Update verbouw Witte Kerk.
Mei/juni 2021

De laatste weken zijn er weer een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest in de voortgang van de verbouwingsplannen.

Vergunning en omwonenden:
De omgevingsvergunning is nagenoeg goedgekeurd, het laatste stukje, goedkeuring door de brandweer, loopt nog.
De omwonenden zijn geïnformeerd middels een folder met de plannen.

Aannemers:
Er zijn twee aannemers die een prijs gemaakt hebben. Oorspronkelijk waren er vier bouwers die belangstelling hadden om mee te doen maar twee zijn afgehaakt vanwege een volle orderportefeuille.
Onze architect, Architectengroep Gelderland, heeft samen met de bouwcommissie de offertes besproken en begin juni zal beslist worden wie onze kerk gaat verbouwen.
Ondanks onze angst, gestoeld op alle berichten die je leest en hoort over prijsstijgingen, liggen de geoffreerde bedragen rond de begroting.

Keukeninrichting:
Twee professionele keukeninrichters hebben in overleg met Jan Coers en Hendrika Holtslag, en een afvaardiging van de bouwcommissie, plannen ontwikkeld voor de keuken.
De aanbiedingen vallen binnen het gestelde budget en de uiteindelijke beslissing gaat de bouwcommissie nemen na overleg met een bredere groep van gebruikers van de keuken.
Een eerste schets staat op deze site.

Inrichting kerkzaal:
Zoals reeds gemeld tijdens de gemeentebijeenkomst van 29 mei jongstleden hebben we onze samenwerking met Pim van Dijk in goed overleg beëindigd. Uiteindelijk is gebleken dat zijn mooie ideeën en plannen niet overeenkomen met ons beschikbare budget.
Ondertussen zijn we in contact gekomen met Janine Sanders, zij is een bouwkundige die ervaring heeft met kerkinrichting.
Velen onder ons zullen nog het plaatje voor ogen hebben van de 90 graden gedraaide kerkzaal richting Lendekesweg met een stoelopstelling in een soort van “tulpvorm”. Omdat veel mensen enthousiast waren over deze opstelling was het de insteek om deze vorm vast te houden.
Tijdens een bezoek van Janine Sanders is gebleken, nadat we de stoelen “in het echt” hadden neer gezet, dat deze opstelling niet paste in onze kerkzaal.
Al doende zijn we nu op twee nieuwe varianten uitgekomen.

Variant 1: de kijkrichting blijft hetzelfde als in de huidige situatie, de stoelen zullen daarbij in een gebogen vorm staan hetgeen een geborgen, contact gevoel geeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Variant 2: Hier is de kijkrichting naar de Lendekesweg en staan de stoelen ook in een gebogen vorm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Planning:
De omgevingvergunning en de keuze voor de aannemer worden begin juni verwacht.
Overleg met de installateur start ook begin juni.
Het (zoveel mogelijk) leeghalen van de Witte Kerk gebeurt in juni, juli en augustus.
De verbouw zelf start dan in september.
De oplevering wordt verwacht voorjaar 2022

Algemeen:
De werkzaamheden van het kerkelijk bureau blijven op de huidige locatie aan de Paul Krugerstraat 8.
Kerkenraads- en andere vergadering worden na augustus gehouden in de “parochiezaal” van de RK kerk in Lochem.

Informatievoorziening.
Het is de bedoeling binnenkort een inloop te organiseren in de Witte kerk waarbij we grote tekeningen laten zien van de plannen en waarbij we ook een “liveopstelling” hebben van de stoelindeling. De datum wordt bekend gemaakt via mail of zondagsbrief.

En ook nu weer: mocht u nog verdere vragen of suggesties hebben: wij horen of lezen het graag! E-mail: bouwcommissie@pglochem.nl
De bouwcommissie.


De bouwcommissie:
Francien van Pijkeren (Diaconie)
Harm Wesselink (Diaconie)
Gerrit te Rietstap (Kerkrentmeesters)
Hans Dettmers (Kerkrentmeesters)

Eerste update verbouwing Witte Kerk 15 dec 2020

Verbouw Witte Kerk website  9 okt 2020

Entree 8-okt-2020

Begane grond WK mei 2021

Schets keuken mei 2021

2021-05-21-Update verbouwing 21 mei 2021