Erediensten

Elke zondagochtend wordt er een dienst gehouden. Deze is of in de Gudulakerk of in de Witte Kerk en begint om 10.00 uur. De belangrijkste gebeurtenissen van de geloofsgemeenschap vinden plaats in deze vieringen. Er wordt uit de Bijbel gelezen, gebeden, gezongen en de lezingen worden uitgelegd. Er wordt gedoopt, het Heilig Avondmaal wordt regelmatig gevierd en natuurlijk vieren we er de grote feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren. Tijdens de zondagochtendvieringen horen de kinderen de verhalen op hun eigen niveau in de kindernevendienst en er is om de week jeugdkerk.. In veel vieringen worden de lezingen verzorgd door lectoren. Na elke viering is er gelegenheid om elkaar nog even te ontmoeten voor een praatje bij een kop koffie of thee. Er is in beide gebouwen een ringleiding aanwezig.

De Ark van Simon en Sara

In de wintermaanden zijn er zes speciale kindervieringen. Deze vinden plaats in de Hooiplukker. Het zijn thematische vieringen, waarin een bijbels verhaal centraal staat. Daarnaast maakt spel, zingen en delen (van brood) deel uit van de vieringen. Bij de vieringen zijn in principe geen ouders aanwezig. In Samenspraak en op folders en posters op verschillende basisscholen worden de kindervieringen aangekondigd.

Ruimtevieringen

Op een aantal zondagochtenden vindt, in plaats van een ‘traditionele’ dienst, een zogenaamde ruimteviering gehouden. De viering wordt dan vormgegeven door gemeenteleden rondom een bijbels of maatschappelijk thema.

Vespers

Iedere laatste zondag van de maand vinden er vespers plaats in de Gudulakerk. Daarin is vooral aandacht voor muziek, stilte, een psalm en gebed. Er is geen uitleg of preek, wel wordt er iets gezegd bij de lezing.

Taizeviering

Op de tweede zondagavond van de maand is er in de Witte Kerk een oecumenische Taizé-viering. Het karakter ervan wordt vooral bepaald door meditatieve muziek, gebed en stilte. Deze vieringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Lochem.

Vieringen in zorgcentra

Eén maal per maand is er een kerkdienst zowel in Huize Gudula, als in de Hoge Weide. Deze diensten gaan uit van de Raad van Kerken in Lochem. Op de psychogeriatrische afdeling van de Hoge Weide is ook iedere maand een kerkdienst en iedere zondagochtend wordt daar een viering verzorgd door vrijwilligers. Zowel in huize Gudula als in de Hoge Weide kunnen mensen via de KerkTV iedere zondagochtend meekijken naar de dienst in de kerk.

Oecumenische vieringen

Zesmaal per jaar organiseert de Werkgroep Vieren van de Raad van Geloofsgemeenschappen  Lochem en Barchem een oecumenische viering. Deze wordt beurtelings in de Gudulakerk en de R.K. St. Josephkerk gehouden. In juni wordt bij goed weer gebruik gemaakt van het Openluchttheater, waar een bijzondere viering gehouden wordt: een muziektheaterviering waarin moderne Nederlandse en Engelse songs een belangrijke plek innemen (het zgn. Oiko Event).

Huwelijksvieringen, doopdiensten en uitvaarten

Wie zijn  of haar kindje wil laten dopen of wie in het huwelijk wil treden, neemt contact op met een van de predikanten (zie de homepagina). Daarna neemt de predikant contact met u op voor het vervolg. Voor uitvaarten is er een coördinator met wie u kunt overleggen over de uitvaart. Dat is op dit moment Erik te Loo. Zijn telefoonnummer is: 06-51896797.

Vervoer naar de diensten

Als u niet meer zo mobiel bent, kunt u   met een auto worden gehaald en gebracht (autopool@pglochem.nl).