Update verbouw Witte Kerk.
Maart 2021

De laatste weken zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest in de voortgang van de verbouwingsplannen.

Goedkeuring CCBB:
Binnen de classis waar de Protestantse Gemeente Lochem onder valt is er een orgaan, het CCBB-Gelderland, die over de financiële schouder meekijkt van de lokale kerkgemeenschappen. Beslissingen waar grote financiële verplichtingen aan zitten, bijvoorbeeld een nieuwe predikant of de (ver)bouw van een kerk moeten aan hen voorgelegd worden. Zij kijken dan of een kerkgemeente op langere termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen om de plannen uit te voeren.
Voor de Protestantse Gemeente Lochem betekent het dat we groen licht hebben om onze verbouwplannen uit te voeren voor € 660.000,-.

Bestek en aannemers:
Begin maart zijn de tekeningen en het bijbehorende bestek naar geselecteerde aannemers gegaan. Zij hebben 6 weken de tijd om te rekenen. De verwachting is voor eind april de offerte binnen de bouwcommissie te ontvangen en te kunnen gaan evalueren.
Dit is voor de commissie een spannend gebeuren en we hopen natuurlijk dat de prijzen in lijn liggen met hetgeen de architect begroot heeft, waarbij we stiekem hopen dat de offertes wat voordeliger uitvallen.

Vergunning en omwonenden:
Bij de gemeente Lochem is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouw van de Witte Kerk. Deze is met name belangrijk omdat het vooraanzicht gaat veranderen door de uitbouw van de geplande nieuwe entree (zie foto).
De omwonenden van de kerk zullen binnenkort op de hoogte gebracht worden van de op stapel staande plannen. In een later stadium, als de coronamaatregelen hopelijk wat versoepeld zijn, willen we de buurt een keer uitnodigen om de plannen wat uitgebreider toe te lichten.

Keukeninrichting:
in verband met het begroten van de installatiewerkzaamheden is het van belang om te weten wat voor aansluitingen er moeten komen in de keuken. Daarom hebben we in dit vroege stadium samen met leden uit de gemeente oriënterende gesprekken gevoerd met 2 (horeca) keukenleveranciers.

Planning:
Helaas is er door ziekte bij de architect een vertraging opgetreden in de planning.
Het wachten is nu op de offertes van de aannemers en de afgifte van de omgevings-vergunning door de gemeente Lochem.

En ook nu weer: mocht u nog verdere vragen of suggesties hebben: wij horen of lezen het graag! E-mail: bouwcommissie@pglochem.nl


De bouwcommissie:
Francien van Pijkeren (Diaconie)
Harm Wesselink (Diaconie)
Gerrit te Rietstap (Kerkrentmeesters)
Hans Dettmers (Kerkrentmeesters)

Eerste update verbouwing Witte Kerk 15 dec 2020

Verbouw Witte Kerk website  9 okt 2020

Entree 8-okt-2020

Begane grond 8-okt-2020

Verdieping 8-okt-2020