Presentatie verbouwing-WitteKerk-2021-2022-(11-sep-2022)

Nieuws van de bouwcommissie (maart 2022)

En nu weer verder!

De afgelopen uitgaves van Samenspraak en op de website hebben we over niet veel meer dan asbest kunnen schrijven. Gelukkig hebben wij het praktische deel, schoonmaken en saneren, achter de rug.
De aannemer en installateur kunnen weer op volle kracht vooruit.
Organisatorisch is dat voor hen een prestatie omdat de hele planning twee maanden is opgeschoven. Nieuwe afspraken maken met onderaannemers is in deze overspannen bouwmarkt niet echt iets wat zo even geregeld is.
Vanaf week 8 is onder andere het volgende uitgevoerd: buiten zijn er rondom nieuwe kozijnen met dubbele beglazing geplaatst. Daarnaast krijgt de nieuwe entree ook zichtbaar vorm.
Binnen zijn de stukadoor en installateur druk bezig. Verder is nu goed zichtbaar waar de nieuwe keuken, garderobe en toiletgroep komen. Deze groep bestaat uit 3 toiletten voor gemengd gebruik en een apart mindervaliden-toilet.
Ondertussen zijn ook de scheidingswanden uit de Hooiplukker opgehangen die wij gaan hergebruiken omdat ze nog in goede staat zijn.
Op 19 maart jongstleden was er eindelijk gelegenheid voor de beloofde “open ochtend”. Tientallen belangstellenden uit de gemeente en buurt hebben de vorderingen met eigen ogen kunnen zien. Mooi die betrokkenheid!
U vraagt zich natuurlijk af, wanneer wordt de bouw opgeleverd? Op dit moment denken wij dat ondanks dat er nog heel veel gebeuren moet begin juni de verbouwing klaar zal zijn. Daarna zullen “wij als gemeente” nog het één en ander moeten doen om het gebouw helemaal gebruiksklaar te krijgen.

Wij blijven u op de hoogte houden van de vorderingen!
Informatievoorziening
Vragen en opmerkingen kunt u malen aan::bouwcommissie@pglochem.nl
De bouwcommissieUpdate verbouw Witte Kerk.

November 2021

Hoe gaat het met de verbouw van de Witte Kerk.

De afgelopen maanden hebben we kunnen berichten over de voortgang van de verbouwing. Helaas is die voortgang na de asbestvondst op 26 november gestopt. Vanaf die datum is de Witte Kerk verboden terrein geworden, zelfs bij de overdenking in de digitale dienst op kerstavond werd hier even bij stilgestaan…..
U zult zich natuurlijk afvragen: hoe is dit nu weer mogelijk.
Wij hebben als bouwcommissie in deze kwestie gehandeld zoals verwacht mag worden:
• Voor aanvang van de verbouwing is er een asbestinventarisatie geweest, toen is er niets gevonden en kon de bouw van start gaan.
• Later is er gedurende sloopwerkzaamheden alsnog asbestverdacht materiaal aangetroffen en is er een 2e asbestinventarisatie uitgevoerd.
Achteraf is er toen ondanks zeer uitgebreid onderzoek helaas wat over het hoofd gezien waarvan wij nu de gevolgen gepresenteerd hebben gekregen.

Hoe nu verder?
Er is een 3e asbestinventarisatie uitgevoerd en maandag 10 januari starten de saneerders met het schoonmaken van het gebouw.
U zult begrijpen dat deze vertraging gevolgen heeft voor de opleverdatum en, helaas, ook voor de kosten van de verbouw.

Mooi nieuws:
Gelukkig zijn er behalve de hierboven genoemde vervelende zaken ook nog gebeurtenissen te noemen die wel goed verlopen zijn. We hebben het nu over de fondsenwerving. Een enthousiaste groep vrijwilligers uit onze gemeente is druk geweest met de verkoop van kerststukjes , oliebollen en kniepertjes. Deze acties hebben er samen met een aantal mooie giften uit de gemeente voor gezorgd dat de financiële thermometer die voor de oude kosterswoning staat, boven de € 13.000,- is gestegen, een heel mooi resultaat!
Verder hebben wij bericht gekregen van de Solidariteitskas dat de PGL hoogstwaarschijnlijk in aanmerking komt voor een flinke subsidie.

Informatievoorziening
Zoals u zult begrijpen is de “open ochtend” vanwege de asbestperikelen op de lange baan geschoven. Wel is er een kort filmpje gemaakt over de verbouw, deze is vertoont na de dienst van 28 november. U kunt het terugzien op de website onder het uitklapmenu “media” vervolgens gaat u naar “Kerk in Beweging” en dan naar aflevering 3.
Heeft u verdere vragen of suggesties: wij horen of lezen het graag!
E-mail:bouwcommissie@pglochem.nl

Zie een filmpje van de voortgang op:

Kerk in Beweging Aflevering 3: voortgang Verbouwing Witte Kerk

De uitvoering is al weer ruim 2 maanden aan de gang!

Velen van u hebben het ondertussen wel gezien: volop bouwactiviteit bij de Witte Kerk. Aan de buitenzijde is nog niet heel veel te zien, de platte daken zijn vernieuwd en voorzien van 15 cm. Isolatie, verder is er ruimte vrij gegraven voor de fundering van de nieuwe entree.

In de vorige Samenspraak is geschreven over een “open ochtend”. Helaas heeft deze nog niet kunnen plaatsvinden vanwege de onverwachte vondst van asbest in de lijmlaag van de vloerbedekking in het spint. Dit moet eerst gesaneerd worden voordat we daar verder kunnen. Gelukkig kunnen de werkzaamheden aan de toiletten, entree en de kerkzaal wel doorgaan.

Inrichting kerkzaal
In oktober heeft u een aantal zondagen kunnen “proefzitten” op door de commissie geselecteerde stoelen. Gelukkig zijn er overwegend positieve reacties gekomen waarbij we ons goed realiseren hoe persoonlijk “goed zitten” wordt ervaren. Wij streven er naar om een stoel te kiezen die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • een goede zit voor de meeste mensen
  • moet voldoen aan veiligheidsvoorschriften (koppelbaar)
  • moet passen in het beschikbare budget

Fondsenwerving:
De verbouwing kost zoals u weet veel geld, veruit het grootste deel komt uit de algemene middelen van onze kerk. Daarnaast hebben we pogingen gedaan om subsidies binnen te krijgen en niet zonder succes! We krijgen € 25.000,- van de Maatschappij Van Welstand en daarnaast nog € 10.000,- van de Insinger Stichting.
Verder proberen we minimaal € 15.000,- op andere manieren bijeen te krijgen bijvoorbeeld via giften of nog te organiseren acties. Daarvoor is voor de oude kosterswoning een “meetpaal” geplaatst. De rode ring geeft de dagstand aan.

Informatievoorziening

Als het asbest verwijderd is organiseren we een “open ochtend” zodat u zelf kunt zien hoe de vorderingen zijn, berichtgeving volgt via de zondagsbrief.

Heeft u verdere vragen of suggesties: wij horen of lezen het graag!

E-mail:bouwcommissie@pglochem.nl

De bouwcommissie.


Een impressie van de opstelling zoals die gaat worden, aan de voorzijde komt de garderobe (de maten zijn niet geheel op schaal)

Heeft u verdere vragen of suggesties: wij horen of lezen het graag!
E-mail: bouwcommissie@pglochem.nl

De bouwcommissie.

 

 


 

De bouwcommissie:
Francien van Pijkeren (Diaconie)
Harm Wesselink (Diaconie)
Gerrit te Rietstap (Kerkrentmeesters)
Hans Dettmers (Kerkrentmeesters)

2021-09-14-Update verbouwing WK sept 21

2021-07-10-bouwcommissie update website

2021-07-10-Tekening Witte Kerk juni 2021

Begane grond WK mei 2021

Schets keuken mei 2021

2021-05-21-Update verbouwing 21 mei 2021

Eerste update verbouwing Witte Kerk 15 dec 2020

Verbouw Witte Kerk website  9 okt 2020

Entree 8-okt-2020