Aankomende Diensten

! Bij ons is iedereen Welkom !


Zondag 16 februari Gudulakerk 10.00 uur: ds. J.W. Drost
Op 16 februari lezen we Exodus 2:1-10. Dit is weliswaar een alternatieve lezing, maar Mozes speelt zo’n cruciale rol in Oude en Nieuwe Testament, dat we die gelegenheid maar moeten aangrijpen. Het stuk zit vol bijbelse verwijzingen. En met zijn naam geeft God ons ook Zijn ‘programma’ mee: lk laat je als mens niet zitten in de ellende; lk trek je eruit!

Liturgie 2020-02-16
Zondagsbrief 2020-02-16


Zondag 16 februari Gudulakerk 19.00 uur: Taizé-vespers

Taizé-happening in St. Gudulakerk

Op zondag 16 februari a.s. zal er een Taizé-happening zijn in de St. Gudulakerk. Taizé is een plaats in midden-Frankrijk met een oecumenisch klooster waar ‘s zomers veel (jonge) mensen uit de hele wereld naartoe gaan voor ontmoeting en bezinning. Kenmerkend voor de bijeenkomsten in het klooster zijn de liederen, waarvan er ook best veel bekend zijn.

In de St. Gudulakerk wordt nu zo’n grote bijeenkomst georganiseerd door twee werkgroepen van onze kerk: de Taizé-werkgroep en de Werkgroep Vespers slaan de handen ineen en zijn al maanden bezig dit alles voor te bereiden.

Er is een koor en orkest, die de muziek uit Taizé uitvoert onder leiding van Els en waaraan bezoekers  ook kunnen deelnemen. Er wordt, net als in Taizé, gezongen en gelezen in allerlei talen. De happening is oecumenisch en internationaal. De Gudulakerk wordt daarbij ingericht als in Taizé, want naast de mogelijkheid om op stoelen de bijeenkomst bij te wonen, kun je ook op een meditatiemat of bankje plaatsnemen. Taizégroepen van elders zijn eveneens uitgenodigd en verder is iedereen die nieuwsgierig is geworden natuurlijk welkom, gastvrijheid staat bovenaan! Na afloop is er iets te drinken. Kerk open om 18.30 uur, aanvang 19.00.

Liturgie Taizé 2020-02-16


Zangers voor Taizéproject 2020

Op zondag 16 februari 2020 zal er een vesper in de stijl van Taizé worden gehouden in de St. Gudulakerk. Voor deze viering wordt een Taizékoor met orkest geformeerd dat de muziek zal verzorgen. De meditatieve ervaring zal centraal staan. Dit proberen we te realiseren door aankleding als kaarslicht, meditatiematten/kleden en teksten en gebeden uit Taizé. Ook komen er gastgroepen die elders in Nederland Taizévieringen organiseren, zodat de kerk gevuld zal zijn met mensen die zich met Taizé bezighouden. Zo hopen we met onze viering de vieringen in Taizé zo dicht mogelijk te benaderen

Het orkest is al geformeerd. Dit zal de liederen begeleiden als in Taizé. Mensen die willen meezingen in het koor kunnen zich vanaf nu per mail opgeven bij Els. We zingen vierstemmig. Nodig zijn: tenoren, bassen, alten, sopranen. De muziek is totaal niet moeilijk, wel is het belangrijk dat je stem in conditie is.

Repeteren doen we in de St. Gudulakerk op maandagavonden in januari 2020 (6-13-20-27) en februari (3-10) van 20.00 – 21.30. De generale met orkest is op za 15 februari 10-12 uur.

Janneke Koornstra, Melita Lever, Annet Schoenmaker, Els Dijkerman: elsdijkerman@gmail.com


Zondag 16 februari 2020 Taizéproject vespers:

Tijdens de vespers van 16 februari werkt een koor met orkest mee dat de zo kenmerkende muziek uit Taizé uitvoert.  (Er kunnen ook niet-collegium deelnemers meedoen, zij repeteren 7 keer om noten in te studeren)
Data:

  • Ma 3 februari: 20 uur
  • Ma 10 februari: 20 uur
  • Za 15 februari: 10 uur -12 uur generale met orkest
  • Zo 16 februari: 17.00 inspelen en zingen; 19.00 vespers (duur 50/60 min)

Zondag 23 februari Witte Kerk 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen, Heilig Avondmaal
Wij lezen uit Exodus 2:11-25 en Mattheüs 5:33-48. In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. Mozes slaat een Egyptenaar dood en zijn daad wordt bekend, hij moet vluchten. Bij Mattheüs gaat het over het liefhebben van je vijand. Zijn wij al zover?


Zondag 1 maart Gudulakerk 10.00 uur: pastor J. van Dop, Gebed en Heling
1e zondag in de Veertigdagentijd, dienst van gebed en heling
We lezen Genesis 2:15-3:9 en Mattheüs 4:1-11. Als thema voor deze dienst hebben we gekozen voor ‘Mens, waar ben je?’ Niet alleen nemen we dit thema letterlijk, maar ook figuurlijk: ‘Mens, waar sta je in het leven?’ Laten wij ons verleiden om dingen te doen die we eigenlijk niet willen? Wie ben je dan? Vragen genoeg, waarop het antwoord niet altijd eenvoudig is.
In deze dienst is het mogelijk een persoonlijke zegen te ontvangen en zal er gelegenheid zijn om een kaarsje te branden.


Zondag 8 maart Witte Kerk 10.00 uur: ds. H.G. Teeuwen :
2e zondag in de Veertigdagentijd
Op de tweede zondag van de Veertig Dagen lezen wij het verhaal van de verheerlijking op de berg. Het is een uitdaging om het verhaal te verstaan tegen de achtergrond van de naam die deze tweede zondag vanouds draagt: Reminiscere. Gedenken betekent dat. Het woord komt uit de psalm van deze zondag, Psalm 25: Gedenk uw barmhartigheid.
De geschiedenis uit Mattheüs 17:1-9 vertelt hoe God dat doet, gedenken dat Hij barmhartig is, zijn barmhartigheid bewijzen.
Niet door een wonder plaats te laten vinden waardoor alle duister voorbij is. Nee, Hij doet dat door een veelbetekenend teken te geven. Even laat Hij een kind van zijn geliefde volk zien in het hemels licht. Geen mens van het duister maar een mens van het licht. Licht dat schijnt van Gods heilig aangezicht. Vervolgens posteert de Allerhoogste Mozes en Elia naast Jezus. Zo van: daar heeft hij het allemaal vandaan en van de weg ten leven die Mozes en de Profeten Ieren zal geen tittel of jota vergaan eer alles is voltooid. God gedenkt. God laat niet varen wat zijn hand begon.


Zondag 8 maart Witte Kerk 19.00 uur: Taizé-viering


Zondag 15 maart Witte Kerk 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen :
3e zondag in de Veertigdagentijd
Wij lezen uit Exodus 6:2-9, 6:28-7:7 en Johannes 4:5-26.
God vertelt Mozes dat hij het volk zal bevrijden uit Egypte, maar het volk luistert niet. Duidelijk wordt dat bevrijding uit de slavernij niet zonder slag of stoot zal gaan.
In Johannes verloopt de bevrijding van de vrouw bij de bron ook niet zomaar. Het is een proces. Wanneer maken wij zoiets mee?


Vrijdag 10 april  2020 J.S.Bach, passiemuziek.
Goede Vrijdag, vesperviering waarvoor Bach zijn passies schreef. De passie zal worden gelezen, waarbij wij delen uit de MP en JP zingen. Aanvang vespers 19.30. Duur: 50/60 min.


Zondag 25 oktober 2020 Oosters-orthodoxe muziek
Vespers bij kaarslicht; orthodoxe muziek, met iconen.
Aanvang vespers 19.00. Duur: 45 min.


Na de dienst is er meestal voor iedereen koffie, thee en limonade.

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Bij alle diensten is kerktv – kerktelefoon aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!

Schrijf uw naam personen