Pasen ontsluierd

Pasen ontsluierd

Met Pasen vieren we het grootste feest, als christenen. Hoe spannend is het dan dat de verhalen die erover schrijven uiteenlopen door ervaringen van angst en schrik, verwondering en ontzetting tot opgetogenheid te vermelden. Het feest dat later tot de grootste vreugde en blijdschap aanleiding gaf, moet zich als het ware langzaam laten ontsluieren.

Het open graf, het lege graf is een feit dat maar langzaam zijn betekenis aan de mensen geeft. Als het verhaal erover de ronde gaat doen, in die tijd, laat het zien dat God in Jezus nog een keer doet wat hij altijd deed: ruimte maken voor een goed en veilig leven en mensen oproepen om dat goede leven te bewaken en te bewaren. Hoe wordt Pasen nu werkelijkheid, tastbaar zelfs? Het gaat van oudsher over bevrijding en bekering. Bevrijding van alle dreigingen: honger en dorst, vijanden, angst. Dat vraagt om daden die daar tegenin gaan. Er staan veel verhalen over in het eerste testament. Vandaag is dat net als toen: het tegengaan van de tweedeling die mensen arm maakt, uit elkaar trekt. Vrij worden van alles wat ons knecht, klein of slaaf maakt. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus laten zien datje daar tegenin moet en kan gaan.

Naast die vrijheid, die zeker in het begin angst kan oproepen, gaat het om bekering. Weten datje niet hoeft vast te lopen in de dood. Je omkeren naar God die van het leven is. Paulus houdt niet op om te beschrijven hoe dat eruitziet, dat goede leven door de Geest: vol van liefde, vrede, het goede. Hij zegt: Leef met blijdschap, streef naar het goede zowel voor elkaar als voor ieder ander. Want we horen toe aan het leven, niet aan de nacht, maar aan de dag.

We weten door de opstanding van Jezus dat er een andere kracht in de wereld is, Jezus ging de goddelijke weg. Tegen geweld, tegen allen die macht misbruiken. Die dingen winnen niet. God bevestigt zijn wereld, ooit goed geschapen, opnieuw in een tuin, zo vertelt het verhaal in Johannes 20. Laten we de opstanding leven, dat is het goede leven. En het tegen-verhaal vertellen, dwars tegen alles in wat vrijheid of bekering weerhoudt! Ook dit jaar kunnen we er een geweldig feest van hoop en blijdschap van maken, het graf heeft Jezus niet kunnen vasthouden, de liefde van God wel!

ds. Corien Veenhuizen

Schrijf uw naam personen

Grotere letter