Hoe maak je ‘dood’ gewoon bespreekbaar?

Hoe maak je ‘dood’ gewoon bespreekbaar?

Onder deze titel zijn het afgelopen jaar twee bijeenkomsten gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem & Barchem. Het was de bedoeling om nog vaker bij elkaar te komen, maar corona gooide roet in het eten.

Nu worden er vanuit de Raad twee nieuwe bijeenkomsten georganiseerd, op 4 november en 18 november van 14.00 – 16.00 uur in het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17. Deze bijeenkomsten staan open zowel voor deelnemers aan de eerdere gesprekken, als voor nieuwe mensen.

Op 4 november gaat het over de vraag hoe in de moslimwereld omgegaan wordt met de dood én hoe dat traditioneel gebeurde in Lochem en omstreken.

Op 18 november zal huisarts Martin Lamers vanuit zijn perspectief en ervaring spreken over de vraag: “Kan dood menswaardig zijn?”. We gaan met hem en elkaar in gesprek over vragen rond het levenseinde, zoals voltooid leven, palliatieve zorg en euthanasie.

Informatie bij: Froukien Smit, fsmit@pglochem.nl.

Aanmelden op: activiteitenRvKG@gmail.com.

Schrijf uw naam personen

Grotere letter