Keuzes maken om te groeien

Als het grootste deel van de zomer voorbij is, als Open Monumentendag weer bezoekers trekt en de sportvelden op zaterdag weer het domein zijn van gezinnen, weet iedere vrijwilliger: ook

Lees verder

Trek weg…

Elke twee maanden ben ik een weekend gastheer in de Norbertijnen-abdij van Berne. Sinds in het voorjaar van 2021 ‘Ons Kloosterpad’ is geïntroduceerd, verblijven er regelmatig wandelaars in de abdij.

Lees verder

Eenheid bewaren

Meeerdere mensen in een huis, op school, het werk of een vereniging: ze kunnen op allerlei vlakken van elkaar verschillen. Dat is vaak verrijkend, maar het kan ook spanningen opleveren,

Lees verder

Met elkaar en voor elkaar

Met elkaar en voor elkaar We leven in een tijd waarin spanningen lijken toe te nemen, of zich sneller en heftiger lijken te ontladen. Berichten over supportersgeweld tijdens en na

Lees verder

U kunt de uitzending volgen Zondag 4 juni 2023 10.00 uur Witte Kerk Ruimteviering Klik hier om de bijbehorende details en documenten te raadplegen. Kerkbalans-2023-folder

Lees verder