Quarantaine

Quarantaine
Enkele weken geleden was ik in preventieve quarantaine. Ik ben namelijk langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte geweest met iemand die later positief getest werd op het Covid-19 virus. Ik kan zeggen dat de coronamelder-app werkt! Ik kreeg namelijk een melding met het advies om 10 dagen in quarantaine te gaan om eventuele verdere besmetting te voorkomen. Én ik moet goed in de gaten houden of ik zelf verschijnselen van deze ziekte krijg. Als dat zo is, dan pas kan ik mijzelf laten testen. Gelukkig heb ik geen verschijnselen gekregen.
En zo ben je de ene dag dus nog druk aan het werk en mensen aan het bezoeken en een volgende moment ben je thuis en kan je alleen nog mensen bellen en thuiswerken… Ik heb steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en zal dat ook zeker blijven doen, maar het was best een rare gewaarwording.
En terwijl ik thuis achter mijn bureau zat, keek ik naar buiten en zag dat de herfst was ingevallen. Dat was me eerder nog niet opgevallen. Maar de bladeren liggen op de grond en de bomen kleuren prachtig. Ik werd stil gezet en zag nu andere dingen. Fietste ik de weer ervoor nog (mopperend) door de regen, nu keek ik vanuit mijn raam en vond ik dat eigenlijk ook wel wat hebben. Het is dus maar net met welk perspectief je er naar kijkt.
Mensen zijn bang, het duister neemt toe. Miljoenen mensen, overal ter wereld, weten niet wat de toekomst zal brengen. En de vraag: ‘wordt het ooit weer normaal’ neemt hand over hand toe.
Waar gaat het naartoe met onze wereld?
Jezus sprak hier ook over met de mensen van zijn tijd. Hij wijst op een kale boom, die verliest zijn blad in de winter, zegt hij, maar als je goed kijkt, zie je ook al weer knoppen. Knoppen die wachten op het voorjaar. Van die kale boom verwacht je dat het weer anders wordt. Dat het warme licht het zal winnen van het donker en de kou. Onzichtbaar zijn er krachten die deze verwachting wekken. De krachten van geloof, hoop en liefde. Die alles te maken hebben met het besef van de verbondenheid met God, met Gods onzichtbare wereld. Die in Zijn liefde met alles en iedereen betrokken is.
Díe wereld komt ons tegemoet. Zoals de zonnestralen in het voorjaar de wachtende boom tegemoet komen. Dwars door het donker heen wordt het weer lichter. Wie door dát Licht geraakt wordt, staat op en wordt opnieuw mens. Ook als het leven anders loopt dan je gedacht had en je tijdelijk wordt stil gezet. Het wordt Licht!

Licht, ontloken aan het donker
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
Werp uw waarheid om ons heen.

Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit licht, uit God geboren,
Groet ons als de dageraad.

Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lenteboden,
Zet de nacht in vuur en vlam!

Woorden van de dichter Sytze de Vries
in Lied 600 van Het nieuwe Liedboek

Pastor Jacqueline van Dop

Schrijf uw naam personen

Grotere letter