal lijkt een stuk toegankelijker, maar we proberen een brug te slaan tussen deze beide verhalen. Kortom: genoeg te doen en te beleven op deze Palmzondag.
Een blaasensemble van Christelijke muziekvereniging De Harmonie Gorssel-Eefde zal door Corona niet meewerken aan de dienst. Het ensemble bestaat uit enkele hout- en koperblazers. Deze begeleiden een aantal liederen en zullen ook op andere momenten in de dienst spelen. Het ensemble wordt geleid door Els. Aanrader!


Donderdag 9 april, Witte Donderdag  19.30 uur: ds. C.M. Veenhuizen
Het thema van de gehele veertigdagentijd is: ‘Sta op’. Ook in deze stille week zal dit een leidraad zijn. We vieren en herdenken in deze dienst het laatste Avondmaal. We lezen Exodus 12:1, 15-20 en Mattheüs 26: 30-46a. Jezus vraagt zijn leerlingen te waken, maar het lukt hen niet wakker te blijven, ze zijn te vermoeid. En dat terwijl de mensenzoon binnen korte tijd zal worden uitgeleverd. De lezing eindigt met de woorden: ‘Sta op, laten we gaan’.


Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag  19.30 uur: ds. C.M. Veenhuizen, zonder live medewerking van Colledium
Het meeslepende en indrukwekkende verhaal van de arrestatie en het lijden van Jezus wordt verteld in de lezingen van deze dag, uit het evangelie van Johannes. De muziek maakt ons door de indringende teksten deelgenoot van dat lijden van Jezus.
Hoe verhouden wij ons tot Zijn lijden? J.S.Bach, passiemuziek. vesperviering waarvoor Bach zijn passies schreef. De passie zal worden gelezen, waarbij wij delen uit de MP en JP laten horen. In stilte verlaten we na afloop deze online dienst.


Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag 22.00 uur: pastor J. van Dop
Een dienst vol symboliek, we beginnen in het donker en zullen beide Paaskaarsen ontsteken. Het Licht als symbool van Jezus opstanding in ons midden. De HEER is waarlijk opgestaan! Halleluja!

We lezen van het licht in het begin uit Genesis 1:1-5. We horen uit de profetie van Jesaja 55:1-11 over het nieuwe verbond. We lezen het evangelie van Pasen uit Mattheüs 28: 1-10, 16-20.


Zondag 12 april, Pasen 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen Sing-in:
Voor de dienst zullen we al een aantal paasliederen zingen.
Het ongelofelijke verhaal dat wij horen in de vroege ochtend, verteld door de vrouwen, die blijde boodschap dat Jezus niet in het grafte vinden is maar dat hij is opgestaan, dat mogen we horen, vieren en er vrolijk over zijn. We beleven de blijdschap mee! We lezen: Exodus 14:9-14 en Johannes 20:1-18, het Paasevangelie.


Zondag 19 april 10.00 uur: pastor J. van Dop


 

Zondag 26 april 10.00 uur: Ds Leonard van Wijk

Zondag 3 mei 10.00 uur Ds. Jan van Pijkeren
Zondag 10 mei 10.00 uur Ds. Leonard van Wijk
Zondag 17 mei 10.00 uur Ds. Corien Veenhuizen
Donderdag 21 Mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Ds. Corien Veenhuizen
Zondag 24 mei 10.00 uur Ds. Jan van Pijkeren
Zondag 31 mei Pinksteren 10.00 uur Ds. Corien Veenhuizen


 

Zondag 25 oktober 2020 Oosters-orthodoxe muziek
Vespers bij kaarslicht; orthodoxe muziek, met iconen.
Aanvang vespers 19.00. Duur: 45 min.


Na de dienst is er meestal voor iedereen koffie, thee en limonade.

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Bij alle diensten is kerktv – kerktelefoon aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!


Praktische hulp in verband met het corona-virus

Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

De contactpersonen zijn:

De werkwijze is als volgt:
De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of vrouw krijgt die u gaat helpen.

Schrijf uw naam personen

Font Resize