Eenheid bewaren

Meeerdere mensen in een huis, op school, het werk of een vereniging: ze kunnen op allerlei vlakken van elkaar verschillen. Dat is vaak verrijkend, maar het kan ook spanningen opleveren, wanneer de verschillen groot zijn of principieel worden gemaakt. Het is dan de kunst om daar goed mee om te

Lees verder

Niet onder de korenmaat

Als gemeenten te maken krijgen met krimp, schiet de kerkenraad dan in de kramp, of zijn er ook kansen? Voor die vraag is aandacht in de visienota Van U is de toekomst. Onlangs was ik weer op bezoek bij een vacante gemeente. Op basis van de financiële situatie was de

Lees verder

Met elkaar en voor elkaar

Met elkaar en voor elkaar We leven in een tijd waarin spanningen lijken toe te nemen, of zich sneller en heftiger lijken te ontladen. Berichten over supportersgeweld tijdens en na een voetbalwedstrijd zijn er een voorbeeld van. Maar ook de nog steeds doorgaande discussie over je wel of niet laten

Lees verder