Protestantse gemeente Lochem is een open en gastvrije gemeente met ruim 1200 leden. In navolging van Jezus Christus willen wij een bron van inspiratie en bemoediging zijn voor ieder die zoekt naar zingeving, nabijheid en aandacht. Zichtbaar in de Lochemse samenleving en daarbuiten. Er is een grote groep actieve gemeenteleden die meewerkt aan de verdere opbouw van de gemeente.

 WIJ ZOEKEN EEN PREDIKANT(E) in een dienstverband van minimaal 0,8 Fte die onze gemeente ondersteunt op een vernieuwende, inspirerende en verbindende manier.

 Onze uitdagingen voor de komende jaren:

 • Waar gaan we toekomstgericht op inzetten gezien ons verlangen om alle generaties betrokken te houden
 • Hoe kunnen we toekomstgericht de basistaken van de gemeente met een kleinere kerkenraad naar behoren uitvoeren.
 • Met welke (buur)gemeenten kunnen we op termijn samenwerken om gebruik te maken van de expertise/kwaliteiten van elkaars beroepskrachten.

 Daarom zoeken wij een predikant(e) die

 • In de Eredienst mensen raakt door actuele thema’s te plaatsen in het Licht van de Bijbel.
 • De aanwezige capaciteiten van beroepskracht (cantor/organist) en vrijwilligers benut en ontwikkelt.
 • Feeling heeft met de verschillende geloofsachtergronden van de gemeenteleden van midden- orthodox, vrijzinnig tot charismatisch.
 • Aandacht heeft en ruimte maakt voor vernieuwing van de liturgie.
 • Kerkenraad en gemeente inspireert en ondersteunt bij het realiseren van het beleidsplan voor onze gemeente.
 • Vrijwilligers in het pastoraat toerust en zelf actief is in tijdelijk intensief pastoraat.

 Wat hebben wij te bieden:

 • Ruimte voor creativiteit, diversiteit aan vieringen en activiteiten.
 • Een grote groep vrijwilligers die betrokken en actief meewerkt aan verdere opbouw van onze gemeente.
 • Een eeuwenoud kerkgebouw, beeldbepalend aanwezig in het midden van de stad. En daarnaast een recent gerenoveerd eigentijds kerkgebouw met vergader- en ontmoetingsfaciliteiten.

 Aanvullende informatie:

Er is geen pastorie, maar er kan in overleg geholpen worden bij het zoeken naar een passende woning.

Heb je vragen over onze gemeente en/of onze vacature? Neem dan contact op met een contactpersoon van de beroepingscommissie: Dienke Geurtz (06-20301258) of Remco van Donk (06-15968618).

We hopen dat onze nieuwe predikant(e) uiterlijk 1 januari 2023 kan starten.

Reageren?

Dat kan tot uiterlijk 19 november 2022. Je reactie kun je sturen naar beroepingscommissie@pglochem.nl.

De teksten van de beroeping staan al ergens op de site:

“Onze nieuwe predikant moet vooral actueel en praktisch preken, ik hoop af en toe kippenvel te krijgen in de dienst”.

“IK hoop op energie, een moedig en veerkrachtige liefdevolle man of vrouw”.

“Het zou heel fijn zijn als de nieuwe predikant bezit over een flinke dosis humor en de gave om kunst, de bijbel en gebed te integreren”.

“Met al onze verschillen moet iedereen verbonden aan de kerk zich welkom voelen, daar heeft de predikant een belangrijke rol in”.