Aankomende Diensten

! Bij ons is iedereen Welkom !


Goed nieuws! Sinds september 2020 kunnen een beperkt aantal mensen  weer naar onze kerkdienst!
U meldt zich op aanmelden@pglochem.nl vóór vrijdag 12.00 uur
én let op de mail of er plaats is.
Zie ook Protocol Corona vanaf september-2020
Alle diensten in de witte kerk worden ook uitgezonden via internet:
Deze kunt U volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
Én via de Kerkdienstgemist App
Bent u van plan te gaan kijken? Leg uw liedboek klaar, dan kunt u misschien ook meezingen!
Én de nieuwe samenspraak staat online, zie hier


Zondag 27 september 10.00 uur: ds. M. Dijkstra vanuit de Witte Kerk
2020-09-27-1000-Liturgie 27 september 2020
2020-09-27-Zondagsbrief 27 september 2020


zondag 27 september a.s. om 19.00 uur

Capella Gudula zingt Mendelssohn in Evensong
We mogen weer. Op zondag 27 september a.s. om 19.00 uur zullen de vespers in de Gudulakerk, Martk 4 in Lochem weer worden hervat. Capella Gudula zingt op deze avond werken van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ze zingt delen uit de bekende Psalm 42, maar ook geliefde stukken als Deines Kind Gebet en Verleih uns Frieden. Omdat Mendelssohn een aantal stukken speciaal voor de Engelse kathedrale kerkmuziek schreef, is het bijzonder om werk van deze Duitse componist in een Engels Evensong te zingen. We zijn blij u weer te mogen begroeten. Bij de ingang merkt u vanzelf welke aanpassingen er zijn om het geheel coronaproof te laten plaatsvinden. De kerk gaat open om 18.30. Vrije gift bij de uitgang. De muziekvespers in Lochem: een moment van bezinning. Informatie: www.kerklochem.nl
2020-09-27-1900-Capella G


Zondag 4 oktober 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen vanuit de Witte Kerk
In deze dienst is er altijd een mogelijkheid om een persoonlijke zegen te ontvangen, we zijn nog aan het kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden in coronatijd. We lezen uit Daniel 6:1-29, het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil. Daniel bidt tot God en wordt gered. Wat stelt dit verhaal voor vragen aan ons bidden?


Zondag 11 oktober Witte Kerk 10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen, doopdienst
We hopen in deze dienst het Heilig Avondmaal te vieren. We lezen: Ezra 1 en 3:1-6. Hier gaat het over de terugkeer van de ballingen uit Babylonië naar Jeruzalem. Ze willen de tempel weer opbouwen, dat kost offers. En er zijn ook nog degenen die niet mee waren in de ballingschap. Ze vieren het Loofhuttenfeest. Wat zien wij als offers voor opbouw van de gemeente? Hoe vieren we wat we hebben?
In deze dienst zal de doop bediend worden aan Maartje Wormgoor en Ruben Hondshorst.


Zondag 11 oktober 19.00 uur: Taizé-viering
Op deze zondag starten we om 19.00 uur in de Witte Kerk. Graag nodigen we jullie uit om met ons mee te trekken door het nieuwe Taizé jaar. Thema van dit jaar is ‘Altijd op weg maar nooit ontheemd, pelgrimage van vertrouwen’. Volgens de RIVM-voorschriften vindt deze Taizé-viering plaats zonder zang, maar er is veel muziek. Bovendien is er de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Registratie vindt plaats bij binnenkomst.


Zondag 18 oktober Witte Kerk 10.00 uur: ds. L van Wijk
Bekentenis: ik lig weer vaak overhoop met het Bijbel-leesrooster. Te vaak krijg ik het gevoel van een bezoek aan het oud-israëlitisch museum… In coronatijd wordt dit nog eens versterkt. Dus heb ik zelf twee teksten bij elkaar gesprokkeld: Psalm 23, vanwege de tweede regel “het ontbreekt mij aan niets”. Wat een onzin: het ontbreekt ons altijd aan van alles, toch?
Een andere vertaling (het Boek) geeft een andere kleur en betekenis aan deze bekende woorden: “ik kom niets tekort”. Als evangelie lezen we Lukas 8:26-36, over de bezeten man die op de begraafplaats woont. “Hoe heet je?” vraagt Jezus hem. “Legioen”. Een verhaal met een verontrustend einde: “Toen ze dat (de genezen man) zagen, werden ze door schrik bevangen.” Uhhh, huh? Zijn ze niet blij dan?
Op donderdag 15 oktober om 19.30 uur is in de Hooiplukker het Preekgesprek bij deze dienst.
Om het even spannend te maken: ik laat het van dit gesprek afhangen welke van de twee teksten ik kies voor de overdenking.


Zondag 25 oktober 10.00 uur: mevrouw L. van de Kam,
Oecumenische viering vanuit de Witte Kerk. Deze dienst wordt alleen via internet uitgezonden en kan niet bijgewoond worden.
Gudulakerk


Zondag 25 oktober 2020 19:00 Oosters-orthodoxe muziek
Vespers bij kaarslicht; orthodoxe muziek, met iconen.
Duur: 45 min.


Zondag 1 november Witte Kerk 10.00 uur: ds. J. van Pijkeren
Zondag Allerheiligen, bij uitstek de zondag voor het gedenken van de overledenen. En voor prachtige liederen als Voor alle heiligen in de heerlijkheid. Naast dit lied heeft ons liedboek nog maar liefst twaalf andere liederen voor deze zondag. Maar omdat we in Lochem helaas deze traditie niet kennen in de protestantse gemeente, maar wel met lichtjes op de begraafplaats, zal ik dit accent op deze zondag wat de lezingen betreft voorbij laten gaan. Immers twee keer per maand hetzelfde is misschien wat veel van het goede. Dus volgen we het andere spoor van het oecumenisch leesrooster, met als lezingen Spreuken 9 en Mattheüs 25:1-13. Over wijs en dwaas.


Zondag 8 november Witte Kerk 10.00 uur: Ruimteviering
Deze zondag wordt het een ruimteviering in de sfeer van Taizé. Het thema is: Pelgrimage van vertrouwen.
Jezus presenteerde zichzelf als pelgrim die “zijn hoofd nergens te ruste kan leggen” (Mattheüs 8:20). Hij gaat op weg om het goede nieuws te verkondigen: God is ons nabij gekomen; God is werkzaam in deze wereld om deze om te vormen. En God nodigt ons uit om deel te nemen aan dit project, waarin iets nieuws ontstaat voor de menselijke familie.


Zondag 15 november Witte Kerk 10.00 uur: ds. F. Smit


Na de dienst is er meestal voor iedereen koffie, thee en limonade.

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Bij alle diensten is kerktv – kerktelefoon aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


Praktische hulp in verband met het corona-virus

Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

De contactpersonen zijn:

Hanneke Brinkhuis,  telefoon: 06-57331958 E-mail: hbrinkhuis@pglochem.nl
Harm Wesselink, telefoon: 06-11005221
E-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl

De werkwijze is als volgt:
De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of vrouw krijgt die u gaat helpen.


Wij werken ook samen met Niet alleen:

Nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten.

Vanwege de Corona crisis houden we ‘online’ diensten zonder gemeenteleden.
Deze kunt U volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem
Én via de Kerkdienstgemist App
De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur
In de kerk zullen alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn voor het verzorgen van deze dienst, een vertegenwoordiger van de kerkenraad, de voorganger, de organist, de koster en iemand voor beeld en geluid.

U kunt ons helpen door gebedsintenties met ons te delen, die we in de dienst kunnen verwerken. Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur.
Dat kan door ons te bellen, mailen, of een Whatsapp bericht.

Ook voor vragen zijn wij per telefoon en mail bereikbaar.
Wees elkaar nabij, door een telefoontje te doen, of een kaartje te sturen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Ds. Corien Veenhuizen
tel: 0573-769 013 of 06-30 445 725
Pastor Jacqueline van Dop
tel: 06-25 012 653

Lees meer hierover in deze brief:
2020-03-16-Melding gemeenteleden 16 maart 2020 vanwege corona

Voor pastorale contacten blijven ds. Corien Veenhuizen en pastor Jacqueline van Dop gewoon bereikbaar via Telefoon, WhatsApp en Mail. Afspraken kunnen 1 op 1 gemaakt worden.!

Als Collecte middel kunt U geld overmaken of de GIVT app met Uw SmartPhone gebruiken. Hieronder de uitleg hoe dat werkt:
GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden)


St.-Gudulakerk en St.-Josephkerk in Lochem open voor iedereen.

In de komende weken, zolang als de coronamaatregelen duren, zullen de Gudulakerk aan de Markt in Lochem en de St. Josephkerk aan de Nieuweweg op bepaalde tijden open zijn om even naar binnen te lopen, rustig in stilte te zitten of een kaarsje aan te steken.

Op zondag zijn alle kerken dicht, maar vanaf woensdag 8 april a.s. zal de Gudulakerk open zijn op alle woensdagen van 11.00-12.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
De Mariakapel van de St.-Josephkerk zal extra worden opengesteld op zaterdagen en zondagen van 10.00 -16.00 uur. De gewone openstelling op dinsdag- en donderdagochtenden van 8.45- 11.45 uur blijft bestaan.

Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden. De ruimte is groot genoeg om voor iedereen anderhalve meter afstand te houden en in de Gudulakerk er is altijd iemand aanwezig als gastheer of gastvrouw. Deze informatie is ook te vinden op www.kerklochem.nl

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem

Schrijf uw naam personen

Font Resize