Verbonden door tranen heen

Troosten reikt verder dan woorden. Het wil geen antwoorden geven die toch niet bestaan, en ook geen goedbedoelde adviezen die het leed alleen maar groter maken. Het reikt veel verder dan vragen hoe oud hij of zij was, want leeftijd is geen medicijn tegen verdriet. Het gaat er bij troost

Lees verder

Namen noemen

Afgelopen voorjaar overleed mijn vader op de gezegende leeftijd van 90 jaar. In gedachten strijk ik bij zijn graf neer. Herfstbladeren dwarrelen naar beneden. De zon weerspiegelt op de letters van zijn naam op het gedenkteken. Ook zijn naam zal op Eeuwigheidszondag in onze kerk klinken. Het is troostrijk dat

Lees verder

Keuzes maken om te groeien

Als het grootste deel van de zomer voorbij is, als Open Monumentendag weer bezoekers trekt en de sportvelden op zaterdag weer het domein zijn van gezinnen, weet iedere vrijwilliger: ook het kerkelijk leven begint weer. De vergaderingen staan in de agenda’s, de werkgroepen komen op gang. Met vaak dezelfde vrijwilligers

Lees verder

Trek weg…

Elke twee maanden ben ik een weekend gastheer in de Norbertijnen-abdij van Berne. Sinds in het voorjaar van 2021 ‘Ons Kloosterpad’ is geïntroduceerd, verblijven er regelmatig wandelaars in de abdij. Het kloosterpad is een wandeling van 330 kilometer langs kloosters en abdijen in Noord-Brabant. In verschillende van die kloosters en

Lees verder

Eenheid bewaren

Meeerdere mensen in een huis, op school, het werk of een vereniging: ze kunnen op allerlei vlakken van elkaar verschillen. Dat is vaak verrijkend, maar het kan ook spanningen opleveren, wanneer de verschillen groot zijn of principieel worden gemaakt. Het is dan de kunst om daar goed mee om te

Lees verder

Niet onder de korenmaat

Als gemeenten te maken krijgen met krimp, schiet de kerkenraad dan in de kramp, of zijn er ook kansen? Voor die vraag is aandacht in de visienota Van U is de toekomst. Onlangs was ik weer op bezoek bij een vacante gemeente. Op basis van de financiële situatie was de

Lees verder

Met elkaar en voor elkaar

Met elkaar en voor elkaar We leven in een tijd waarin spanningen lijken toe te nemen, of zich sneller en heftiger lijken te ontladen. Berichten over supportersgeweld tijdens en na een voetbalwedstrijd zijn er een voorbeeld van. Maar ook de nog steeds doorgaande discussie over je wel of niet laten

Lees verder