Verbouw Witte Kerk

Beste leden van de Protestantse Gemeente Lochem.

Wij zijn blij u de verbouwplannen van onze Witte Kerk te kunnen presenteren.
Nu de verkoop van de Hooiplukker gerealiseerd is. willen we snel verder met de uitvoering van het verbouwplan.

Binnen de huidige buitenmuren van de Witte Kerk, oude kosterswoning en zalen worden de volgende zaken gerealiseerd:
– Nieuwe entree op de plek van de huidige ingang.
– Vernieuwde kerkzaal naar ontwerp van Pim van Dijk. (zoals eerder op een gemeente avond in 2019 getoond.)
– Nieuwe professionele keuken voor de bereiding van maaltijden voor grotere groepen.
– Ontmoetingsruimte voor koffie, maaltijd of vergadering.
– Nieuwe ruime toiletten inclusief een mindervalidentoilet.
– Ruimte voor kerkelijk bureau, vergaderruimte en printen.
– Het “Spint” blijft bestaan als multifunctionele ruimte, inclusief apart toilet.
– Alle vloeren worden belegd met hetzelfde materiaal.
Al deze aanpassingen zullen leiden naar een open, ruime en luchtige structuur.

Wat betreft de buitenzijde en het verduurzaming worden de volgende aanpassingen gedaan:
– Het kerkgebouw krijgt nieuwe aluminium kozijnen met dubbel glas. (uiterlijk onveranderd)
– Alle andere kozijnen worden vervangen door nieuwe met dubbel glas.
– Alle platte daken worden vervangen door nieuwe dakbedekking met isolatie.
– Alle buitenmuren met spouw worden nageïsoleerd.
– De CV ketel wordt vervangen door een HR ketel en sommige radiatoren worden verplaatst.
– Alle buitenmuren worden geschilderd of op andere wijze opgeknapt.
– Buitenschilderwerk (daklijsten etc.) wordt uitgevoerd.


Eerste update verbouwing Witte Kerk.
(December 2020)

Na de presentatie van de verbouwplannen in oktober hebben vele leden van de PGL gereageerd, de reacties op deze vragen opmerkingen zijn behandeld in de gemeenteraadpleging van 28 november.

De reacties en antwoorden vindt u hieronder. Ook een voorlopige planning is gepresenteerd en is ook hieronder te zien.

Als laatste kan de bouwcommissie u nog melden dat de kerkenraad op 9 december, na de gemeente raadpleging, groen licht gegeven heeft voor de verbouwing.

Vragen, opmerkingen en antwoorden:

 Wordt het “Spint” gelijkvloers met de rest van het gebouw?
 Dit is helaas niet mogelijk i.v.m. de hoogte van dit deel van het gebouw, wel zal de overgang zeer geleidelijk zijn.

 Isoleren buitenmuren, welke wel en welke niet?
 De muren van de kerkzaal en de oude kosterswoning kunnen niet nageïsoleerd worden, geen spouw. Alle andere muren wel. Over de isolatie muren van de kerkzaal wordt nog verder nagedacht.

 Wordt het dak van de kerkzaal geïsoleerd?
 Waar mogelijk zullen we proberen het te isoleren.

 Wat wordt het energielabel na verbouwing?
 De Witte Kerk heeft momenteel geen energielabel en de aanvraag van een nieuw wordt niet overwogen. (kosten)

 Kan de archiefwand in de garderobe niet beter dwars geplaatst worden?
 Wordt aangepast.

 Is er mogelijk geluidshinder als er geen scheidingswand is tussen garderobe en kerkzaal?
 Een scheidingswand wordt overwogen in overleg met architect en Pim van Dijk.
 Tussen hal en middenzaal wordt ook een scheidingswand overwogen.

 Kan de oude hoofdingang (houten deuren) in gebruik blijven.
 Hierover zal overlegd worden met architect en Pim van Dijk.

 Waar komt de desk van Kerk TV te staan?
 In overleg met de vrijwilligers van Kerk TV wordt nagedacht over de beste plaats.

 Kunnen de vouwwanden zo gesitueerd worden dat ze zo min mogelijk in het zicht staan?
 Hierover is overlegd met de leverancier van de wanden, de bestaande wand kan niet gewijzigd worden, de nieuw te plaatsten komt uit het zicht.

 Blijft de naam HOOIPLUKKER??
 De bouwcommissie heeft herover geen mening en zal worden besproken in komende gemeente vergadering(en)

 Kan de toegang van de nieuwe keuken zo getekend worden dat deze ook vanuit de middenzaal toegankelijk is.
 Wordt met architect overlegd en is waarschijnlijk wel mogelijk

 Houden we rekening met de plaatsing van beamers en schermen, en de lichtinval?
 In overleg met architect en Pim van Dijk wordt hierna gekeken, ook de pastores zullen
 hierbij t.z.t. betrokken worden.

 Zijn er mogelijk problemen met de fundering?
 In het verleden is er een probleem geweest met de fundering van de oude kosterswoning. Architect heeft hiernaar gekeken, zag geen werking meer.

 Samenstelling bouwcommissie?
 De commissie bestaat tot nu toe uit kerkenraadsleden maar in de toekomst zal zeker een beroep gedaan worden op gemeente leden t.b.v. deelprojecten en inrichting.

 Let op de kosten!!!
 Vanzelfsprekend!!

Voorlopige planning

Werkzaamheden architect (Architectengroep Gelderland ):

 Overleg met welstand over aanpassing buitengevel Afgerond
 Aanvraag omgevingsvergunning Dec./jan.
 Tekeningen en bestek t.b.v. aannemers Dec. / Jan.
 Omgevingsvergunning verleend Feb. 2021
 Hulp bij keuze aannemer Mrt. 2021

Activiteiten keuze aannemer:
 Grove keuze aannemer / lijst van 6 aannemers Gereed
 Keuze 3 aannemers die verbouwkosten gaan berekenen Gereed
 Aannemers krijgen tekeningen en bestek voor berekening Dec. / Jan.
 Aannemers geven hun aanbieding af aan architect Feb. 2021
 Gunning verbouw i.o.m. architect Feb. / Mrt.

Start verbouw maart/ april 2021
Gereed eind 2021

Hoe kunt u reageren?

Ook nu kunt weer terecht met reacties, vragen en opmerkingen over de verbouwplannen op bouwcommissie@pglochem.nl

Indien mogelijk zullen wij uw vragen direct beantwoorden en ook in de nog te organiseren Gemeente vergaderingen zullen wij deze bespreken.

De bouwcommissie:
Francien van Pijkeren (Diaconie)
Harm Wesselink (Diaconie)
Gerrit te Rietstap (Kerkrentmeesters)
Hans Dettmers (Kerkrentmeesters)

Eerste update verbouwing Witte Kerk 15 dec 2020

Verbouw Witte Kerk website  9 okt 2020

Entree 8-okt-2020

Begane grond 8-okt-2020

Verdieping 8-okt-202020