Als het leven goed is

In de dienst op de startzondag hebben we het jaarthema ‘Het goede leven’ al enigszins geïntroduceerd en ds. Froukien Smit heeft er in de vorige Samenspraak ook al over geschreven. We zullen er nog op veel plekken op terug kunnen komen. Mij raakte het idee datje dankbaar kunt zijn voor alles wat goed is in je leven. lk ben geboren na de oorlog, in een tijd van opbouw en groeiende welvaart, het leven was vergeleken met daarvoor al gauw goed. Het leven ging voorwaarts en opwaarts, je groeide er gewoon mee op. Maar dat gold niet voor iedereen. Dat was iets wat wij ook al op jonge leeftijd meekregen. Nee, niet voor iedereen is het leven goed. En ook: wat voor mij goed is, hoeft dat nog niet voor jou te zijn. Als ik geen behoefte heb aan bepaalde dingen, kunnen die voor een ander wel heel belangrijk zijn.
Hoe gaan we daar mee om?
Leven en laten leven?
Jezus, die kwam om het goede leven te laten zien en te prediken over het koninkrijk, kon niet iedereen in hem laten geloven. Zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Wel hadden ze allerlei ideeën over hoe hij het moest aanpakken om bekend en beroemd te worden.
Johannes schrijft daarover (Joh. 7:1-32). Maar Jezus gaat de weg die degene die hem gezonden heeft hem wijst. Zo, in dat licht van God, ziet hij zijn leven en later zijn sterven. Zo ziet hij wat het goede leven is en wat dat weerhoudt.
Er zijn veel dingen die mensen weerhouden om in het goede leven dat Jezus aanbiedt te geloven. Je doet liever je eigen zin, je hebt geen tijd of wilt geen moeite doen om uit te zoeken hoe jouw leven er in het licht van het evangelie uitziet. De stem van Jezus is kwetsbaar en soms slecht te horen, misschien nog wel het meest voor degenen voor wie het leven al goed is. Als je je vooral veel wilt bezighouden met wat er allemaal aan aanbod is op deze wereld om het leven zo gemakkelijk mogelijk te leven, dan mis je misschien nét dat wat het leven echt goed maakt. Wat dat is, is denk ik alleen met anderen samen uit te zoeken. Daarvoor hebben we elkaar in de gemeente nodig. Met elkaar bedenken waar we dankbaar voor kunnen zijn, is misschien al een stap in de richting. Dan moeten we wel een spade dieper willen gaan. Dan kan Gods licht ruim schijnen over ons leven.

Schrijf uw naam personen

Grotere letter