Keuzes maken om te groeien

Als het grootste deel van de zomer voorbij is, als Open Monumentendag weer bezoekers trekt en de sportvelden op zaterdag weer het domein zijn van gezinnen, weet iedere vrijwilliger: ook het kerkelijk leven begint weer. De vergaderingen staan in de agenda’s, de werkgroepen komen op gang. Met vaak dezelfde vrijwilligers die steeds ouder worden, bestuurders die met moeite de vacatures in werkgroepen vullen, en kerkgangers die in verminderd aantal naar de vieringen gaan en het wel prima vinden dat ze via digitale middelen bij de kerk betrokken zijn.
En toch willen we allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd een nieuwe bezieling geven. Maar hoe kun je andere zielen inspireren als je eigen ziel steeds harder moet werken? Daar is slechts één antwoord op: maak keuzes in wat je wilt doen. Daarom hier een paar tips om zo te kunnen groeien als een bezielende gemeenschap:

– De kernopdracht van je kerk is om het geloof te delen en mensen een gevoel van thuiskomen te geven. Wees actief met die werkgroepen die hierin onmisbaar zijn.
– Alles wat niet tot de kernopdracht hoort, hoef je niet te doen. Wees zuinig op je vrijwilligers en zet die in voor de kernopdracht.
– Heb de moed om werkgroepen te laten stoppen en/of samen te voegen. Alleen zo behoud je het plezier: één sterke werkgroep geeft meer voldoening dan plukjes mensen die te veel op hun bordje hebben.
– Maak ook duidelijk in je communicatie waarom je inzet op werkgroepen en vrijwilligers die de bezieling kunnen terugbrengen in de hele gemeenschap. – Vergeet nooit dat iedere kerk een diaconaal gezicht naar buiten heeft. Toon dat gezicht en vraag daar doeners voor die graag de boer op gaan.

Als je zo het nieuwe seizoen begint, kan het zomaar gebeuren dat je als kerk meer missionair bent dan je zelf had gedacht. Als je goede keuzes maakt, mag je blijven hopen op groei. Ook in deze tijd.
Leo Fijen

Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisie-programma’s over kerk en klooster. In de kerken in het land komt hij hoopvolle tekenen tegen, waar hij in deze column graag over schrijft

Schrijf uw naam personen