Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid (Lied 903, liedboek)

Onbewust neuriede ik de afgelopen week een keer de melodie bij deze woorden. lk hoop dat u die ervaring kent dat melodieën zich zomaar aandienen met de woorden erbij. lk beschouw het als een groot blijk van Gods wonderlijke aanwezigheid. De tekst wordt je zomaar gegeven en het lied erbij. Het zingen van kerkliederen lijkt soms een wat ouderwets concept. We kennen immers zoveel andere muziek. Ons leven is er vol mee. En dan die wat ouderwetse melodieën. Maar wat blijkt: het goede kerklied laat zich niet zomaar verwijderen uit ons leven, uit ons lichaam, uit onze ziel. Daar zou nog wel meer over te zeggen zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan wat liederen nog betekenen voor mensen met soms ernstige vormen van dementie.

lk wil het echter hebben over de tekst van het lied dat ik neuriede. Het lied is in de oorspronkelijke Duitse versie van Paul Gerhardt, een van de grote dichters uit de Lutherse traditie. Vroom in de goede zin van het woord. Op Christus gericht, maar niet enkel op de relatie van de gelovige tot zijn/haar Heer, nee voluit op de liefde van Christus voor ons. De slotwoorden die steeds terugkeren zijn (dat is in het Duits nog net iets duidelijker) ontleend aan de beroemde tekst uit Prediker: alles heeft zijn tijd. Volgt die prachtige opsomming van steeds twee (werk)woorden. De dichter zet dat echter tegenover de liefde van God, die heeft eeuwigheid. Daarmee wordt een begrip geïntroduceerd waar we tegenwoordig moeite mee hebben. Veel seculiere mensen uit onze westerse wereld zijn van mening dat wetenschappelijk zo ongeveer vast staat dat er geen eeuwigheid is. Ze menen dat natuurwetenschappelijk bewijs heeft afgerekend met de eeuwigheid, we zijn immers geheel en al verweven met het ontstaan en de voortgang van dit uitdijende, maar eindige universum. Hoe ingewikkeld en duizelingwekkend ook. De mens is op zijn best een schitterend toeval. lk ben niet zo verbaasd dat met dit onderliggende vaak onbewuste wereldbeeld veel mensen het leven als zinloos ervaren.

Het christelijk geloof denkt verder dan de tijd. Wij belijden God die een perspectief geeft zelfs voorbij de dood. En wat is nu het mooie: Gods liefde heeft eeuwigheid. Prachtige ontroerende tekst van Paul Gerhardt. lk zou zeggen: neurie het lied in de komende vakantietijd maar zachtjes voor u uit en besef wat een groot geheim: Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

Paul Wansink

Schrijf uw naam personen